REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2018 roku

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/1781 z dnia 16 listopada 2018 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1210/2003 dotyczące niektórych szczególnych ograniczeń w stosunkach gospodarczych i finansowych z Irakiem

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2018/1782 z dnia 15 listopada 2018 r. umożliwiająca zgodnie z art. 17 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 390/2013 rewizję docelowych parametrów w kluczowym obszarze skuteczności działania dotyczącym efektywności kosztowej określonych na lata 2018 i 2019 dla służb żeglugi powietrznej Rumunii i Portugalii (notyfikowana jako dokument nr C(2018) 7486)

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

REKLAMA

Zalecenie Rady Stowarzyszenia UE-Maroko nr 1/2018 z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie zatwierdzenia przedłużenia o rok okresu obowiązywania planu działania UE-Maroko wdrażającego szczególny status (2013-2017) [2018/1783]

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1717 z dnia 14 listopada 2018 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1093/2010 w odniesieniu do siedziby Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1718 z dnia 14 listopada 2018 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 726/2004 w odniesieniu do siedziby Europejskiej Agencji Leków

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1719 z dnia 14 listopada 2018 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do zasobów na rzecz spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej oraz zasobów na cel „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia”

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1720 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji w następstwie wniosku Portugalii - EGF/2018/002 PT/Norte - Centro - Lisboa wearing apparel

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Regulamin nr 9 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) - Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów kategorii L2, L4 oraz L5 w odniesieniu do emisji dźwięku [2018/1704]

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Regulamin nr 63 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) - Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów kategorii L1 w odniesieniu do emisji dźwięku [2018/1705]

Strony 28 - 28 Pobierz pdf

Regulamin nr 90 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) - Jednolite przepisy dotyczące homologacji zamiennych zespołów okładzin hamulcowych, zamiennych okładzin hamulców bębnowych, zamiennych tarcz i zamiennych bębnów przeznaczonych do pojazdów o napędzie silnikowym i ich przyczep [2018/1706]

Strony 54 - 54 Pobierz pdf

Regulamin nr 92 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) - Jednolite przepisy dotyczące homologacji nieoryginalnych zamiennych układów tłumiących wydechu (NORESS) w pojazdach kategorii L1, L2, L3, L4 oraz L5 w odniesieniu do ich emisji dźwięku [2018/1707]

Strony 162 - 162 Pobierz pdf

Ostateczne przyjęcie (UE, Euratom) 2018/1691 budżetu korygującego nr 5 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2018

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2018/1728 z dnia 13 lipca 2018 r. uzupełniające rozporządzenie (UE) nr 515/2014 w odniesieniu do przydziału dodatkowych środków z budżetu UE na wdrożenie systemu wjazdu/wyjazdu

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/1729 z dnia 15 listopada 2018 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 206/2009 w odniesieniu do informacji na temat niektórych osobistych przesyłek produktów pochodzenia zwierzęcego, które należy zamieścić na plakatach skierowanych do podróżnych i ogółu społeczeństwa

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2018/1730 z dnia 12 listopada 2018 r. dotycząca stanowiska, które należy zająć w imieniu Unii Europejskiej na drugim posiedzeniu Konferencji Stron Konwencji z Minamaty w sprawie rtęci w związku z przyjęciem wytycznych w sprawie przejściowego składowania rtęci innej niż rtęć odpadowa w sposób bezpieczny dla środowiska, o której mowa w art. 10 ust. 2 i 3 Konwencji

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2018/1731 z dnia 12 listopada 2018 r. w sprawie mianowania dwóch członków i dwóch zastępców członka Komitetu Regionów zaproponowanych przez Królestwo Danii

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2018/1732 z dnia 30 października 2018 r. w sprawie ustanowienia Systemu Obserwacji Płyty Europejskiej - konsorcjum na rzecz europejskiej infrastruktury badawczej (EPOS ERIC) (notyfikowana jako dokument nr C(2018) 7011)

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Decyzja Komisji (UE) 2018/1733 z dnia 14 listopada 2018 r. zatwierdzająca w imieniu Unii Europejskiej zmiany w dodatku 1 do załącznika XIII do Umowy o handlu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Kolumbią, Ekwadorem i Peru, z drugiej strony

Strony 15 - 15 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2018/1734 z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie przyznania odstępstw Republice Federalnej Niemiec, Królestwu Hiszpanii, Republice Włoskiej i Republice Cypryjskiej dotyczących dostarczania danych statystycznych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1952 (notyfikowana jako dokument nr C(2018) 7465)

Strony 19 - 19 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/1721 z dnia 12 listopada 2018 r. zatwierdzające znaczną zmianę specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [„Gailtaler Speck” (ChOG)]

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/1722 z dnia 14 listopada 2018 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 999/2014 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz azotanu amonu pochodzącego z Rosji w następstwie przeglądu okresowego zgodnie z art. 11 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1036

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2018/1723 z dnia 26 października 2018 r. w sprawie projektu transgranicznego Rail Baltica w ramach korytarza sieci bazowej Morze Północne-Morze Bałtyckie (notyfikowana jako dokument nr C(2018) 6969)

Strony 32 - 32 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/1708 z dnia 13 listopada 2018 r. obejmujące nazwę „Însurăței” (ChNP) ochroną na podstawie art. 99 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/1709 z dnia 13 listopada 2018 r. określające cechy techniczne modułu ad hoc na 2020 r. dotyczącego wypadków przy pracy i innych problemów zdrowotnych związanych z pracą w odniesieniu do badania reprezentacyjnego dotyczącego siły roboczej zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 577/98

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/1710 z dnia 13 listopada 2018 r. dostosowujące współczynnik korygujący do płatności bezpośrednich przewidziany w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do roku kalendarzowego 2018 i uchylające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/866

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

REKLAMA