REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2018 roku

Protokół do Umowy ramowej między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Korei, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Decyzja Rady (WPZiB) 2018/903 z dnia 25 czerwca 2018 r. przedłużająca mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Kosowie

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja Rady (WPZiB) 2018/904 z dnia 25 czerwca 2018 r. przedłużająca mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Azji Środkowej

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Decyzja Rady (WPZiB) 2018/905 z dnia 25 czerwca 2018 r. przedłużająca mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Rogu Afryki

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja Rady (WPZiB) 2018/906 z dnia 25 czerwca 2018 r. przedłużająca mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w regionie Sahelu

Strony 22 - 22 Pobierz pdf

Decyzja Rady (WPZiB) 2018/907 z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Regionie Kaukazu Południowego i ds. Kryzysu w Gruzji

Strony 27 - 27 Pobierz pdf

Decyzja Rady (WPZiB) 2018/908 z dnia 25 czerwca 2018 r. przedłużająca mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie

Strony 32 - 32 Pobierz pdf

Decyzja Rady (WPZiB) 2018/909 z dnia 25 czerwca 2018 r. ustanawiająca wspólny zbiór przepisów dotyczących zarządzania projektami PESCO

Strony 37 - 37 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2018/910 z dnia 25 czerwca 2018 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich(notyfikowana jako dokument nr C(2018) 4060)

Strony 42 - 42 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2018/911 z dnia 25 czerwca 2018 r. ustanawiająca tymczasowe środki ochronne w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się pomoru małych przeżuwaczy w Bułgarii(notyfikowana jako dokument nr C(2018) 4071)

Strony 67 - 67 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/895 z dnia 22 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 340/2008 w sprawie opłat i należności wnoszonych na rzecz Europejskiej Agencji Chemikaliów

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2018/896 z dnia 19 czerwca 2018 r. ustanawiająca metodę obliczania rocznego zużycia lekkich plastikowych toreb na zakupy oraz zmieniająca decyzję 2005/270/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2018) 3736)

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnej Rady UE-Kuba nr 1/2018 z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wewnętrznego Wspólnej Rady oraz regulaminu wewnętrznego Wspólnego Komitetu [2018/897]

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2018/889 z dnia 4 czerwca 2018 r. w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, Konwencji Rady Europy o zapobieganiu terroryzmowi

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Konwencja Rady Europy o zapobieganiu terroryzmowi

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2018/890 z dnia 4 czerwca 2018 r. w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, Protokołu dodatkowego do Konwencji Rady Europy o zapobieganiu terroryzmowi

Strony 15 - 15 Pobierz pdf

Protokół dodatkowy do Konwencji Rady Europy o zapobieganiu terroryzmowi

Strony 17 - 17 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/891 z dnia 21 czerwca 2018 r. ustalające na rok 2018 pułapy budżetowe mające zastosowanie do niektórych systemów wsparcia bezpośredniego określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013

Strony 21 - 21 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/892 z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie minimalnej ceny sprzedaży odtłuszczonego mleka w proszku w dwudziestym pierwszym częściowym zaproszeniu do składania ofert w ramach procedury przetargowej otwartej rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2016/2080

Strony 30 - 30 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2018/893 z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej we Wspólnym Komitecie EOG w sprawie zmiany w załączniku XI (Komunikacja elektroniczna, usługi audiowizualne i społeczeństwo informacyjne) oraz protokołu 37 (zawierającego wykaz przewidziany w art. 101) do Porozumienia EOG (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Strony 31 - 31 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2018/894 z dnia 21 czerwca 2018 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej (UE) 2017/247 w sprawie środków ochronnych w odniesieniu do ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków w niektórych państwach członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2018) 4007)

Strony 37 - 37 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2018/885 z dnia 20 czerwca 2018 r. zmieniające załącznik VI do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 dotyczącego produktów kosmetycznych

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/886 z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie niektórych środków polityki handlowej dotyczących niektórych produktów pochodzących ze Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2018/724

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 70/17/COL z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie umowy świadczenia usług przewozu przybrzeżnego przez spółkę Hurtigruten w latach 2012-2019 (Norwegia) [2018/887]

Strony 19 - 19 Pobierz pdf

Sprostowanie do Protokołu ustalającego uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie o partnerstwie w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Republiką Mozambiku, ( Dz.U. L 46 z 17.2.2012 )

Strony 45 - 45 Pobierz pdf

REKLAMA