REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2017 roku

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/543 z dnia 22 marca 2017 r. określające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 763/2008 w sprawie spisów powszechnych ludności i mieszkań w zakresie specyfikacji technicznych tematów i dotyczących ich podziałów

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/544 z dnia 22 marca 2017 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 59 - 59 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/545 z dnia 22 marca 2017 r. ustalające współczynnik akceptacji dla wydawania pozwoleń na wywóz, odrzucające wnioski o pozwolenie na wywóz i zawieszające składanie wniosków o pozwolenie na wywóz pozakwotowego cukru

Strony 61 - 61 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2017/546 z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie mianowania jednego członka i jednego zastępcy członka Komitetu Regionów zaproponowanych przez Republikę Federalną Niemiec

Strony 63 - 63 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/547 z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie organizacji czasowego doświadczenia na mocy dyrektywy Rady 2002/56/WE w odniesieniu do bulw sadzeniaków ziemniaka pochodzących z prawdziwych nasion ziemniaka (notyfikowana jako dokument nr C(2017) 1736)

Strony 65 - 65 Pobierz pdf

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2017/468 z dnia 26 stycznia 2017 r. zmieniająca decyzję EBC/2010/10 dotyczącą nieprzestrzegania wymogów w zakresie sprawozdawczości statystycznej (EBC/2017/5)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2017/469 z dnia 7 lutego 2017 r. zmieniające wytyczne EBC/2008/8 w sprawie zbierania danych dotyczących euro oraz działania Systemu Informacji Walutowej 2 (EBC/2017/7)

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Rozporządzenie Rady (UE) 2017/488 z dnia 21 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie (UE) 2016/44 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Libii

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) 2017/489 z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie wykonania art. 21 ust. 5 rozporządzenia (UE) 2016/44 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Libii

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) 2017/490 z dnia 21 marca 2017 r. dotyczące wykonania rozporządzenia (UE) nr 270/2011 w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom, podmiotom i organom w związku z sytuacją w Egipcie

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) 2017/491 z dnia 21 marca 2017 r. dotyczące wykonania rozporządzenia (UE) nr 270/2011 w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom, podmiotom i organom w związku z sytuacją w Egipcie

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/492 z dnia 21 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 883/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/493 z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie zwolnienia zabezpieczeń w odniesieniu do unijnych kontyngentów taryfowych na przywóz mięsa drobiowego pochodzącego z Ukrainy zarządzanych na podstawie rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/2078

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/494 z dnia 21 marca 2017 r. zmieniające po raz 262. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z organizacjami ISIL (Daisz) i Al-Kaidy

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/495 z dnia 21 marca 2017 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 20 - 20 Pobierz pdf

Decyzja Rady (WPZiB) 2017/496 z dnia 21 marca 2017 r. zmieniająca decyzję 2011/172/WPZiB dotyczącą środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom, podmiotom i organom w związku z sytuacją w Egipcie

Strony 22 - 22 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Rady (WPZiB) 2017/497 z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie wykonania decyzji (WPZiB) 2015/1333 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Libii

Strony 25 - 25 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Rady (WPZiB) 2017/498 z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie wykonania decyzji 2011/172/WPZiB dotyczącej środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom, podmiotom i organom w związku z sytuacją w Egipcie

Strony 33 - 33 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/499 z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie utworzenia Europejskiej Infrastruktury e-Nauki i Technologii na rzecz Badań w dziedzinie Różnorodności Biologicznej i Ekosystemów - konsorcjum na rzecz europejskiej infrastruktury badawczej (LifeWatch ERIC) (notyfikowana jako dokument nr C(2017) 1648)

Strony 35 - 35 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/500 z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia dobrowolnego systemu „Bonsucro EU” w odniesieniu do wykazania spełnienia kryteriów zrównoważonego rozwoju zgodnie z dyrektywami 98/70/WE oraz 2009/28/WE Parlamentu Europejskiego i Rady

Strony 40 - 40 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia Rady (UE) 2016/363 z dnia 14 marca 2016 r. zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z siecią Al-Kaida ( Dz.U. L 68 z 15.3.2016 )

Strony 42 - 42 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2017/479 z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii, i tymczasowego stosowania Umowy między Unią Europejską a Królestwem Norwegii w sprawie przepisów dodatkowych dotyczących instrumentu na rzecz wsparcia finansowego w zakresie granic zewnętrznych i wiz, w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, na lata 2014-2020

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Umowa między Unią Europejską a Królestwem Norwegii w sprawie przepisów dodatkowych dotyczących instrumentu na rzecz wsparcia finansowego w zakresie granic zewnętrznych i wiz, w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, na lata 2014-2020

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) 2017/480 z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (UE) nr 36/2012 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Syrii

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/481 z dnia 20 marca 2017 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 798/2008 w zakresie wpisu dotyczącego Stanów Zjednoczonych w wykazie państw trzecich, terytoriów, stref lub grup, z których dopuszczalny jest przywóz do Unii i tranzyt przez jej terytorium niektórych produktów drobiowych, w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków

Strony 15 - 15 Pobierz pdf

REKLAMA