REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2019 roku

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/1125 z dnia 5 czerwca 2019 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie chelatu cynkowego siarczanu metioniny jako dodatku paszowego dla wszystkich gatunków zwierząt

Strony 77 - 77 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/1126 z dnia 25 czerwca 2019 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę „Jambon du Kintoa” (ChNP)

Strony 81 - 81 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja Komisji (UE) 2019/1127 z dnia 4 października 2018 r. w sprawie pomocy pańtwa SA.45359 - 2017/C (ex 2016/N), którą Słowacja planuje wdrożyć na rzecz Jaguar Land Rover Slovakia s.r.o. (notyfikowana jako dokument nr C(2018) 6545)

Strony 82 - 82 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/1128 z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie praw dostępu do zaleceń i odpowiedzi przechowywanych w centralnym archiwum europejskim oraz uchylenia decyzji nr 2012/780/UE

Strony 112 - 112 Pobierz pdf

REKLAMA

Informacja o dacie wejścia w życie Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Transportową

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa (WPZiB) 2019/1112 z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie mianowania dowódcy sił UE operacji wojskowej Unii Europejskiej w południowym rejonie środkowej części Morza Śródziemnego (operacja EUNAVFOR MED SOPHIA) oraz uchylenia decyzji (WPZiB) 2018/1219 (EUNAVFOR MED/1/2019)

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa (WPZiB) 2019/1113 z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie mianowania dowódcy sił misji UE dla szkoleniowej misji wojskowej Unii Europejskiej w dziedzinie WPBiO w Republice Środkowoafrykańskiej (EUTM RCA) (EUTM RCA/1/2019)

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Decyzja Rady (WPZiB) 2019/1114 z dnia 28 czerwca 2019 r. zmieniająca decyzję 2013/354/WPZiB w sprawie Misji Policyjnej Unii Europejskiej na Terytoriach Palestyńskich (EUPOL COPPS)

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Decyzja Rady (WPZiB) 2019/1115 z dnia 28 czerwca 2019 r. zmieniająca wspólne działanie 2005/889/WPZiB ustanawiające Misję Unii Europejskiej ds. Szkolenia i Kontroli na przejściu granicznym w Rafah (EU BAM Rafah)

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Decyzja Komisji (UE) 2019/1116 z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie pomocy państwa SA.33829 (2012/C) - Maltański system podatku tonażowego i inne środki państwowe na rzecz przedsiębiorstw żeglugowych i ich udziałowców (notyfikowana jako dokument nr C(2017) 8734)

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/1117 z dnia 24 czerwca 2019 r. zmieniająca decyzje 2007/305/WE, 2007/306/WE i 2007/307/WE w związku ze zmianą adresata decyzji (notyfikowana jako dokument nr C(2019) 4523)

Strony 59 - 59 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/1118 z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie projektu transgranicznego Sekwana-Skalda w ramach korytarza sieci bazowej Morze Północne-Morze Śródziemne oraz korytarza sieci bazowej Atlantyk (notyfikowana jako dokument nr C(2019) 4561)

Strony 61 - 61 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/1119 z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia energooszczędnego oświetlenia zewnętrznego pojazdów wykorzystującego diody elektroluminescencyjne do stosowania w pojazdach wyposażonych w silnik spalinowy wewnętrznego spalania i zelektryfikowanych pojazdach hybrydowych bez doładowania zewnętrznego, jako technologii innowacyjnej umożliwiającej zmniejszenie emisji CO2 pochodzących z samochodów osobowych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 443/2009

Strony 67 - 67 Pobierz pdf

Regulamin nr 136 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) - Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów kategorii L w zakresie szczególnych wymagań dotyczących elektrycznego układu napędowego [2019/1120]

Strony 80 - 80 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2019/1096 z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii, Umowy o ochronie inwestycji między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Socjalistyczną Republiką Wietnamu, z drugiej strony

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie Rady (UE) 2019/1097 z dnia 26 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie (UE) 2019/124 w odniesieniu do niektórych uprawnień do połowów

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/1098 z dnia 26 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95 w odniesieniu do ustalania cen reprezentatywnych w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/1099 z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 412/2013 nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu tymczasowego cła nałożonego na przywóz ceramicznych zastaw stołowych i naczyń kuchennych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/1100 z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie nieodnowienia zatwierdzenia substancji czynnej desmedifam, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Strony 17 - 17 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/1101 z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie odnowienia zatwierdzenia substancji czynnej tolchlofos metylu, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Strony 20 - 20 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2019/1102 z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nawozów w celu dostosowania załączników I i IV

Strony 25 - 25 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/1103 z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1210/2003 dotyczące niektórych szczególnych ograniczeń w stosunkach gospodarczych i finansowych z Irakiem

Strony 31 - 31 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2019/1104 z dnia 25 czerwca 2019 r. zmieniająca decyzję (UE) 2015/116 w sprawie mianowania członków i zastępców członków Komitetu Regionów na okres od dnia 26 stycznia 2015 r. do dnia 25 stycznia 2020 r.

Strony 33 - 33 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2019/1105 z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie mianowania zastępcy członka Komitetu Regionów zaproponowanego przez Republikę Włoską

Strony 35 - 35 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2019/1106 z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie mianowania członka Komitetu Regionów zaproponowanego przez Republikę Włoską

Strony 36 - 36 Pobierz pdf

REKLAMA