REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2019 roku

Decyzja Komisji (UE) 2019/286 z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie proponowanej inicjatywy obywatelskiej pt. „Domagamy się lepszych przepisów dotyczących papierosów elektronicznych!”(notyfikowana jako dokument nr C(2019) 926)

Strony 45 - 45 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2019/267 z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie zawarcia Umowy o statusie między Unią Europejską a Republiką Albanii dotyczącej działań prowadzonych przez Europejską Agencję Straży Granicznej i Przybrzeżnej na terytorium Republiki Albanii

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

REKLAMA

Umowa o statusie między Unią Europejską a Republiką Albanii dotycząca działań prowadzonych przez Europejską Agencję Straży Granicznej i Przybrzeżnej na terytorium Republiki Albanii

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2019/268 z dnia 15 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenia (UE) nr 200/2010, (UE) nr 517/2011, (UE) nr 200/2012 i (UE) nr 1190/2012 w odniesieniu do niektórych metod pobierania próbek i badań drobiu na obecność salmonelli

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja Rady (UE) 2019/269 z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie mianowania członka Komitetu Regionów zaproponowanego przez Królestwo Hiszpanii

Strony 17 - 17 Pobierz pdf

Regulamin nr 83 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) - Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w zakresie emisji zanieczyszczeń w zależności od paliwa zasilającego silnik [2019/253]

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/260 z dnia 14 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 180/2014 w odniesieniu do wielkości tradycyjnych przepływów handlowych między niektórymi regionami najbardziej oddalonymi w Unii Europejskiej a Zjednoczonym Królestwem

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/261 z dnia 14 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/140 nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu cła tymczasowego nałożonego na przywóz niektórych artykułów z żeliwa pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej oraz kończące dochodzenie dotyczące przywozu niektórych artykułów z żeliwa pochodzących z Indii

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/262 z dnia 14 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 430/2013 nakładające ostateczne cło antydumpingowe oraz ostatecznie pobierające cło tymczasowe nałożone na przywóz gwintowanych łączników rur lub przewodów rurowych, odlewanych z żeliwa ciągliwego, pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej i Tajlandii oraz zamykające postępowanie w odniesieniu do Indonezji

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/263 z dnia 14 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 964/2014 w odniesieniu do standardowych warunków dotyczących instrumentów finansowych w stosunku do instrumentu współinwestycyjnego i funduszu na rzecz rozwoju obszarów miejskich

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa (WPZiB) 2019/264 z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie mianowania dowódcy sił UE dla operacji wojskowej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie oraz uchylająca decyzję (WPZiB) 2017/464 (BiH/27/2019)

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/265 z dnia 12 lutego 2019 r. wyłączająca z finansowania Unii Europejskiej niektóre wydatki poniesione przez państwa członkowskie z tytułu Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) oraz Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (notyfikowana jako dokument nr C(2019) 869)

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/266 z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie zakończenia postępowania antydumpingowego dotyczącego przywozu szkła solarnego pochodzącego z Malezji

Strony 31 - 31 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/254 z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie dostosowania załącznika III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1315/2013 w sprawie unijnych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/255 z dnia 13 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 821/2014 ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w zakresie szczegółowych uregulowań dotyczących transferu wkładów z programów i zarządzania nimi, przekazywania sprawozdań z wdrażania instrumentów finansowych, charakterystyki technicznej działań informacyjnych i komunikacyjnych w odniesieniu do operacji oraz systemu rejestracji i przechowywania danych

Strony 15 - 15 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/256 z dnia 13 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2015/207 w odniesieniu do zmian wzorów służących do przekazywania informacji na temat dużych projektów wspólnego planu działania, do sprawozdań z wdrażania w ramach celów „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz „Europejska współpraca terytorialna”, a także wzorów sprawozdania z postępów i rocznych sprawozdań z kontroli oraz poprawiające to rozporządzenie w odniesieniu do danych do celów przeglądu skuteczności działania i ram wykonania

Strony 20 - 20 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/257 z dnia 13 lutego 2019 r. zmieniające po raz 294. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z organizacjami ISIL (Daisz) i Al-Kaida

Strony 34 - 34 Pobierz pdf

Decyzja nr 1/2019 Mieszanego Komitetu UE-Szwajcaria z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany tabel III i IV w protokole 2 do Umowy pomiędzy Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Konfederacją Szwajcarską z dnia 22 lipca 1972 r., z późniejszymi zmianami [2019/258]

Strony 36 - 36 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1020/2008 z dnia 17 października 2008 r. zmieniającego załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego oraz rozporządzenie (WE) nr 2076/2005 w odniesieniu do znakowania identyfikacyjnego, surowego mleka i przetworów mlecznych, jaj i przetworów jajecznych oraz niektórych produktów rybołówstwa ( Dz.U. L 277 z 18.10.2008 )

Strony 39 - 39 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1161/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. zmieniającego załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do informacji dotyczących łańcucha żywnościowego, które mają być przekazywane przedsiębiorstwom sektora spożywczego prowadzącym ubojnie ( Dz.U. L 314 z 1.12.2009 )

Strony 40 - 40 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1021/2008 z dnia 17 października 2008 r. zmieniającego załączniki I, II i III do rozporządzenia (WE) nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi oraz rozporządzenie (WE) nr 2076/2005 w odniesieniu do żywych małży, niektórych produktów rybołówstwa i pracowników pełniących funkcję pomocników przy kontrolach urzędowych w rzeźniach ( Dz.U. L 277 z 18.10.2008 )

Strony 41 - 41 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) nr 558/2010 z dnia 24 czerwca 2010 r. zmieniającego załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego ( Dz.U. L 159 z 25.6.2010 )

Strony 42 - 42 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) nr 150/2011 z dnia 18 lutego 2011 r. zmieniającego załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwierząt łownych i zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych oraz mięsa zwierząt łownych i zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych ( Dz.U. L 46 z 19.2.2011 )

Strony 43 - 43 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) nr 151/2011 z dnia 18 lutego 2011 r. zmieniającego załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych ( Dz.U. L 46 z 19.2.2011 )

Strony 43 - 43 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 739/2011 z dnia 27 lipca 2011 r. zmieniającego załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi ( Dz.U. L 196 z 28.7.2011 )

Strony 44 - 44 Pobierz pdf

REKLAMA