REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2017 roku

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/482 z dnia 20 marca 2017 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/483 z dnia 20 marca 2017 r. określające ilości, które należy dodać do ilości ustalonych dla podokresu od dnia 1 lipca do dnia 30 września 2017 r. w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2015/2077 w odniesieniu do jaj, produktów jajecznych i albuminy pochodzących z Ukrainy

Strony 20 - 20 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/484 z dnia 20 marca 2017 r. ustalające współczynnik przydziału, jaki należy stosować w odniesieniu do ilości, których dotyczą wnioski o przyznanie uprawnień do przywozu złożone w okresie od dnia 1 marca do dnia 7 marca 2017 r. w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2015/2078 na mięso drobiowe pochodzące z Ukrainy

Strony 22 - 22 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Rady (WPZiB) 2017/485 z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie wykonania decyzji 2013/255/WPZiB dotyczącej środków ograniczających skierowanych przeciwko Syrii

Strony 24 - 24 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/486 z dnia 17 marca 2017 r. zmieniająca załączniki I i II do decyzji 2004/558/WE w odniesieniu do statusu Luksemburga, Jersey oraz niemieckich krajów związkowych Hamburg i Szlezwik-Holsztyn jako obszarów wolnych od zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy bydła oraz zmieniająca załącznik II do decyzji 2008/185/WE w odniesieniu do statusu włoskiego regionu Friuli-Wenecja Julijska jako obszaru wolnego od choroby Aujeszkyego (notyfikowana jako dokument nr C(2017) 1689)

Strony 27 - 27 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/487 z dnia 17 marca 2017 r. zmieniająca decyzję 2005/51/WE w odniesieniu do okresu, w jakim można wprowadzać do Unii glebę skażoną pestycydami lub trwałymi zanieczyszczeniami organicznymi w celu jej odkażenia (notyfikowana jako dokument nr C(2017) 1693)

Strony 32 - 32 Pobierz pdf

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/458 z dnia 15 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie (UE) 2016/399 w odniesieniu do zintensyfikowania odpraw na granicach zewnętrznych z wykorzystaniem odpowiednich baz danych

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2017/470 z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, Porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie kumulacji pochodzenia między Unią Europejską, Szwajcarią, Norwegią i Turcją w ramach ogólnego systemu preferencji taryfowych Unii Europejskiej

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2017/471 z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, Porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a Królestwem Norwegii w sprawie kumulacji pochodzenia między Unią Europejską, Szwajcarią, Norwegią i Turcją w ramach ogólnego systemu preferencji taryfowych Unii Europejskiej

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/472 z dnia 15 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2016/2080 w odniesieniu do okresów składania ofert

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/473 z dnia 17 marca 2017 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/474 z dnia 17 marca 2017 r. ustalające współczynnik przydziału, jaki należy stosować do ilości objętych wnioskami o pozwolenia na przywóz złożonymi od dnia 1 marca do dnia 7 marca 2017 r. w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 533/2007 w sektorze mięsa drobiowego

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/475 z dnia 17 marca 2017 r. ustalające współczynnik przydziału, jaki należy stosować w odniesieniu do ilości, których dotyczą wnioski o wydanie pozwolenia na przywóz, złożone w okresie od dnia 1 marca do dnia 7 marca 2017 r., oraz ustalające ilości, jakie należy dodać do ilości ustalonych dla podokresu od dnia 1 lipca do dnia 30 września 2017 r. w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 1385/2007 w sektorze mięsa drobiowego

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE, Euratom) 2017/476 z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie mianowania członka Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego zaproponowanego przez Wielkie Księstwo Luksemburga

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2017/477 z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie stanowiska, które ma zostać przyjęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Rady Współpracy ustanowionej na mocy Umowy o wzmocnionym partnerstwie i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Kazachstanu, z drugiej strony, w odniesieniu do ustaleń roboczych Rady Współpracy, Komitetu Współpracy, wyspecjalizowanych podkomitetów lub wszelkich innych organów

Strony 15 - 15 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/478 z dnia 16 marca 2017 r. zwalniająca niektóre państwa członkowskie z obowiązku stosowania do niektórych gatunków dyrektyw 66/401/EWG, 66/402/EWG, 68/193/EWG, 1999/105/WE, 2002/54/WE, 2002/55/WE i 2002/57/WE w sprawie, odpowiednio, obrotu materiałem siewnym roślin pastewnych, materiałem siewnym roślin zbożowych, materiałem do wegetatywnego rozmnażania winorośli, leśnym materiałem rozmnożeniowym, materiałem siewnym buraka, materiałem siewnym warzyw oraz materiałem siewnym roślin oleistych i włóknistych oraz uchylająca decyzję Komisji 2010/680/UE (notyfikowana jako dokument nr C(2017) 1662)

Strony 29 - 29 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/459 z dnia 16 marca 2017 r. ustanawiające kodeks sieci dotyczący mechanizmów alokacji zdolności w systemach przesyłowych gazu i uchylające rozporządzenie (UE) nr 984/2013

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/460 z dnia 16 marca 2017 r. ustanawiające kodeks sieci dotyczący zharmonizowanych struktur taryf przesyłowych dla gazu

Strony 29 - 29 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/461 z dnia 16 marca 2017 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne dotyczące wspólnych procedur, formularzy i szablonów na potrzeby procesu konsultacji między odpowiednimi właściwymi organami w odniesieniu do planowanych nabyć znacznych pakietów akcji instytucji kredytowych, o którym mowa w art. 24 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE

Strony 57 - 57 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/462 z dnia 16 marca 2017 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 66 - 66 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/463 z dnia 16 marca 2017 r. określające ilości, jakie należy dodać do ilości ustalonej dla podokresu od dnia 1 lipca do dnia 30 września 2017 r. w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 1384/2007 na mięso drobiowe pochodzące z Izraela

Strony 68 - 68 Pobierz pdf

Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa (WPZiB) 2017/464 z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie mianowania dowódcy operacji UE dla operacji wojskowej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie oraz uchylająca decyzję BiH/21/2014 (BiH/24/2017)

Strony 70 - 70 Pobierz pdf

Decyzja nr 45/2016 Wspólnego Komitetu ustanowionego na mocy Umowy o wzajemnym uznawaniu między Wspólnotą Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki z dnia 1 marca 2017 r. odnosząca się do wpisania instytucji oceny zgodności do wykazu tych instytucji zawartego w załączniku sektorowym dotyczącym kompatybilności elektromagnetycznej [2017/465]

Strony 72 - 72 Pobierz pdf

Decyzja nr 46/2016 Wspólnego Komitetu ustanowionego na mocy Umowy o wzajemnym uznawaniu między Wspólnotą Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie wpisania instytucji oceny zgodności do wykazu tych instytucji zawartego w załączniku sektorowym dotyczącym urządzeń telekomunikacyjnych [2017/466]

Strony 74 - 74 Pobierz pdf

Decyzja nr 47/2016 Wspólnego Komitetu ustanowionego na mocy Umowy o wzajemnym uznawaniu między Wspólnotą Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki z dnia 1 marca 2017 r. w spawie wpisania instytucji oceny zgodności do wykazu tych instytucji zawartego w załączniku sektorowym dotyczącym kompatybilności elektromagnetycznej [2017/467]

Strony 76 - 76 Pobierz pdf

REKLAMA