REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2019 roku

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 101/2017 z dnia 5 maja 2017 r. zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG [2019/213]

Strony 62 - 62 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 102/2017 z dnia 5 maja 2017 r. zmieniająca protokół 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami [2019/214]

Strony 63 - 63 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 103/2017 z dnia 5 maja 2017 r. zmieniająca protokół 47 (w sprawie usunięcia barier technicznych w handlu winem) do Porozumienia EOG [2019/215]

Strony 65 - 65 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/219 z dnia 31 stycznia 2019 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę „Bulot de la Baie de Granville” (ChOG)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie Komisji (UE) 2019/220 z dnia 6 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 865/2006 ustanawiające przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/221 z dnia 6 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 785/2007, (WE) nr 379/2009, (WE) nr 1087/2009, (UE) nr 9/2010, (UE) nr 337/2011 oraz rozporządzenia wykonawcze (UE) nr 389/2011, (UE) nr 528/2011, (UE) nr 840/2012, (UE) nr 1021/2012, (UE) 2016/899, (UE) 2016/997, (UE) 2017/440 i (UE) 2017/896 w odniesieniu do nazwy posiadacza zezwolenia oraz do przedstawiciela posiadacza zezwolenia na niektóre dodatki paszowe

Strony 28 - 28 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2019/222 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Wspólnego Komitetu utworzonego na mocy Eurośródziemnomorskiego przejściowego układu stowarzyszeniowego w sprawie wymiany handlowej i współpracy między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Organizacją Wyzwolenia Palestyny (OWP) na rzecz Autonomii Palestyńskiej Zachodniego Brzegu i Strefy Gazy (NWP), z drugiej strony, w odniesieniu do przedłużenia obowiązywania planu działania UE-NWP

Strony 32 - 32 Pobierz pdf

Zalecenie Wspólnego Komitetu UE-OWP nr 1/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia przedłużenia planu działania UE-NWP [2019/223]

Strony 35 - 35 Pobierz pdf

Decyzja Grupy Roboczej ds. Wina UE-Japonia nr 1/2019 z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie formularzy, które mają być stosowane w celu sporządzenia świadectw na potrzeby przywozu do Unii Europejskiej produktów winiarskich pochodzących z Japonii, oraz w sprawie zasad wdrożenia samopoświadczania [2019/224]

Strony 36 - 36 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2019/217 z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a Królestwem Marokańskim dotyczącego zmiany protokołów nr 1 i 4 do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Królestwem Marokańskim, z drugiej strony

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Porozumienie w formie wymiany listów między Unią Europejską a Królestwem Marokańskim dotyczące zmiany protokołów nr 1 i 4 do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Królestwem Marokańskim, z drugiej strony

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/218 z dnia 1 lutego 2019 r. zatwierdzające zmianę specyfikacji produktu oznaczonego chronioną nazwą pochodzenia lub chronionym oznaczeniem geograficznym „Vinos de Madrid” (ChNP)

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Sprostowanie do decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2018/1622 z dnia 29 października 2018 r. w sprawie niezatwierdzenia niektórych substancji czynnych w produktach biobójczych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 ( Dz.U. L 271 z 30.10.2018 )

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/168 z dnia 31 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do przedłużenia okresów zatwierdzenia substancji czynnych: abamektyna, Bacillus subtilis (Cohn 1872) szczep QST 713, Bacillus thuringiensis subsp. aizawai, Bacillus thuringiensis subsp. israeliensis, Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki, Beauveria bassiana, benfluralin, klodinafop, klopyralid, Cydia pomonella Granulovirus (CpGV), cyprodynil, dichlorprop-P, epoksykonazol, fenpiroksymat, fluazynam, flutolanil, fosetyl, Lecanicillium muscarium, mepanipirym, mepikwat, Metarhizium anisopliae var. anisopliae, metkonazol, metrafenon, Phlebiopsis gigantea, pirymikarb, Pseudomonas chlororaphis szczep: MA 342, pirymetanil, Pythium oligandrum, rimsulfuron, spinosad, Streptomyces K61, tiaklopryd, tolchlofos metylu, Trichoderma asperellum, Trichoderma atroviride, Trichoderma gamsii, Trichoderma harzianum, trichlopyr, trineksapak, tritikonazol, Verticillium albo-atrum oraz ziram

