REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2019 roku

Decyzja Rady (UE) 2019/1260 z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Komitetu ds. Handlu ustanowionego na mocy Umowy o wolnym handlu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Korei, z drugiej strony, w odniesieniu do zmiany dodatków 2-C-2 i 2-C-3 załącznika 2-C do umowy

Strony 37 - 37 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2019/1261 z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Wspólnego Komitetu ustanowionego na mocy Umowy ramowej o partnerstwie i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Filipin, z drugiej strony, w odniesieniu do przyjęcia decyzji dotyczących regulaminu wewnętrznego Wspólnego Komitetu oraz przyjęcia zakresu uprawnień specjalistycznych podkomitetów

Strony 49 - 49 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja Rady (UE) 2019/1255 z dnia 18 lipca 2019 r. zmieniająca Protokół nr 5 w sprawie Statutu Europejskiego Banku Inwestycyjnego

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/1256 z dnia 23 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2015/943 w sprawie środków nadzwyczajnych zawieszających przywóz suszonej fasoli z Nigerii w odniesieniu do przedłużenia okresu jego stosowania

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie Komisji (UE) 2019/1257 z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie sprostowania bułgarskiej wersji językowej rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 dotyczącego produktów kosmetycznych

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Dyrektywa Komisji (UE) 2019/1258 z dnia 23 lipca 2019 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, załącznik do dyrektywy Rady 80/181/EWG odnośnie do definicji podstawowych jednostek SI

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Decyzja Europejskiej Agencji Chemikaliów z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie przepisów wewnętrznych dotyczących ograniczenia określonych praw osób, których dane dotyczą, w związku z przetwarzaniem danych osobowych w kontekście działania Europejskiej Agencji Chemikaliów

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia Rady (UE) 2017/2454 z dnia 5 grudnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 904/2010 w sprawie współpracy administracyjnej oraz zwalczania oszustw w dziedzinie podatku od wartości dodanej ( Dz.U. L 348 z 29.12.2017 )

Strony 17 - 17 Pobierz pdf

Informacja o wejściu w życie Umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między Unią Europejską a Królestwem Marokańskim, protokołu wykonawczego do niej oraz wymiany listów towarzyszącej umowie

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/1248 z dnia 22 lipca 2019 r. ustanawiające środki w celu zmniejszenia poważnego zagrożenia dla ochrony stada dorsza atlantyckiego (Gadus morhua) ze wschodniej części Morza Bałtyckiego

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/1249 z dnia 22 lipca 2019 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 669/2009 w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zwiększonego poziomu kontroli urzędowych przywozu niektórych rodzajów pasz i żywności niepochodzących od zwierząt

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/1250 z dnia 22 lipca 2019 r. poddające rejestracji przywóz niektórych rur i przewodów rurowych z żeliwa ciągliwego (zwanego także żeliwem sferoidalnym) pochodzących z Indii w następstwie wznowienia dochodzenia w celu zastosowania się do wyroków z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawach T-300/16 i T-301/16 dotyczących rozporządzeń wykonawczych (UE) 2016/387 i (UE) 2016/388 nakładających ostateczne cło wyrównawcze oraz ostateczne cło antydumpingowe na przywóz rur i przewodów rurowych z żeliwa ciągliwego (zwanego także żeliwem sferoidalnym) pochodzących z Indii

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2019/1251 z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie stanowiska, jakie ma być przyjęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Międzynarodowej Rady ds. Cukru w odniesieniu do przedłużenia obowiązywania Międzynarodowej umowy w sprawie cukru z 1992 r.

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

Decyzja Komisji (UE) 2019/1252 z dnia 19 września 2018 r. w sprawie interpretacji indywidualnych prawa podatkowego SA.38945 (2015/C) (ex 2015/NN) (ex 2014/CP) wydanych przez Luksemburg na rzecz McDonalds Europe (notyfikowana jako dokument nr C(2018) 6076)

Strony 20 - 20 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/1253 z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie projektu pilotażowego mającego na celu wdrożenie przepisów o współpracy administracyjnej określonych w decyzji Rady 2001/470/WE ustanawiającej europejską sieć sądową w sprawach cywilnych i handlowych za pomocą systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym

Strony 40 - 40 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/1254 z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie norm zharmonizowanych dotyczących bezpieczeństwa zabawek, opracowanych na potrzeby dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/48/WE

Strony 43 - 43 Pobierz pdf

Powiadomienie dotyczące tymczasowego stosowania Umowy przejściowej ustanawiającej ramy Umowy o partnerstwie gospodarczym między państwami Afryki Wschodniej i Południowej, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa (WPZiB) 2019/1245 z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie mianowania dowódcy sił UE operacji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu udział w powstrzymywaniu, zapobieganiu i zwalczaniu aktów piractwa i rozboju u wybrzeży Somalii (Atalanta) oraz uchylająca decyzję (WPZiB) 2019/373 (ATALANTA/2/2019)

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Decyzja Komisji (UE) 2019/1246 z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie domniemanej pomocy państwa SA.35905(2016/C) (ex 2015/NN)(ex 2012/CP) - Belgia Koncesjonariusze działający w porcie w Antwerpii (notyfikowana jako dokument nr C(2018) 7690)

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza komisji (UE) 2019/1247 z dnia 19 lipca 2019 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2019) 5533)

Strony 27 - 27 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/1244 z dnia 1 lipca 2019 r. zmieniająca decyzję 2002/364/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących testów łączonych na obecność antygenów i przeciwciał HIV i HCV oraz wymogów dotyczących technik amplifikacji kwasu nukleinowego w odniesieniu do materiałów referencyjnych i testów jakościowych HIV (notyfikowana jako dokument nr C(2019) 4632)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/1213 z dnia 12 lipca 2019 r. ustanawiające szczegółowe przepisy zapewniające jednolite warunki wdrażania interoperacyjności i zgodności pokładowych urządzeń ważących zgodnie z dyrektywą Rady 96/53/WE

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE, Euratom) 2019/1214 z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie mianowania członka Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego zaproponowanego przez Królestwo Szwecji

Strony 23 - 23 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2019/1215 z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie mianowania trzech członków i trzech zastępców członka Komitetu Regionów zaproponowanych przez Królestwo Belgii

Strony 24 - 24 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Rady (WPZiB) 2019/1216 z dnia 17 lipca 2019 r. dotycząca wykonania decyzji (WPZiB) 2017/1775 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Mali

Strony 26 - 26 Pobierz pdf

REKLAMA