REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2017 roku

Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/452 z dnia 13 marca 2017 r. ustanawiające tymczasowy zakaz połowów żabnicowatych na obszarach VIIIc, IX i X; w wodach Unii obszaru CECAF 34.1.1., przez statki pływające pod banderą Francji

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/453 z dnia 13 marca 2017 r. ustanawiające tymczasowy zakaz połowów rai bruzdowanej w wodach Unii obszaru VIId przez statki pływające pod banderą Belgii

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/454 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie wycofania przyjęcia zobowiązania w odniesieniu do czterech producentów eksportujących zgodnie z decyzją wykonawczą 2013/707/UE potwierdzającą przyjęcie zobowiązania złożonego w związku z postępowaniem antydumpingowym i postępowaniem antysubsydyjnym dotyczącym przywozu modułów fotowoltaicznych z krzemu krystalicznego i głównych komponentów (tj. ogniw) pochodzących lub wysyłanych z Chińskiej Republiki Ludowej na okres obowiązywania środków ostatecznych

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/455 z dnia 15 marca 2017 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatu Lactobacillus fermentum (NCIMB 41636), Lactobacillus plantarum (NCIMB 41638) i Lactobacillus rhamnosus (NCIMB 41640) jako dodatku paszowego dla psów

Strony 15 - 15 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/456 z dnia 15 marca 2017 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 36/17/COL z dnia 10 lutego 2017 r. w odniesieniu do braku rzeczywistej zgodności z aktem, o którym mowa w pkt 66n załącznika XIII do Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 z dnia 20 lutego 2008 r. w sprawie wspólnych zasad w zakresie lotnictwa cywilnego i utworzenia Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego oraz uchylającym dyrektywę Rady 91/670/EWG, rozporządzenie (WE) nr 1592/2002 i dyrektywę 2004/36/WE, ze zmianami), i jego przepisami wykonawczymi w odniesieniu do certyfikatów wydawanych przez Hellenic Aviation Training Academy (Grecką Akademię Szkoleń Lotniczych HATA) oraz licencji określonych w części 66 wydawanych na ich podstawie [2017/457]

Strony 20 - 20 Pobierz pdf

Dyrektywa Komisji (UE) 2017/433 z dnia 7 marca 2017 r. zmieniająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/43/WE w odniesieniu do wykazu produktów związanych z obronnością

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2017/446 z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, Protokołu z 2015 r. zmieniającego załącznik do Porozumienia w sprawie handlu samolotami cywilnymi

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Protokół z 2015 r. zmieniający załącznik do Porozumienia w sprawie handlu samolotami cywilnymi

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/447 z dnia 14 marca 2017 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatu Bacillus subtilis (DSM 5750) i Bacillus licheniformis (DSM 5749) jako dodatku paszowego dla loch, prosiąt odsadzonych od maciory, tuczników, cieląt do dalszego chowu i indyków rzeźnych oraz zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1453/2004, (WE) nr 2148/2004 i (WE) nr 600/2005 (posiadacz zezwolenia Chr. Hansen A/S)

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/448 z dnia 14 marca 2017 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 23 - 23 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2017/449 z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie stanowiska, jakie ma zostać zajęte w imieniu Unii Europejskiej podczas sześćdziesiątego posiedzenia Komisji ds. Środków Odurzających odnośnie do umieszczenia substancji w wykazie na mocy Jednolitej konwencji o środkach odurzających z 1961 r., zmienionej protokołem z 1972 r., oraz Konwencji o substancjach psychotropowych z 1971 r.

Strony 25 - 25 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/450 z dnia 13 marca 2017 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu laktitolu jako nowego składnika żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2017) 1576)

Strony 31 - 31 Pobierz pdf

Decyzja Komisji (UE) 2017/451 z dnia 14 marca 2017 r. zatwierdzająca, w imieniu Unii Europejskiej, niektóre zmiany do Protokołu ustalającego wielkości dopuszczalne połowów i rekompensatę finansową, przewidziane w Umowie partnerskiej w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Islamską Republiką Mauretańską

Strony 34 - 34 Pobierz pdf

Sprostowanie do ostatecznego przyjęcia (UE, Euratom) 2017/292 budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2017 ( Dz.U. L 51 z 28.2.2017 )

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Sprostowanie do ostatecznego przyjęcia (UE, Euratom) 2017/303 budżetu korygującego nr 4 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2016 ( Dz.U. L 52 z 28.2.2017 )

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Sprostowanie do ostatecznego przyjęcia (UE, Euratom) 2017/304 budżetu korygującego nr 5 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2016 ( Dz.U. L 52 z 28.2.2017 )

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Sprostowanie do ostatecznego przyjęcia (UE, Euratom) 2017/305 budżetu korygującego nr 6 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2016 ( Dz.U. L 52 z 28.2.2017 )

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2017/434 z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii, oraz tymczasowego stosowania Umowy o współpracy na rzecz partnerstwa i rozwoju między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Islamską Republiką Afganistanu, z drugiej strony

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Umowa o współpracy na rzecz partnerstwa i rozwoju między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Islamską Republiką Afganistanu, z drugiej strony

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2017/435 z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zawarcia Umowy zmieniającej po raz drugi Umowę o partnerstwie między członkami grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony, podpisaną w Kotonu dnia 23 czerwca 2000 r., zmienioną po raz pierwszy w Luksemburgu dnia 25 czerwca 2005 r.

Strony 31 - 31 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2017/436 z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, Umowy między Unią Europejską a Republiką Chile w sprawie handlu produktami ekologicznymi

Strony 33 - 33 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) 2017/437 z dnia 13 marca 2017 r. dotyczące wykonania rozporządzenia (UE) nr 269/2014 w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających

Strony 34 - 34 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/438 z dnia 13 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do warunków zatwierdzenia substancji czynnej abamektyna

Strony 67 - 67 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/439 z dnia 13 marca 2017 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie siarczanu L-lizyny wytwarzanego przez Escherichia coli jako dodatku paszowego dla wszystkich gatunków zwierząt

Strony 70 - 70 Pobierz pdf

REKLAMA