REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2018 roku

Dyrektywa Komisji (UE) 2018/350 z dnia 8 marca 2018 r. zmieniająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/18/WE w odniesieniu do oceny ryzyka organizmów zmodyfikowanych genetycznie dla środowiska naturalnego

Strony 30 - 30 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2018/351 z dnia 8 marca 2018 r. odrzucająca zobowiązania złożone w związku z postępowaniem antydumpingowym dotyczącym przywozu niektórych wyrobów płaskich walcowanych na gorąco z żeliwa, stali niestopowej i pozostałej stali stopowej, pochodzących z Brazylii, Iranu, Rosji i Ukrainy

Strony 46 - 46 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/302 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie nieuzasadnionego blokowania geograficznego oraz innych form dyskryminacji klientów ze względu na przynależność państwową, miejsce zamieszkania lub miejsce prowadzenia działalności na rynku wewnętrznym oraz w sprawie zmiany rozporządzeń (WE) nr 2006/2004 oraz (UE) 2017/2394 i dyrektywy 2009/22/WE ( Dz.U. L 60 I z 2.3.2018 )

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/337 z dnia 5 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2015/2403 ustanawiające wspólne wytyczne dotyczące norm i technik pozbawiania broni cech użytkowych w celu zagwarantowania, że broń pozbawiona cech użytkowych trwale nie nadaje się do użytku

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/338 z dnia 7 marca 2018 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatu 6-fitazy wytwarzanej przez Aspergillus niger (DSM 25770) jako dodatku paszowego dla kurcząt rzeźnych, kurcząt odchowywanych na kury nioski, tuczników, loch, podrzędnych gatunków świń do tuczu lub do reprodukcji, indyków rzeźnych, indyków utrzymywanych w celach hodowlanych, wszystkich pozostałych gatunków ptaków (z wyjątkiem ptaków nieśnych) i prosiąt odsadzonych od maciory (posiadacz zezwolenia BASF SE)

Strony 17 - 17 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/339 z dnia 7 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2535/2001 i wprowadzające od niego odstępstwo w odniesieniu do pozwoleń na przywóz przetworów mlecznych pochodzących z Islandii

Strony 21 - 21 Pobierz pdf

Decyzja Rady (WPZiB) 2018/340 z dnia 6 marca 2018 r. ustanawiająca listę projektów do zrealizowania w ramach PESCO

Strony 24 - 24 Pobierz pdf

Decyzja Komisji (UE) 2018/341 z dnia 27 września 2017 r. w sprawie programu pomocy państwa SA.34433 (2012/C) (ex 2012/NN) wdrożonego przez Francję (podatek na rzecz państwowego zakładu produktów rolnych i morskich (France AgriMer) - art. 25 ustawy nr 2005-1720 z dnia 30 grudnia 2005 r.) (notyfikowana jako dokument nr C(2017) 4431)

Strony 28 - 28 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2018/342 z dnia 7 marca 2018 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej (UE) 2017/247 w sprawie środków ochronnych w odniesieniu do ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków w niektórych państwach członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2018) 1509)

Strony 43 - 43 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2017/1538 z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie (UE) 2015/534 w sprawie sprawozdawczości dotyczącej nadzorczych informacji finansowych (EBC/2017/25) ( Dz.U. L 240 z 19.9.2017 )

Strony 48 - 48 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) 2016/1416 z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany i sprostowania rozporządzenia (UE) nr 10/2011 w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością ( Dz.U. L 230 z 25.8.2016 )

Strony 48 - 48 Pobierz pdf

Decyzja przedstawicieli rządów państw członkowskich (UE, Euratom) 2018/335 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie mianowania sędziów i rzeczników generalnych Trybunału Sprawiedliwości

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) 2018/324 z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (UE) 2017/1509 dotyczącego środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) 2018/325 z dnia 5 marca 2018 r. dotyczące wykonania art. 17 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 224/2014 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Republice Środkowoafrykańskiej

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) 2018/326 z dnia 5 marca 2018 r. dotyczące wykonania rozporządzenia (UE) nr 208/2014 w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom, podmiotom i organom w związku z sytuacją na Ukrainie

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/327 z dnia 5 marca 2018 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatu endo-1,4-beta-ksylanazy (EC 3.2.1.8) wytwarzanej przez Trichoderma citrinoviride Bisset (IMI SD135) jako dodatku paszowego dla karpi (posiadacz zezwolenia Huvepharma NV)

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/328 z dnia 5 marca 2018 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatu Bacillus subtilis DSM 29784 jako dodatku paszowego dla kurcząt rzeźnych i kurcząt odchowywanych na kury nioski (posiadacz zezwolenia ADISSEO France SAS)

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/329 z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie wyznaczenia ośrodka referencyjnego Unii Europejskiej do spraw dobrostanu zwierząt

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/330 z dnia 5 marca 2018 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych przewodów rurowych i rur, bez szwu, ze stali nierdzewnej pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej, w następstwie przeglądu wygaśnięcia na podstawie art. 11 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1036

Strony 15 - 15 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Rady (WPZiB) 2018/331 z dnia 5 marca 2018 r. dotycząca wykonania decyzji (WPZiB) 2016/849 w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej

Strony 44 - 44 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Rady (WPZiB) 2018/332 z dnia 5 marca 2018 r. dotycząca wykonania decyzji 2013/798/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Republiki Środkowoafrykańskiej

Strony 46 - 46 Pobierz pdf

Decyzja Rady (WPZiB) 2018/333 z dnia 5 marca 2018 r. zmieniająca decyzję 2014/119/WPZiB w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom, podmiotom i organom w związku z sytuacją na Ukrainie

Strony 48 - 48 Pobierz pdf

Zalecenie Komisji (UE) 2018/334 z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie działań na rzecz skutecznego zwalczania nielegalnych treści w internecie

Strony 50 - 50 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/317 z dnia 2 marca 2018 r. ustanawiające odstępstwo od rozporządzenia Rady (WE) nr 1967/2006 w zakresie minimalnych odległości od brzegu i minimalnej głębokości morza dla połowów babki przezroczystej (Aphia minuta) przy użyciu niewodów łodziowych na niektórych wodach terytorialnych Włoch

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2018/318 z dnia 22 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1011/2012 w sprawie statystyki inwestycji w papiery wartościowe (EBC/2018/7)

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

REKLAMA