REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2018 roku

Decyzja Rady (UE) 2018/961 z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej we Wspólnym Komitecie EOG, dotyczącego zmiany w Protokole 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami (linia budżetowa 02 03 01 : „Rynek wewnętrzny” i linia budżetowa 02 03 04 : „Narzędzia zarządzania rynkiem wewnętrznym”)

Strony 51 - 51 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2018/962 z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie mianowania czterech członków i trzech zastępców członka Komitetu Regionów zaproponowanych przez Republikę Włoską

Strony 54 - 54 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja Rady (UE) 2018/952 z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej we Wspólnym Komitecie EOG, dotyczącego zmiany Protokołu 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami (Linia budżetowa 33 02 03 01 : „Prawo spółek”)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2018/953 z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Wspólnego Komitetu EOG, dotyczącego zmiany Protokołu 30 do Porozumienia EOG (w sprawie szczególnych postanowień dotyczących organizacji współpracy w dziedzinie statystyki)

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2018/954 z dnia 4 lipca 2018 r. ustanawiająca określone środki ochronne w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się pomoru małych przeżuwaczy w Bułgarii (notyfikowana jako dokument nr C(2018) 4374)

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Decyzja nr 1/2018 Komitetu Stowarzyszenia UE-Mołdawia w składzie rozstrzygającym kwestie dotyczące handlu z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie pozytywnej opinii w odniesieniu do wyczerpującego harmonogramu w dziedzinie zamówień publicznych [2018/955]

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2018/948 z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, Umowy między Unią Europejską a Islandią w sprawie przepisów dodatkowych dotyczących instrumentu na rzecz wsparcia finansowego w zakresie granic zewnętrznych i wiz, w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, na lata 2014-2020

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/949 z dnia 3 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1235/2008 ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w odniesieniu do ustaleń dotyczących przywozu produktów ekologicznych z krajów trzecich

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2018/950 z dnia 3 lipca 2018 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2018) 4321)

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Zalecenie Komisji (UE) 2018/951 z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie norm dotyczących organów ds. równości

Strony 28 - 28 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia Rady (UE) 2016/1103 z dnia 24 czerwca 2016 r. wdrażającego wzmocnioną współpracę w dziedzinie jurysdykcji, prawa właściwego oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach dotyczących małżeńskich ustrojów majątkowych ( Dz.U. L 183 z 8.7.2016 )

Strony 36 - 36 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) 2018/774 z dnia 28 maja 2018 r. wykonującego rozporządzenie (UE) nr 36/2012 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Syrii ( Dz.U. L 131 z 29.5.2018 )

Strony 36 - 36 Pobierz pdf

Sprostowanie do decyzji Rady (WPZiB) 2018/778 z dnia 28 maja 2018 r. zmieniającej decyzję 2013/255/WPZiB w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko Syrii ( Dz.U. L 131 z 29.5.2018 )

Strony 36 - 36 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/938 z dnia 20 czerwca 2018 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [„Choucroute dAlsace” (ChOG)]

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/939 z dnia 26 czerwca 2018 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę „Cidre Cotentin”/„Cotentin” (ChNP)

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2018/940 z dnia 27 czerwca 2018 r. ustanawiające zakaz połowów tuńczyka błękitnopłetwego w Oceanie Atlantyckim, na wschód od 45° długości geograficznej zachodniej, oraz w Morzu Śródziemnym przez statki pływające pod banderą Grecji

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/941 z dnia 2 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 669/2009 w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zwiększonego poziomu kontroli urzędowych przywozu niektórych rodzajów pasz i żywności niepochodzących od zwierząt oraz rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 885/2014

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Decyzja Rady (WPZiB) 2018/942 z dnia 29 czerwca 2018 r. zmieniająca decyzję 2013/354/WPZiB w sprawie Misji Policyjnej Unii Europejskiej na Terytoriach Palestyńskich (EUPOL COPPS)

Strony 17 - 17 Pobierz pdf

Decyzja Rady (WPZiB) 2018/943 z dnia 29 czerwca 2018 r. zmieniająca wspólne działanie 2005/889/WPZiB ustanawiające Misję Unii Europejskiej ds. Szkolenia i Kontroli na przejściu granicznym w Rafah (EU BAM Rafah)

Strony 19 - 19 Pobierz pdf

Decyzja nr 1/2018 Komitetu ds. Transportu Lądowego Wspólnota/Szwajcaria z dnia 12 czerwca 2018 r. zmieniająca załącznik 1 do Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie kolejowego i drogowego transportu towarów i osób [2018/944]

Strony 20 - 20 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2018/929 z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zawarcia, w imieniu Unii, Umowy między Unią Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie przepisów dodatkowych dotyczących instrumentu na rzecz wsparcia finansowego w zakresie granic zewnętrznych i wiz, w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, na lata 2014-2020

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Umowa między Unią Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie przepisów dodatkowych dotyczących instrumentu na rzecz wsparcia finansowego w zakresie granic zewnętrznych i wiz, w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, na lata 2014-2020

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/930 z dnia 19 czerwca 2018 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [„Pitina” (ChOG)]

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/931 z dnia 28 czerwca 2018 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz kwasu szczawiowego pochodzącego z Indii i Chińskiej Republiki Ludowej w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1036

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2018/932 z dnia 29 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 582/2011 w zakresie przepisów dotyczących badań przy użyciu przenośnych systemów pomiaru emisji (PEMS) oraz wymagań dotyczących homologacji typu dla uniwersalnego zestawu paliw

Strony 32 - 32 Pobierz pdf

REKLAMA