REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2020 roku

Informacja na temat wejścia w życie Umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Malediwów dotyczącej pewnych aspektów usług lotniczych

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Informacja na temat wejścia w życie Umowy między Wspólnotą Europejską a rządem Republiki Kirgiskiej dotyczącej pewnych aspektów usług lotniczych

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/16 z dnia 10 stycznia 2020 r. zezwalające na wprowadzenie na rynek chlorku rybozydu nikotynamidu jako nowej żywności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2283 oraz zmieniające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/2470

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/17 z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie nieodnowienia zatwierdzenia substancji czynnej chloropiryfos metylu, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2020/18 z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie nieodnowienia zatwierdzenia substancji czynnej chloropiryfos, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Informacja na temat wejścia w życie Umowy między Radą Ministrów Republiki Albanii a Wspólnotą Europejską dotyczącej pewnych aspektów usług lotniczych

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Informacja na temat wejścia w życie Umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Armenii dotyczącej pewnych aspektów przewozów lotniczych

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Informacja na temat wejścia w życie Umowy między Wspólnotą Europejską a rządem Republiki Azerbejdżańskiej dotyczącej pewnych aspektów przewozów lotniczych

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Informacja na temat wejścia w życie Umowy między Wspólnotą Europejską a Bośnią i Hercegowiną dotyczącej pewnych aspektów usług lotniczych

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Informacja na temat wejścia w życie Umowy między Wspólnotą Europejską a Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii dotyczącej pewnych aspektów usług lotniczych

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Informacja na temat wejścia w życie Umowy między Wspólnotą Europejską a Rządem Gruzji dotyczącej pewnych aspektów usług lotniczych

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Informacja na temat wejścia w życie Umowy między Wspólnotą Europejską a Państwem Izrael dotyczącej pewnych aspektów przewozów lotniczych

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/11 z dnia 29 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin w odniesieniu do informacji związanych z pomocą w nagłych przypadkach zagrożenia zdrowia

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Dyrektywa delegowana Komisji (UE) 2020/12 z dnia 2 sierpnia 2019 r. uzupełniająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2397 w odniesieniu do standardów dotyczących: kompetencji oraz odpowiadających im wiedzy i umiejętności, egzaminów praktycznych, zatwierdzania symulatorów oraz stanu zdrowia

Strony 15 - 15 Pobierz pdf

DECYZJA RADY (UE) 2020/13 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany wytycznych negocjacyjnych dotyczących negocjacji w sprawie umów o partnerstwie gospodarczym z państwami i regionami Afryki, Karaibów i Pacyfiku w zakresie, w jakim są one objęte kompetencjami Unii

Strony 101 - 101 Pobierz pdf

Decyzja przedstawicieli rządów państw członkowskich zebranych w Radzie (UE) 2020/14 z dnia 19 grudnia 2019 r. upoważniająca Komisję Europejską do prowadzenia, w imieniu państw członkowskich, negocjacji w sprawie umów o partnerstwie między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a państwami i regionami Afryki Karaibów i Pacyfiku, z drugiej strony, w zakresie, w jakim są one objęte kompetencjami państw członkowskich

Strony 112 - 112 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2020/15 z dnia 9 stycznia 2020 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2020) )

Strony 114 - 114 Pobierz pdf

Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 2020/10 z dnia 7 stycznia 2020 r. dotycząca niektórych tymczasowych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 w Polsce (notyfikowana jako dokument nr C(2020) 75)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/7 z dnia 19 grudnia 2019 r. zatwierdzające inną niż nieznaczna zmianę w specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [„Huile d’olive de la Vallée des Baux-de-Provence” (ChNP)]

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja NR 2/2019 Wspólnego Komitetu ds. Transportu Lotniczego Unia Europejska/Szwajcaria Ustanowionego na mocy Umowy Między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w Sprawie Transportu Lotniczego z dnia 10 grudnia 2019 r. zastępująca załącznik do Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie transportu lotniczego [2020/6]

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/3 z dnia 28 sierpnia 2019 r. ustanawiające plan w zakresie odrzutów w odniesieniu do małży Venus spp. na niektórych włoskich wodach terytorialnych

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/4 z dnia 29 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/86 ustanawiające plan w zakresie odrzutów w odniesieniu do niektórych połowów małych gatunków dennych w Morzu Śródziemnym

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2020/5 z dnia 19 grudnia 2019 r. zatwierdzające inną niż nieznaczna zmianę w specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych „Olives noires de la Vallée des Baux-de-Provence” (ChNP)

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Decyzja nr 2/2019 Komitetu Ambasadorów AKP–UE z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium dyrektorowi Centrum Technicznego ds. Współpracy w dziedzinie Rolnictwa i Obszarów Wiejskich (CTA) z wykonania budżetu centrum za rok budżetowy 2018 [2020/1]

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja nr 3/2019 Komitetu Ambasadorów AKP–UE z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia środków przejściowych zgodnie z art. 95 ust. 4 umowy o partnerstwie AKP–UE [2020/2]

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

REKLAMA