REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2018 roku

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/979 z dnia 11 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1210/2003 dotyczące niektórych szczególnych ograniczeń w stosunkach gospodarczych i finansowych z Irakiem

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/980 z dnia 11 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 815/2012 w odniesieniu do informacji, które mają być wymieniane między państwami członkowskimi w celu identyfikacji podatników stosujących procedurę nieunijną

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/981 z dnia 11 lipca 2018 r. zmieniające wykaz brazylijskich zakładów, z których dozwolony jest przywóz do Unii produktów rybołówstwa przeznaczonych do spożycia przez ludzi

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/982 z dnia 11 lipca 2018 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatu kwasu benzoesowego, mrówczanu wapnia i kwasu fumarowego jako dodatku paszowego u kurcząt rzeźnych i kurcząt odchowywanych na kury nioski (posiadacz zezwolenia Novus Europe N.A./S.V.)

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/983 z dnia 11 lipca 2018 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie kwasu benzoesowego jako dodatku paszowego dla podrzędnych gatunków świń do tuczu i reprodukcji (posiadacz zezwolenia DSM Nutritional Products Sp. z o.o.)

Strony 17 - 17 Pobierz pdf

Decyzja nr 1/2018 Rady Stowarzyszenia UE-Republika Mołdawii z dnia 3 maja 2018 r. dotycząca zmiany załącznika XXVI do Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Mołdawii, z drugiej strony [2018/984]

Strony 21 - 21 Pobierz pdf

Decyzja nr 1/2018 Komitetu Stowarzyszenia UE-Ukraina w składzie rozstrzygającym kwestie dotyczące handlu z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie aktualizacji załącznika XXI do rozdziału 8 dotyczącego zamówień publicznych tytułu IV - Handel i zagadnienia związane z handlem układu o stowarzyszeniu oraz w sprawie pozytywnej opinii w odniesieniu do kompleksowego planu w dziedzinie zamówień publicznych [2018/972]

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2018/966 z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, Umowy o partnerstwie gospodarczym między Unią Europejską a Japonią

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2018/967 z dnia 26 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) nr 907/2014 w odniesieniu do nieprzestrzegania terminów płatności oraz w odniesieniu do kursu walutowego mającego zastosowanie przy sporządzaniu deklaracji wydatków

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2018/968 z dnia 30 kwietnia 2018 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1143/2014 w odniesieniu do ocen ryzyka związanych z inwazyjnymi gatunkami obcymi

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2018/969 z dnia 9 lipca 2018 r. zmieniające załącznik V do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001 w odniesieniu do wymogów dotyczących usuwania materiału szczególnego ryzyka pochodzącego z małych przeżuwaczy

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Dyrektywa delegowana Komisji (UE) 2018/970 z dnia 18 kwietnia 2018 r. zmieniająca załączniki II, III i V do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1629 ustanawiającej wymagania techniczne dla statków żeglugi śródlądowej

Strony 15 - 15 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2018/971 z dnia 9 lipca 2018 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2018) 4460)

Strony 20 - 20 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) 2018/683 z dnia 4 maja 2018 r. nakładającego tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz niektórych opon pneumatycznych, nowych lub bieżnikowanych, gumowych, w rodzaju stosowanych w autobusach lub samochodach ciężarowych, o wskaźniku nośności przekraczającym 121, pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej i zmieniającego rozporządzenie wykonawcze (UE) 2018/163 ( Dz.U. L 116 z 7.5.2018 )

Strony 38 - 38 Pobierz pdf

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/956 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie monitorowania i sprawozdawczości w odniesieniu do emisji CO2 z nowych pojazdów ciężkich i zużycia paliwa przez takie pojazdy

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/957 z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniająca dyrektywę 96/71/WE dotyczącą delegowania pracowników w ramach świadczenia usług

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/958 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie analizy proporcjonalności przed przyjęciem nowych regulacji dotyczących zawodów

Strony 25 - 25 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/963 z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie przyznania Hiszpanii dodatkowych dni na morzu w rejonach ICES 8c i 9a z wyjątkiem Zatoki Kadyksu

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja Rady (WPZiB) 2018/964 z dnia 5 lipca 2018 r. zmieniająca decyzję 2014/512/WPZiB dotyczącą środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2018/965 z dnia 6 lipca 2018 r. ustalająca wysokość wkładów wpłacanych przez państwa członkowskie na rzecz Europejskiego Funduszu Rozwoju, w tym drugiej raty skorygowanej rocznej kwoty za 2018 r.

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/946 z dnia 4 lipca 2018 r. zastępujące załączniki A i B do rozporządzenia (UE) 2015/848 w sprawie postępowania upadłościowego

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/947 z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie udzielenia dalszej pomocy makrofinansowej Ukrainie

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2018/945 z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie chorób zakaźnych i powiązanych szczególnych problemów zdrowotnych, które mają być objęte nadzorem epidemiologicznym, a także odpowiednich definicji przypadków

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2018/959 z dnia 14 marca 2018 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających metodę oceny, w ramach której właściwe organy zezwalają instytucjom na stosowanie metod zaawansowanego pomiaru na potrzeby obliczania ryzyka operacyjnego

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2018/960 z dnia 5 lipca 2018 r. zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości lambda-cyhalotryny w określonych produktach oraz na ich powierzchni

Strony 27 - 27 Pobierz pdf

REKLAMA