REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2018 roku

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 245/2016 z dnia 2 grudnia 2016 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG [2018/1181]

Strony 42 - 42 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 246/2016 z dnia 2 grudnia 2016 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG [2018/1182]

Strony 43 - 43 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 247/2016 z dnia 2 grudnia 2016 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG [2018/1183]

Strony 44 - 44 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 248/2016 z dnia 2 grudnia 2016 r. zmieniająca załącznik XX (Środowisko) do Porozumienia EOG [2018/1184]

Strony 45 - 45 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 249/2016 z dnia 2 grudnia 2016 r. zmieniająca załącznik XX (Środowisko) do Porozumienia EOG [2018/1185]

Strony 46 - 46 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 250/2016 z dnia 2 grudnia 2016 r. zmieniająca załącznik XX (Środowisko) do Porozumienia EOG [2018/1186]

Strony 47 - 47 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 251/2016 z dnia 2 grudnia 2016 r. zmieniająca załącznik XX (Środowisko) do Porozumienia EOG [2018/1187]

Strony 49 - 49 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 252/2016 z dnia 2 grudnia 2016 r. zmieniająca załącznik XX (Środowisko) do Porozumienia EOG [2018/1188]

Strony 50 - 50 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 253/2016 z dnia 2 grudnia 2016 r. zmieniająca załącznik XXII (Prawo spółek) do Porozumienia EOG [2018/1189]

Strony 51 - 51 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 254/2016 z dnia 2 grudnia 2016 r. zmieniająca protokół 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami [2018/1190]

Strony 52 - 52 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 255/2016 z dnia 2 grudnia 2016 r. zmieniająca protokół 47 (w sprawie usunięcia barier technicznych w handlu winem) do Porozumienia EOG [2018/1191]

Strony 53 - 53 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2018/1194 z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zawarcia, w imieniu Unii i państw członkowskich, Protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy ustanawiającej partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Uzbekistanu, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2018/1195 z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, Protokołu do Umowy w sprawie międzynarodowych okazjonalnych przewozów pasażerów autokarami i autobusami (umowa INTERBUS) dotyczącego międzynarodowych regularnych i regularnych specjalnych przewozów pasażerów autokarami i autobusami

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Decyzja delegowana Urzędu Nadzoru EFTA nr 18/18/COL z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie statusu obszaru wolnego od choroby dla Norwegii w odniesieniu do marteiliozy (Marteilia refringens) i bonamiozy (Bonamia ostreae) [2018/1196]

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Ostateczne przyjęcie (UE, Euratom) 2018/1140 budżetu korygującego nr 2 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2018

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Ostateczne przyjęcie (UE, Euratom) 2018/1141 budżetu korygującego nr 3 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2018

Strony 20 - 20 Pobierz pdf

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1139 z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie wspólnych zasad w dziedzinie lotnictwa cywilnego i utworzenia Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego oraz zmieniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2111/2005, (WE) nr 1008/2008, (UE) nr 996/2010, (UE) nr 376/2014 i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE i 2014/53/UE, a także uchylające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 552/2004 i (WE) nr 216/2008 i rozporządzenie Rady (EWG) nr 3922/91

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2018/1192 z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia wzmocnionego nadzoru w Grecji (notyfikowana jako dokument nr C(2018) 4495)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2018/1193 z dnia 21 sierpnia 2018 r. kończąca postępowanie antydumpingowe dotyczące przywozu krzemu pochodzącego z Bośni i Hercegowiny oraz Brazylii

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2018/1152 z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii, Umowy między Unią Europejską a rządem Chińskiej Republiki Ludowej w sprawie niektórych aspektów przewozów lotniczych

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2018/1153 z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie podpisania w imieniu Unii Umowy w sprawie bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego między Unią Europejską a rządem Chińskiej Republiki Ludowej

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Decyzja przedstawicieli rządów państw członkowskich (UE, Euratom) 2018/1150 z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie mianowania sędziego Trybunału Sprawiedliwości

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2018/1151 z dnia 2 sierpnia 2018 r. zmieniające wytyczne EBC/2011/23 w sprawie wymogów sprawozdawczości statystycznej Europejskiego Banku Centralnego w zakresie statystyki zagranicznej (EBC/2018/19)

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Sprostowanie do Umowy o udziale Republiki Chorwacji w Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz trzech powiązanych z nią umów ( Dz.U. L 170 z 11.6.2014 )

Strony 29 - 29 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2018/1145 z dnia 7 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2017/891 w odniesieniu do organizacji producentów w sektorze owoców i warzyw

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

REKLAMA