REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2020 roku

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 93/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG [2020/1453]

Strony 28 - 28 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 94/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG [2020/1454]

Strony 29 - 29 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 95/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG [2020/1455]

Strony 30 - 30 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 96/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG [2020/1456]

Strony 31 - 31 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 97/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG [2020/1457]

Strony 32 - 32 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 98/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 r. zmieniająca załącznik XX (Środowisko) do Porozumienia EOG [2020/1458]

Strony 33 - 33 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 99/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 r. zmieniająca załącznik XX (Środowisko) do Porozumienia EOG [2020/1459]

Strony 34 - 34 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 100/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 r. zmieniająca załącznik XX (Środowisko) do Porozumienia EOG [2020/1460]

Strony 37 - 37 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 101/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 r. zmieniająca załącznik XXII (Prawo spółek) do Porozumienia EOG [2020/1461]

Strony 38 - 38 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 102/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 r. zmieniająca załącznik XXII (Prawo spółek) oraz protokół 37 (zawierający wykaz przewidziany w art. 101) do Porozumienia EOG [2020/1462]

Strony 39 - 39 Pobierz pdf

Decyzja Komisji (UE) 2020/1472 z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie pomocy państwa SA.39078 – 2019/C (ex 2014/N) wdrożonej przez Danię na rzecz Femern A/S (notyfikowana jako dokument nr C(2020) 1683)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2020/1476 z dnia 10 października 2020 r. ustanawiające zamknięcie połowów północnego tuńczyka białego w Oceanie Atlantyckim na północ od 5° N w odniesieniu do statków pływających pod banderą Irlandii

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/1477 z dnia 14 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 95/93 w odniesieniu do tymczasowego przedłużenia obowiązywania nadzwyczajnych środków w celu zaradzenia skutkom pandemii COVID-19 (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1478 z dnia 14 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2015/1375 w odniesieniu do pobierania próbek, metody referencyjnej służącej do wykrywania i warunków przywozu związanych z kontrolą włośnia (Trichinella) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2020/1479 z dnia 14 października 2020 r. ustanawiająca wykazy priorytetów, które należy uwzględnić przy opracowywaniu kodeksów sieci i wytycznych dotyczących energii elektrycznej w latach 2020–2023 oraz gazu w 2020 r. (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1215/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 351 z dnia 20 grudnia 2012 r.)

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) 2017/1151 z dnia 1 czerwca 2017 r. uzupełniającego rozporządzenie (WE) nr 715/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych (Euro 5 i Euro 6) oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów, zmieniającego dyrektywę 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, rozporządzenie Komisji (WE) nr 692/2008 i rozporządzenie Komisji (UE) nr 1230/2012 oraz uchylającego rozporządzenie Komisji (WE) nr 692/2008 (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 175 z dnia 7 lipca 2017 r.)

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 166 z dnia 30 kwietnia 2004 r.) (Wersja poprawiona w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej L 200 z dnia 7 czerwca 2004 r.) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 5, tom 5, s. 72)

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2020/1474 z dnia 13 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 360/2012 w odniesieniu do wydłużenia okresu jego stosowania oraz do ograniczonego w czasie odstępstwa dla przedsiębiorstw znajdujących się w trudnej sytuacji celem uwzględnienia wpływu pandemii COVID-19 (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Zalecenie Rady (UE) 2020/1475 z dnia 13 października 2020 r. w sprawie skoordynowanego podejścia do ograniczania swobodnego przepływu w odpowiedzi na pandemię COVID-19 (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1427 z dnia 12 października 2020 r. rozszerzające ostateczne cło antydumpingowe, nałożone rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2015/83 na przywóz glutaminianu monosodowego pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej, na przywóz glutaminianu monosodowego w mieszaninie lub w roztworze pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1428 z dnia 12 października 2020 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz elementów wyciskanych z aluminium pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) 2020/1463 z dnia 12 października 2020 r. wykonujące rozporządzenie (UE) 2018/1542 w sprawie środków ograniczających proliferację i stosowanie broni chemicznej

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja Rady (WPZiB) 2020/1464 z dnia 12 października 2020 r. w sprawie propagowania skutecznych kontroli wywozu broni

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Decyzja Rady (WPZiB) 2020/1465 z dnia 12 października 2020 r. w sprawie działania Unii Europejskiej na rzecz wsparcia oenzetowskiego mechanizmu weryfikacji i inspekcji w Jemenie

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

REKLAMA