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Dyrektywa delegowana Komisji (UE) 2019/169 z dnia 16 listopada 2018 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu naukowo-technicznego, załącznik III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wyłączenia w przypadku zastosowania ołowiu w ceramicznych dielektrycznych elementach niektórych kondensatorów

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Dyrektywa delegowana Komisji (UE) 2019/170 z dnia 16 listopada 2018 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu naukowo-technicznego, załącznik III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wyłączenia w przypadku zastosowania ołowiu w materiałach ceramicznych stanowiących izolację niektórych kondensatorów PZT

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Dyrektywa delegowana Komisji (UE) 2019/171 z dnia 16 listopada 2018 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu naukowo-technicznego, załącznik III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wyłączenia w przypadku zastosowania kadmu i jego związków w stykach elektrycznych

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Dyrektywa delegowana Komisji (UE) 2019/172 z dnia 16 listopada 2018 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu naukowo-technicznego, załącznik III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wyłączenia w przypadku zastosowania ołowiu w stopach lutowniczych służących do zakończenia trwałego połączenia elektrycznego pomiędzy urządzeniem półprzewodnikowym a nośnikiem w ramach obwodów scalonych typu flip-chip

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Dyrektywa delegowana Komisji (UE) 2019/173 z dnia 16 listopada 2018 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu naukowo-technicznego, załącznik III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wyłączenia w przypadku zastosowania ołowiu i kadmu w farbach drukarskich do nakładania emalii na szkło

Strony 17 - 17 Pobierz pdf

Dyrektywa delegowana Komisji (UE) 2019/174 z dnia 16 listopada 2018 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu naukowo-technicznego, załącznik III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wyłączenia w przypadku zastosowania ołowiu związanego w szkle kryształowym, jak określono w dyrektywie 69/493/EWG

Strony 20 - 20 Pobierz pdf

Dyrektywa delegowana Komisji (UE) 2019/175 z dnia 16 listopada 2018 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu naukowo-technicznego, załącznik III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wyłączenia w przypadku zastosowania tlenku ołowiu w uszczelnieniu wykonanym ze szkliwa stosowanym do produkcji zespołów okien dla niektórych tub laserów

Strony 23 - 23 Pobierz pdf

Dyrektywa delegowana Komisji (UE) 2019/176 z dnia 16 listopada 2018 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu naukowo-technicznego, załącznik III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wyłączenia w przypadku zastosowania ołowiu w warstwie powlekającej niektórych diod

Strony 26 - 26 Pobierz pdf

Dyrektywa delegowana Komisji (UE) 2019/177 z dnia 16 listopada 2018 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu naukowo-technicznego, załącznik III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wyłączenia dla ołowiu jako aktywatora w proszku fluorescencyjnym w lampach wyładowczych zawierających luminofory

Strony 29 - 29 Pobierz pdf

Dyrektywa delegowana Komisji (UE) 2019/178 z dnia 16 listopada 2018 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu naukowo-technicznego, załącznik III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wyłączenia w przypadku stosowania ołowiu w łożyskach i tulejach stosowanych w niektórych niedrogowych urządzeniach do użytku profesjonalnego

Strony 32 - 32 Pobierz pdf

Decyzja nr 1/2018 Komitetu ds. Handlu z dnia 13 grudnia 2018 r. zmieniająca dodatek 1 do załącznika XIII do Umowy o handlu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Kolumbią, Ekwadorem i Peru, z drugiej strony [2019/179]

Strony 35 - 35 Pobierz pdf

REKLAMA