REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2020 roku

Rozporządzenie Komisji (UE) 2020/1557 z dnia 21 października 2020 r. ustanawiające zamknięcie połowów witlinka w obszarze 8 przez statki pływające pod banderą Belgii

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2020/1558 z dnia 21 października 2020 r. ustanawiające zamknięcie połowów rajokształtnych w wodach Unii obszarów 8 oraz 9 przez statki pływające pod banderą Belgii

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1559 z dnia 26 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2017/2470 ustanawiające unijny wykaz nowej żywności

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1560 z dnia 26 października 2020 r. zmieniające załącznik VI do rozporządzenia (WE) nr 152/2009 ustanawiający metody analizy dotyczące oznaczania składników pochodzenia zwierzęcego do celów urzędowej kontroli pasz

Strony 17 - 17 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja wykonawcza Rady (UE) 2020/1561 z dnia 23 października 2020 r. w sprawie udzielenia Węgrom tymczasowego wsparcia na podstawie rozporządzenia Rady (UE) 2020/672 w celu zmniejszenia zagrożeń związanych z bezrobociem w sytuacji nadzwyczajnej, jaka wystąpiła w związku z pandemią COVID-19

Strony 24 - 24 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2020/1562 z dnia 26 października 2020 r. zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2020/167 w odniesieniu do norm zharmonizowanych dotyczących określonych urządzeń radiowych, obejmujących zaawansowane systemy zarządzania i kontroli ruchu naziemnego na lotnisku, pierwotne radary nadzorowania, odbiorniki radiofoniczne, urządzenia międzynarodowej telekomunikacji ruchomej i radiowe systemy stacjonarne

Strony 29 - 29 Pobierz pdf

Zalecenie Komisji (UE) 2020/1563 z dnia 14 października 2020 r. dotyczące ubóstwa energetycznego

Strony 35 - 35 Pobierz pdf

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1542 z dnia 21 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1303/2013 w zakresie dostosowania rocznych płatności zaliczkowych na lata 2021–2023

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1543 z dnia 21 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 514/2014 w odniesieniu do procedury umorzenia

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1544 z dnia 21 października 2020 r. zmieniająca decyzję Rady 2003/17/WE w odniesieniu do równoważności przeprowadzanych na Ukrainie inspekcji polowych upraw nasiennych zbożowych roślin uprawnych i w sprawie równoważności materiału siewnego roślin zbożowych wyprodukowanego na Ukrainie

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2020/1545 z dnia 19 października 2020 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii, oraz tymczasowego stosowania Porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a rządem Wysp Cooka w sprawie przedłużenia obowiązywania Protokołu wykonawczego do Umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między Unią Europejską a rządem Wysp Cooka

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Porozumienie w formie wymiany Listów między Unią Europejską a rządem Wysp Cooka w sprawie przedłużenia Protokołu wykonawczego do Umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między Unią Europejską a rządem wysp Cooka

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Decyzja Rady (WPZiB) 2020/1556 z dnia 23 października 2020 r. zmieniająca decyzję 2010/638/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Republiki Gwinei

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2020/1555 z dnia 22 października 2020 r. w sprawie mianowania członka Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego na okres od dnia 21 września 2020 r. do dnia 20 września 2025 r.

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1546 z dnia 23 października 2020 r. ustanawiające strukturę i szczegółowe ustalenia dotyczące wykazu źródeł i metod wykorzystywanych do tworzenia agregatów dochodu narodowego brutto oraz ich składników zgodnie z europejskim systemem rachunków (ESA 2010)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1547 z dnia 23 października 2020 r. w sprawie sprostowania polskiej wersji językowej rozporządzenia wykonawczego (UE) 2018/274 ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do systemu zezwoleń na nasadzenia winorośli, certyfikacji, rejestru przychodów i rozchodów, obowiązkowych deklaracji i powiadomień oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do odpowiednich kontroli i uchylającego rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/561

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa (WPZiB) 2020/1548 z dnia 13 października 2020 r. w sprawie mianowania szefa Misji Unii Europejskiej ds. Szkolenia i Kontroli na przejściu granicznym w Rafah (EU BAM Rafah) (EU BAM Rafah/2/2020)

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2020/1549 z dnia 22 października 2020 r. uchylająca decyzję 2004/200/WE w sprawie środków w celu zapobieżenia wprowadzaniu do Wspólnoty i rozprzestrzenianiu się we Wspólnocie wirusa mozaiki pepino (notyfikowana jako dokument nr C(2020) 7139)

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2020/1550 z dnia 23 października 2020 r. ustanawiająca wieloletni program kontroli na lata 2021–2025, które mają być przeprowadzane przez ekspertów Komisji w państwach członkowskich w celu weryfikacji stosowania prawodawstwa Unii dotyczącego łańcucha rolno-spożywczego

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Zalecenie Rady (UE) 2020/1551 z dnia 22 października 2020 r. zmieniające zalecenie Rady (UE) 2020/912 w sprawie tymczasowego ograniczenia innych niż niezbędne podróży do UE oraz ewentualnego zniesienia takiego ograniczenia

Strony 19 - 19 Pobierz pdf

Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2020/1552 z dnia 14 października 2020 r. zmieniające wytyczne EBC/2013/23 dotyczące statystyki finansowej sektora instytucji rządowych i samorządowych (EBC/2020/50)

Strony 22 - 22 Pobierz pdf

Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2020/1553 z dnia 14 października 2020 r. zmieniające wytyczne EBC/2013/24 w sprawie wymogów sprawozdawczości statystycznej Europejskiego Banku Centralnego w dziedzinie kwartalnych rachunków finansowych (EBC/2020/51)

Strony 24 - 24 Pobierz pdf

Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2020/1554 z dnia 14 października 2020 r. zmieniające wytyczne EBC/2011/23 w odniesieniu do częstotliwości przekazywania Europejskiemu Bankowi Centralnemu sprawozdawczości dotyczącej jakości statystyki zagranicznej (EBC/2020/52)

Strony 26 - 26 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1538 z dnia 16 października 2020 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [„Pampepato di Terni”/„Panpepato di Terni” (ChOG)]

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1539 z dnia 16 października 2020 r. zatwierdzające inną niż nieznaczna zmianę w specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych „Sainte-Maure de Touraine” (ChNP)

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

REKLAMA