REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2019 roku

Decyzja nr 1/2019 Komitetu UPG ustanowionego na mocy Wstępnej umowy o partnerstwie gospodarczym między Wybrzeżem Kości Słoniowej, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony z dnia 11 kwietnia 2019 r. dotycząca przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej [2019/1186]

Strony 83 - 83 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 153/2013 z dnia 19 grudnia 2012 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących wymogów obowiązujących kontrahentów centralnych ( Dz.U. L 52 z 23.2.2013 )

Strony 85 - 85 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja Rady (UE) 2019/1172 z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie podpisania w imieniu Unii Europejskiej i tymczasowego stosowania niektórych postanowień Umowy między Unią Europejską a Księstwem Liechtensteinu w sprawie stosowania niektórych przepisów decyzji Rady 2008/615/WSiSW w sprawie intensyfikacji współpracy transgranicznej, szczególnie w zwalczaniu terroryzmu i przestępczości transgranicznej, decyzji Rady 2008/616/WSiSW w sprawie wdrożenia decyzji 2008/615/WsiSW w sprawie intensyfikacji współpracy transgranicznej, szczególnie w zwalczaniu terroryzmu i przestępczości transgranicznej, oraz załącznika do tej decyzji, a także decyzji ramowej Rady 2009/905/WSiSW w sprawie akredytacji dostawców usług kryminalistycznych wykonujących czynności laboratoryjne

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Umowa między Unią Europejską a Księstwem Liechtensteinu w sprawie stosowania niektórych przepisów decyzji Rady 2008/615/WSiSW w sprawie intensyfikacji współpracy transgranicznej, szczególnie w zwalczaniu terroryzmu i przestępczości transgranicznej, decyzji Rady 2008/616/WSiSW w sprawie wdrożenia decyzji 2008/615/WSiSW w sprawie intensyfikacji współpracy transgranicznej, szczególnie w zwalczaniu terroryzmu i przestępczości transgranicznej, oraz załącznika do tej decyzji, a także decyzji ramowej Rady 2009/905/WSiSW w sprawie akredytacji dostawców usług kryminalistycznych wykonujących czynności laboratoryjne

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/1173 z dnia 2 lipca 2019 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [„Ayrshire New Potatoes”/„Ayrshire Earlies” (ChOG)]

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/1174 z dnia 9 lipca 2019 r. ustalające na rok 2019 pułapy budżetowe mające zastosowanie do niektórych systemów wsparcia bezpośredniego określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/1175 z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia dobrowolnego systemu „okrągłego stołu na rzecz zrównoważonej produkcji oleju palmowego w kontekście dyrektywy RED”, służącego do wykazywania zgodności z kryteriami zrównoważonego rozwoju zgodnie z dyrektywą 98/70/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE

Strony 21 - 21 Pobierz pdf

Regulamin wewnętrzny Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego - Marzec 2019 r.

Strony 23 - 23 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) 2019/1169 z dnia 8 lipca 2019 r. wykonujące rozporządzenie (UE) 2017/2063 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Wenezueli

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/1170 z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie zmiany i sprostowania rozporządzenia (WE) nr 29/2009 ustanawiającego wymogi dla usług łącza danych w jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Decyzja Rady (WPZiB) 2019/1171 z dnia 8 lipca 2019 r. zmieniająca decyzję (WPZiB) 2017/2074 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Wenezueli

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Sprostowanie do decyzji Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa (WPZiB) 2019/1113 z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie mianowania dowódcy sił misji UE dla szkoleniowej misji wojskowej Unii Europejskiej w dziedzinie WPBiO w Republice Środkowoafrykańskiej (EUTM RCA) (EUTM RCA/1/2019) ( Dz.U. L 176 z 1.7.2019 )

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/876 z dnia 20 maja 2019 r. zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do wskaźnika dźwigni, wskaźnika stabilnego finansowania netto, wymogów w zakresie funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych, ryzyka kredytowego kontrahenta, ryzyka rynkowego, ekspozycji wobec kontrahentów centralnych, ekspozycji wobec przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania, dużych ekspozycji, wymogów dotyczących sprawozdawczości i ujawniania informacji, a także rozporządzenie (UE) nr 648/2012 ( Dz.U. L 150 z 7.6.2019 )

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/1162 z dnia 1 lipca 2019 r. zmieniające załączniki I i II do rozporządzenia (UE) nr 206/2010 w odniesieniu do wzorów świadectw weterynaryjnych BOV-X, OVI-X, OVI-Y i RUM oraz wykazów krajów trzecich, ich terytoriów lub części, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii niektórych zwierząt kopytnych i świeżego mięsa

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/1163 z dnia 5 lipca 2019 r. zmieniające i ustanawiające jednolity wykaz w załącznikach zawierających dane kontaktowe właściwych organów państw członkowskich oraz adres, na który należy przesyłać powiadomienia do Komisji Europejskiej, do niektórych rozporządzeń dotyczących środków ograniczających

Strony 33 - 33 Pobierz pdf

Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa (WPZiB) 2019/1164 z dnia 2 lipca 2019 r. przedłużająca mandat szefa Misji Unii Europejskiej ds. Szkolenia i Kontroli na przejściu granicznym w Rafah (EUBAM Rafah) (EU BAM Rafah/1/2019)

Strony 41 - 41 Pobierz pdf

Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa (WPZiB) 2019/1165 z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie przedłużenia mandatu szefa Misji Policyjnej Unii Europejskiej na Terytoriach Palestyńskich (EUPOL COPPS) (EUPOL COPPS/1/2019)

Strony 43 - 43 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/1166 z dnia 28 czerwca 2019 r. zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2018/1113 w odniesieniu do przedstawiciela posiadacza zezwolenia (notyfikowana jako dokument nr C(2019) 4604)

Strony 44 - 44 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/1167 z dnia 28 czerwca 2019 r. zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2017/2453 w odniesieniu do posiadaczy zezwoleń i przedstawicieli (notyfikowana jako dokument nr C(2019) 4610)

Strony 46 - 46 Pobierz pdf

Decyzja Komisji (UE) 2019/1168 z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie mianowania członków Komitetu Starszych Inspektorów Pracy na nową kadencję

Strony 48 - 48 Pobierz pdf

Zawiadomienie dotyczące wejścia w życie Protokołu zmieniającego Umowę o transporcie morskim między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskim, z jednej strony, a rządem Chińskiej Republiki Ludowej, z drugiej strony

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/1143 z dnia 14 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2015/2446 w odniesieniu do zgłaszania niektórych przesyłek o niskiej wartości

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Decyzja Komisji (UE) 2019/1144 z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie pomocy państwa SA.36086 (2016/C) (ex 2016/NN) wdrożonej przez Rumunię na rzecz Oltchim S.A. (notyfikowana jako dokument nr C(2018) 8592)

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/1145 z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie zakończenia częściowego przeglądu okresowego środków antydumpingowych mających zastosowanie do przywozu rur i przewodów rurowych z żeliwa ciągliwego (zwanego także żeliwem sferoidalnym) pochodzących z Indii, bez wprowadzania zmian w obowiązujących środkach

Strony 87 - 87 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/1146 z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie zakończenia postępowania antydumpingowego dotyczącego przywozu grodzic z walcowanych na gorąco arkuszy stalowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

Strony 89 - 89 Pobierz pdf

REKLAMA