REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2018 roku

Decyzja Rady (UE) 2018/1697 z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Komitetu ds. Opracowywania Norm w Żegludze Śródlądowej oraz w ramach Centralnej Komisji ds. Żeglugi na Renie w odniesieniu do przyjęcia norm w zakresie wymagań technicznych dla statków żeglugi śródlądowej

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2018/1698 z dnia 9 listopada 2018 r. dotycząca niektórych środków ochronnych w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w Bułgarii (notyfikowana jako dokument nr C(2018) 7543)

Strony 15 - 15 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/1627 z dnia 9 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 680/2014 w odniesieniu do ostrożnej wyceny do celów sprawozdawczości nadzorczej

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2018/1625 z dnia 8 października 2018 r. zmieniająca decyzję EBC/2007/7 w sprawie warunków uczestnictwa w systemie TARGET2-ECB (EBC/2018/24)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

REKLAMA

Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2018/1626 z dnia 3 sierpnia 2018 r. zmieniające wytyczne EBC/2012/27 w sprawie transeuropejskiego automatycznego błyskawicznego systemu rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym (TARGET2) (EBC/2018/20)

Strony 40 - 40 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2018/1676 z dnia 15 października 2018 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, Umowy o ochronie inwestycji między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Singapuru, z drugiej strony

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2018/1677 z dnia 5 listopada 2018 r. ustanawiające zakaz połowów soli w obszarach 7h, 7j oraz 7k przez statki pływające pod banderą Belgii

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2018/1678 z dnia 5 listopada 2018 r. ustanawiające zakaz połowów plamiaka w obszarach 7b-k, 8, 9 i 10 oraz w wodach Unii obszaru CECAF 34.1.1 przez statki pływające pod banderą Belgii

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2018/1679 z dnia 5 listopada 2018 r. ustanawiające zakaz połowów ostroboka peruwiańskiego na obszarze objętym konwencją SPRFMO przez statki pływające pod banderą Litwy

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2018/1680 z dnia 5 listopada 2018 r. ustanawiające zakaz połowów gładzicy w obszarach 7h, 7j oraz 7k przez statki pływające pod banderą Belgii

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2018/1681 z dnia 5 listopada 2018 r. ustanawiające zakaz połowów ostroboka peruwiańskiego na obszarze objętym konwencją SPRFMO przez statki pływające pod banderą Niderlandów

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2018/1682 z dnia 5 listopada 2018 r. ustanawiające zakaz połowów ostroboka peruwiańskiego na obszarze objętym konwencją SPRFMO przez statki pływające pod banderą Polski

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2018/1683 z dnia 5 listopada 2018 r. ustanawiające zakaz połowów ostroboka peruwiańskiego na obszarze objętym konwencją SPRFMO przez statki pływające pod banderą Niemiec

Strony 15 - 15 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/1684 z dnia 8 listopada 2018 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz mechanizmów dźwigniowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1036

Strony 17 - 17 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/1685 z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie jednolitych warunków przekazywania szeregów czasowych dla nowego podziału regionalnego zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1059/2003

Strony 33 - 33 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/1686 z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie minimalnej ceny sprzedaży odtłuszczonego mleka w proszku w dwudziestym siódmym częściowym zaproszeniu do składania ofert w ramach procedury przetargowej otwartej rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2016/2080

Strony 35 - 35 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2018/1687 z dnia 7 listopada 2018 r. zmieniająca decyzję 2007/25/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków oraz przemieszczania do Wspólnoty ptaków domowych towarzyszących swoim właścicielom, w odniesieniu do okresu jej stosowania (notyfikowana jako dokument nr C(2018) 7240)

Strony 36 - 36 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2018/1688 z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie przyznania Słowacji odstępstw dotyczących dostarczania danych statystycznych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1099/2008 w sprawie statystyki energii (notyfikowana jako dokument nr C(2018) 7304)

Strony 38 - 38 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2018/1689 z dnia 8 listopada 2018 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2018) 7511)

Strony 39 - 39 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi ( Dz.U. L 139 z 30.4.2004 ) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 03, tom 45, s. 75)

Strony 65 - 65 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/1658 z dnia 5 listopada 2018 r. zatwierdzające zmianę w specyfikacji dotyczącej chronionej nazwy pochodzenia lub oznaczenia geograficznego („Côtes de Montravel” (ChNP))

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/1659 z dnia 7 listopada 2018 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 844/2012 w świetle naukowych kryteriów określania właściwości zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego, wprowadzonych rozporządzeniem (UE) 2018/605

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/1660 z dnia 7 listopada 2018 r. wprowadzające specjalne warunki regulujące przywóz niektórych rodzajów żywności niepochodzącej od zwierząt z niektórych państw trzecich w związku z ryzykiem zanieczyszczenia pozostałościami pestycydów, zmieniające rozporządzenie (WE) nr 669/2009 i uchylające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 885/2014

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/1661 z dnia 7 listopada 2018 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1210/2003 dotyczące niektórych szczególnych ograniczeń w stosunkach gospodarczych i finansowych z Irakiem

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa (WPZiB) 2018/1662 z dnia 25 października 2018 r. przedłużająca mandat szefa misji doradczej Unii Europejskiej na rzecz reformy cywilnego sektora bezpieczeństwa na Ukrainie (EUAM Ukraine) (EUAM UKRAINE/1/2018)

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

REKLAMA