REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2018 roku

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2018/1645 z dnia 13 lipca 2018 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących formy i treści wniosku o uznanie przedkładanego właściwemu organowi państwa członkowskiego odniesienia i prezentacji informacji w powiadomieniu przesyłanym Europejskiemu Urzędowi Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA)

Strony 36 - 36 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2018/1646 z dnia 13 lipca 2018 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących informacji, które należy zawrzeć we wniosku o udzielenie zezwolenia i we wniosku o rejestrację

Strony 43 - 43 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/1647 z dnia 31 października 2018 r. zezwalające na wprowadzenie na rynek hydrolizatu błony pergaminowej jaja jako nowej żywności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2283 oraz zmieniające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/2470

Strony 51 - 51 Pobierz pdf

Informacja o dacie wejścia w życie protokołu do układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Libańską, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

REKLAMA

Informacja o dacie wejścia w życie protokołu do układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Libańską, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/1210 z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie minimalnej ceny sprzedaży odtłuszczonego mleka w proszku w dwudziestym trzecim częściowym zaproszeniu do składania ofert w ramach procedury przetargowej otwartej rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2016/2080

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2018/33 z dnia 28 września 2017 r. ustanawiającego wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do ujednoliconego formatu zestawienia opłat i jego wspólnego symbolu zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/92/UE ( Dz.U. L 6 z 11.1.2018 )

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji 2018/34 z dnia 28 września 2017 r. ustanawiającego wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do ujednoliconego formatu dokumentu dotyczącego opłat i jego wspólnego symbolu zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/92/UE ( Dz.U. L 6 z 11.1.2018 )

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Sprostowanie do decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2018/1109 z dnia 1 sierpnia 2018 r. odnawiającej zezwolenie na wprowadzenie do obrotu, na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady, produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę 59122 (DAS-59122-7), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych ( Dz.U. L 203 z 10.8.2018 )

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Sprostowanie do decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2018/1110 z dnia 3 sierpnia 2018 r. zezwalającej na wprowadzenie do obrotu produktów zawierających zmodyfikowaną genetycznie kukurydzę 1507 × 59122 × MON 810 × NK603 oraz zmodyfikowane genetycznie rodzaje kukurydzy łączące dwie lub trzy pojedyncze modyfikacje 1507, 59122, MON 810 i NK603, produktów składających się z wymienionych rodzajów zmodyfikowanej genetycznie kukurydzy lub z niej wyprodukowanych oraz uchylającej decyzje 2009/815/WE, 2010/428/UE i 2010/432/UE ( Dz.U. L 203 z 10.8.2018 )

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/1207 z dnia 27 sierpnia 2018 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/1208 z dnia 27 sierpnia 2018 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/1209 z dnia 27 sierpnia 2018 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/1206 z dnia 28 sierpnia 2018 r. otwierające unijne kontyngenty taryfowe na mięso baranie i kozie oraz przetworzone mięso baranie pochodzące z Islandii i określające sposób zarządzania tymi kontyngentami

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2018/1205 z dnia 27 sierpnia 2018 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2018) 5723)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/1198 z dnia 22 sierpnia 2018 r. zatwierdzające inną niż nieznaczna zmianę w specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [„Oli de lEmpordĂ ”/„Aceite de lEmpordĂ ” (ChNP)]

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/1199 z dnia 22 sierpnia 2018 r. zatwierdzające inną niż nieznaczna zmianę w specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [„Boudin blanc de Rethel” (ChOG)]

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/1200 z dnia 22 sierpnia 2018 r. zatwierdzające inną niż nieznaczna zmianę w specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [„Brioche vendéenne” (ChOG)]

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/1201 z dnia 22 sierpnia 2018 r. rejestrujące w rejestrze gwarantowanych tradycyjnych specjalności nazwę [„Kiełbasa krakowska sucha staropolska” (GTS)]

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/1202 z dnia 22 sierpnia 2018 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [„Czosnek galicyjski” (ChOG)]

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2018/1203 z dnia 21 sierpnia 2018 r. upoważniająca państwa członkowskie do ustanowienia tymczasowego odstępstwa od niektórych przepisów dyrektywy Rady 2000/29/WE w odniesieniu do drewna jesionu pochodzącego ze Stanów Zjednoczonych Ameryki lub przetwarzanego w Stanach Zjednoczonych Ameryki oraz uchylająca decyzję wykonawczą (UE) 2017/204 (notyfikowana jako dokument nr C(2018) 5848)

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2018/1197 z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, i tymczasowego stosowania Umowy o partnerstwie strategicznym między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Japonią, z drugiej strony

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Umowa o partnerstwie strategicznym między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Japonią, z drugiej strony

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 216/2016 z dnia 2 grudnia 2016 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG [2018/1154]

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 217/2016 z dnia 2 grudnia 2016 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG [2018/1155]

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

REKLAMA