REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2017 roku

Protokół do Umowy o partnerstwie i współpracy ustanawiającej partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Uzbekistanu, z drugiej strony, zmieniający umowę w celu rozszerzenia postanowień umowy na dwustronny handel wyrobami włókienniczymi, mając na uwadze wygaśnięcie dwustronnej umowy dotyczącej wyrobów włókienniczych

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Rozporządzenie Rady (UE) 2017/595 z dnia 27 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie (UE) 2017/127 w odniesieniu do pewnych uprawnień do połowów

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/596 z dnia 15 marca 2017 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [West Wales Coracle Caught Sewin (ChOG)]

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/597 z dnia 15 marca 2017 r. zatwierdzające inną niż nieznaczna zmianę w specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [Estepa (ChNP)]

Strony 15 - 15 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/598 z dnia 27 marca 2017 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

Decyzja Komisji (UE) 2017/599 z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie proponowanej inicjatywy obywatelskiej „Obywatelstwo Unii dla Europejczyków: zjednoczeni w różnorodności mimo ius soli i ius sanguinis”(notyfikowana jako dokument nr C(2017) 2001)

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/555 z dnia 24 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do przedłużenia okresu obowiązywania zatwierdzenia szeregu substancji czynnych ujętych w części B załącznika do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 686/2012 (program odnowień AIR IV)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/556 z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie szczegółowych ustaleń dotyczących procedur inspekcji w zakresie dobrej praktyki klinicznej na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 536/2014

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/557 z dnia 24 marca 2017 r. zmieniające po raz 263. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z organizacjami ISIL (Daisz) i Al-Kaidy

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/558 z dnia 24 marca 2017 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/559 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji w następstwie wniosku Niderlandów - EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel Retail

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2017/560 z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie stanowiska, jakie ma zostać zajęte w imieniu Unii Europejskiej we Wspólnym Komitecie UE-Meksyk w odniesieniu do zmian w załączniku III do decyzji nr 2/2000 Wspólnej Rady WE-Meksyk z dnia 23 marca 2000 r. dotyczącym definicji pojęcia „produktów pochodzących” oraz metod współpracy administracyjnej (niektóre reguły pochodzenia dotyczące określonych produktów chemicznych)

Strony 20 - 20 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2017/561 z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie stanowiska, jakie ma zostać zajęte w imieniu Unii Europejskiej we Wspólnym Komitecie UE-Meksyk w odniesieniu do zmian w załączniku III do decyzji nr 2/2000 Wspólnej Rady WE-Meksyk z dnia 23 marca 2000 r. dotyczącym definicji pojęcia „produktów pochodzących” oraz metod współpracy administracyjnej (Andora i San Marino oraz reguły pochodzenia odnoszące się do określonych produktów chemicznych)

Strony 26 - 26 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2017/562 z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie mianowania zastępcy członka Komitetu Regionów zaproponowanego przez Republikę Portugalską

Strony 32 - 32 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Rady (UE) 2017/563 z dnia 21 marca 2017 r. upoważniająca Republikę Estońską do stosowania szczególnego środka stanowiącego odstępstwo od art. 287 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

Strony 33 - 33 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/564 z dnia 23 marca 2017 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2017) 1813)

Strony 35 - 35 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1824 z dnia 14 lipca 2016 r. zmieniającego rozporządzenie delegowane (UE) nr 3/2014, rozporządzenie delegowane (UE) nr 44/2014 i rozporządzenie delegowane (UE) nr 134/2014 w odniesieniu do, odpowiednio, wymogów w zakresie bezpieczeństwa funkcjonalnego pojazdów, konstrukcji pojazdów i wymogów ogólnych oraz wymogów w zakresie efektywności środowiskowej i osiągów jednostki napędowej ( Dz.U. L 279 z 15.10.2016 )

Strony 46 - 46 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/548 z dnia 23 marca 2017 r. ustanawiające standardowy formularz pisemnego oświadczenia w sprawie usunięcia lub naruszenia plomby tachografu

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/549 z dnia 23 marca 2017 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/550 z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie minimalnej ceny sprzedaży odtłuszczonego mleka w proszku w siódmym częściowym zaproszeniu do składania ofert w ramach procedury przetargowej otwartej rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2016/2080

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2017/551 z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie mianowania zastępcy członka Komitetu Regionów zaproponowanego przez Królestwo Hiszpanii

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/552 z dnia 22 marca 2017 r. dotycząca zgodności docelowych parametrów w kluczowych obszarach działania dotyczących przepustowości i efektywności kosztowej, zawartych w zmienionym planie dotyczącym funkcjonalnych bloków przestrzeni powietrznej, przedłożonym przez Szwajcarię zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 549/2004, z ogólnounijnymi docelowymi parametrami skuteczności działania na drugi okres odniesienia

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/553 z dnia 22 marca 2017 r. dotycząca zgodności docelowych parametrów w kluczowych obszarach działania dotyczących przepustowości i efektywności kosztowej, zawartych w zmienionym planie dotyczącym funkcjonalnych bloków przestrzeni powietrznej, przedłożonym zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 549/2004 przez Belgię, Niemcy, Francję, Luksemburg i Niderlandy, z ogólnounijnymi docelowymi parametrami skuteczności działania na drugi okres odniesienia (notyfikowana jako dokument nr C(2017) 1798)

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/554 z dnia 23 marca 2017 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej (UE) 2017/247 w sprawie środków ochronnych w odniesieniu do ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków w niektórych państwach członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2017) 2033)

Strony 15 - 15 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/542 z dnia 22 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin poprzez dodanie załącznika w sprawie zharmonizowanych informacji związanych z pomocą w nagłych przypadkach zagrożenia zdrowia

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

REKLAMA