REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2018 roku

Dyrektywa Komisji (UE) 2018/933 z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie sprostowania niemieckiej wersji językowej dyrektywy 2006/126/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie praw jazdy

Strony 35 - 35 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2018/934 z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia w życie w Republice Bułgarii i w Rumunii pozostałych przepisów dorobku Schengen dotyczących Systemu Informacyjnego Schengen

Strony 37 - 37 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2018/935 z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniająca decyzję wykonawczą 2014/88/UE tymczasowo zawieszającą przywóz z Bangladeszu środków spożywczych zawierających liście pieprzu betelowego lub składających się z nich („pieprz żuwny”) w odniesieniu do okresu jej stosowania (notyfikowana jako dokument nr C(2018) 3997)

Strony 40 - 40 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2018/936 z dnia 29 czerwca 2018 r. upoważniająca państwa członkowskie do przyjęcia określonych odstępstw na podstawie dyrektywy 2008/68/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie transportu lądowego towarów niebezpiecznych (notyfikowana jako dokument nr C(2018) 4003)

Strony 42 - 42 Pobierz pdf

REKLAMA

Informacje dotyczące wejścia w życie Umowy o współpracy naukowo-technicznej między Unią Europejską a Republiką Libańską, określającej warunki uczestnictwa Republiki Libańskiej w partnerstwie w dziedzinie badań i innowacji w regionie Morza Śródziemnego (PRIMA)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/919 z dnia 27 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95 w odniesieniu do ustalania cen reprezentatywnych w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/920 z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 180/2014 w odniesieniu do niektórych przepisów dotyczących kontroli, powiadomień i sprawozdań rocznych oraz zmian w programach POSEI

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/921 z dnia 28 czerwca 2018 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz kwasu winowego pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1036

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/922 z dnia 28 czerwca 2018 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia Rady (WE) nr 1967/2006 w zakresie minimalnych odległości od brzegu i minimalnej głębokości morza przy połowach dobijakowatych (Gymnammodytes cicerelus i G. semisquamatus) oraz babkowatych (Aphia minuta i Crystalogobius linearis) niewodami pełnomorskimi na niektórych wodach terytorialnych Hiszpanii (Katalonia)

Strony 39 - 39 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2018/923 z dnia 22 czerwca 2018 r. stwierdzająca, że Rumunia nie podjęła skutecznych działań w odpowiedzi na zalecenie Rady z dnia 5 grudnia 2017 r.

Strony 42 - 42 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2018/924 z dnia 22 czerwca 2018 r. uchylająca decyzję 2009/414/WE w sprawie istnienia nadmiernego deficytu we Francji

Strony 44 - 44 Pobierz pdf

Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa (WPZiB) 2018/925 z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie mianowania dowódcy sił UE operacji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu udział w powstrzymywaniu, zapobieganiu i zwalczaniu aktów piractwa i rozboju u wybrzeży Somalii (Atalanta) oraz uchylająca decyzję (WPZiB) 2018/522 (ATALANTA/2/2018)

Strony 46 - 46 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2018/926 z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie mianowania członka Komitetu Regionów zaproponowanego przez Królestwo Hiszpanii

Strony 48 - 48 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2018/927 z dnia 27 czerwca 2018 r. zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2015/789 w sprawie środków zapobiegających wprowadzaniu do Unii i rozprzestrzenianiu się w niej organizmu Xylella fastidiosa (Wells et al.) (notyfikowana jako dokument nr C(2018) 3972)

Strony 49 - 49 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2018/928 z dnia 28 czerwca 2018 r. kończąca wznowienie dochodzenia dotyczącego wyroków w sprawach połączonych C-186/14 P i C-193/14 P w odniesieniu do rozporządzenia Rady (WE) nr 926/2009 nakładającego ostateczne cło antydumpingowe i stanowiącego o ostatecznym pobraniu tymczasowego cła nałożonego na przywóz niektórych rur i przewodów bez szwu, z żelaza lub stali, pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej, oraz do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/2272 nakładającego ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych rur i przewodów bez szwu, z żelaza lub stali, pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej, w następstwie przeglądu wygaśnięcia na podstawie art. 11 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 1225/2009

Strony 51 - 51 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2018/583 z dnia 16 kwietnia 2018 r. rejestrującego w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [„Lough Neah Pollan” (ChNP)] ( Dz.U. L 98 z 18.4.2018 )

Strony 62 - 62 Pobierz pdf

Rozporządzenie Rady (UE) 2018/915 z dnia 25 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie (UE) 2018/120 w odniesieniu do niektórych uprawnień do połowów

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/916 z dnia 27 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 181/2014 w odniesieniu do niektórych przepisów dotyczących kontroli, powiadomień i sprawozdań rocznych oraz zmian w programie na rzecz mniejszych wysp Morza Egejskiego

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/917 z dnia 27 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do przedłużenia okresów zatwierdzenia substancji czynnych: alfa-cypermetryna, beflubutamid, benalaksyl, bentiawalikarb, bifenazat, boskalid, bromoksynil, kaptan, karwon, chloroprofam, cyjazofamid, desmedifam, dimetoat, dimetomorf, dikwat, etefon, etoprofos, etoksazol, famoksadon, fenamidon, fenamifos, flumioksazyna, fluoksastrobina, folpet, foramsulfuron, formetanat, Gliocladium catenulatum szczep: J1446, izoksaflutol, metalaksyl-M, metiokarb, metoksyfenozyd, metrybuzyna, milbemektyna, oksasulfuron, Paecilomyces lilacinus szczep 251, fenmedifam, fosmet, pirymifos metylu, propamokarb, protiokonazol, pimetrozyna i S-metolachlor

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Rady (UE) 2018/918 z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie upoważnienia Niemiec i Polski do wprowadzenia szczególnego środka stanowiącego odstępstwo od art. 5 dyrektywy Rady 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

Strony 17 - 17 Pobierz pdf

Wycofanie oświadczenia Niderlandów dotyczącego art. 28 decyzji ramowej 2008/909/WSISW

Strony 19 - 19 Pobierz pdf

Dyrektywa Rady (UE) 2018/912 z dnia 22 czerwca 2018 r. zmieniająca dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w zakresie okresu obowiązywania minimalnej stawki podstawowej

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie Rady (UE) 2018/913 z dnia 25 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1388/2013 otwierające i ustalające sposób zarządzania autonomicznymi kontyngentami taryfowymi Unii na niektóre produkty rolne i przemysłowe

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Rozporządzenie Rady (UE) 2018/914 z dnia 25 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1387/2013 zawieszające cła autonomiczne wspólnej taryfy celnej na niektóre produkty rolne i przemysłowe

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2018/902 z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie podpisania w imieniu Unii Europejskiej i jej państw członkowskich oraz tymczasowego stosowania Protokołu do Umowy ramowej między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Korei, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

REKLAMA