REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2018 roku

Decyzja Rady (UE) 2018/1015 z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie mianowania dwóch członków i trzech zastępców członka Komitetu Regionów zaproponowanych przez Wielkie Księstwo Luksemburga

Strony 85 - 85 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Rady (WPZiB) 2018/1016 z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie wykonania decyzji (WPZiB) 2016/849 dotyczącej środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej

Strony 86 - 86 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie Rady (UE) 2018/1001 z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Republice Malediwów

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/1002 z dnia 16 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2017/1153 w celu wyjaśnienia i uproszczenia procedury korelacji oraz dostosowania jej do zmian w rozporządzeniu (UE) 2017/1151

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/1003 z dnia 16 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2017/1152 w celu wyjaśnienia i uproszczenia procedury korelacji oraz dostosowania jej do zmian w rozporządzeniu (UE) 2017/1151

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa (WPZiB) 2018/1004 z dnia 3 lipca 2018 r. przedłużająca mandat szefa Misji Unii Europejskiej ds. Szkolenia i Kontroli na przejściu granicznym w Rafah (EU BAM Rafah) (EU BAM Rafah/1/2018)

Strony 22 - 22 Pobierz pdf

Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa (WPZiB) 2018/1005 z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie przedłużenia mandatu szefa Misji Policyjnej Unii Europejskiej na Terytoriach Palestyńskich (EUPOL COPPS) (EUPOL COPPS/1/2018)

Strony 23 - 23 Pobierz pdf

Decyzja Rady (WPZiB) 2018/1006 z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Republice Malediwów

Strony 24 - 24 Pobierz pdf

Decyzja delegowana Komisji (UE) 2018/1007 z dnia 25 kwietnia 2018 r. uzupełniająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/42/WE w odniesieniu do wykazu portów i uchylająca decyzję Komisji 2008/861/WE

Strony 29 - 29 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2018/1008 z dnia 16 lipca 2018 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2018) 4771)

Strony 72 - 72 Pobierz pdf

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/973 z dnia 4 lipca 2018 r. ustanawiające wieloletni plan w odniesieniu do stad dennych w Morzu Północnym oraz połowów eksploatujących te stada, określające szczegóły realizacji obowiązku wyładunku w Morzu Północnym oraz uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 676/2007 i (WE) nr 1342/2008

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/974 z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie statystyk dotyczących transportu towarów wodami śródlądowymi

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/975 z dnia 4 lipca 2018 r. ustanawiające środki zarządzania, ochrony i kontroli obowiązujące na obszarze konwencji Regionalnej Organizacji ds. Zarządzania Rybołówstwem na Południowym Pacyfiku (SPRFMO)

Strony 30 - 30 Pobierz pdf

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/976 z dnia 4 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie (UE) 2016/1139 w odniesieniu do przedziałów śmiertelności połowowej i poziomów ochrony dla niektórych stad śledzia atlantyckiego w Morzu Bałtyckim

Strony 76 - 76 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE, Euratom) 2018/994 z dnia 13 lipca 2018 r. zmieniająca Akt dotyczący wyborów członków Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich, załączony do decyzji Rady 76/787/EWWiS, EWG, Euratom z dnia 20 września 1976 r.

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/995 z dnia 12 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2016/2080 w odniesieniu do okresów składania ofert

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/996 z dnia 12 lipca 2018 r. zatwierdzające inną niż nieznaczna zmianę w specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [„Limone Femminello del Gargano”(ChOG)]

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Decyzja Rady (WPZiB) 2018/997 z dnia 13 lipca 2018 r. zmieniająca decyzję 2012/392/WPZiB w sprawie misji Unii Europejskiej w dziedzinie WPBiO w Nigrze (EUCAP Sahel Niger)

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2018/998 z dnia 12 lipca 2018 r. zmieniająca załącznik I do decyzji 2009/177/WE w odniesieniu do statusu Chorwacji pod względem zakażenia herpeswirusem koi (KHV), Finlandii pod względem zakaźnej martwicy układu krwiotwórczego ryb łososiowatych (IHN), wykazu obszarów w Irlandii wolnych od zakażenia wywoływanego przez Bonamia ostreae, wykazu obszarów w Zjednoczonym Królestwie wolnych od zakażenia wywoływanego przez Marteilia refringens oraz zmieniająca załącznik I do decyzji 2010/221/UE w odniesieniu do wykazu obszarów w Zjednoczonym Królestwie wolnych od herpeswirusa 1 Ονar (OsHV-1 ÎźVar) u ostryg (notyfikowana jako dokument nr C(2018) 4381)

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2018/990 z dnia 10 kwietnia 2018 r. zmieniające i uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1131 w odniesieniu do prostych, przejrzystych i standardowych (STS) sekurytyzacji oraz papierów dłużnych przedsiębiorstw zabezpieczonych aktywami (ABCP), wymogów dotyczących aktywów otrzymanych w ramach umów z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu oraz metod oceny jakości kredytowej

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/991 z dnia 12 lipca 2018 r. zezwalające na wprowadzenie do obrotu hydrolizatu lizozymu z białka jaja kurzego jako nowej żywności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2283 oraz zmieniające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/2470

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa (WPZiB) 2018/992 z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie mianowania dowódcy sił misji UE dla misji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu przyczynienie się do szkolenia somalijskich sił bezpieczeństwa (EUTM Somalia) (EUTM Somalia/1/2018)

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Decyzja Komisji (UE) 2018/993 z dnia 11 lipca 2018 r. zmieniająca decyzje (UE) 2017/1214, (UE) 2017/1215, (UE) 2017/1216, (UE) 2017/1218 i (UE) 2017/1219 w odniesieniu do długości okresu przejściowego (notyfikowana jako dokument nr C(2018) 4312)

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2018/977 z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie sprostowania bułgarskiej wersji językowej rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/653 uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1286/2014 w sprawie dokumentów zawierających kluczowe informacje, dotyczących detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP) przez ustanowienie regulacyjnych standardów technicznych w zakresie prezentacji, treści, przeglądu i zmiany dokumentów zawierających kluczowe informacje oraz warunków spełnienia wymogu przekazania takich dokumentów

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2018/978 z dnia 9 lipca 2018 r. zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 dotyczącego produktów kosmetycznych

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

REKLAMA