REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2020 roku

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) 2020/1367 z dnia 1 października 2020 r. wykonujące rozporządzenie (UE) nr 269/2014 w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja Rady (WPZiB) 2020/1368 z dnia 1 października 2020 r. zmieniająca decyzję 2014/145/WPZiB w sprawie środków ograniczających w związku z działaniami podważającymi integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażającymi

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1361 z dnia 30 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2018/2019 w odniesieniu do niektórych roślin przeznaczonych do sadzenia gatunku Malus domestica, pochodzących z Serbii, i niektórych roślin przeznaczonych do sadzenia gatunków Acer japonicum Thunberg, Acer palmatum Thunberg i Acer shirasawanum Koidzumi, pochodzących z Nowej Zelandii

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1362 z dnia 30 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2020/1213 w odniesieniu do środków fitosanitarnych do celów wprowadzania na terytorium Unii niektórych roślin przeznaczonych do sadzenia gatunków Acer japonicum Thunberg, Acer palmatum Thunberg i Acer shirasawanum Koidzumi, pochodzących z Nowej Zelandii

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1363 z dnia 30 września 2020 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatu Bacillus amyloliquefaciens DSM 25840 jako dodatku paszowego dla wszystkich gatunków świń (posiadacz zezwolenia: Chr. Hansen A/S) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Zalecenie Komisji (UE) 2020/1364 z dnia 23 września 2020 r. w sprawie legalnych dróg uzyskania ochrony w UE: promowanie przesiedleń, przyjmowania ze względów humanitarnych i innych uzupełniających dróg migracji

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Zalecenie Komisji (UE) 2020/1365 z dnia 23 września 2020 r. dotyczące współpracy państw członkowskich w zakresie operacji prowadzonych przez statki należące do podmiotów prywatnych lub przez nie eksploatowane w celach poszukiwawczo-ratowniczych

Strony 23 - 23 Pobierz pdf

Zalecenie Komisji (UE) 2020/1366 z dnia 23 września 2020 r. w sprawie unijnego mechanizmu na potrzeby zapewnienia gotowości i zarządzania kryzysami związanymi z migracją (plan gotowości do reagowania w obszarze migracji i na wypadek kryzysu migracyjnego)

Strony 26 - 26 Pobierz pdf

Sprostowanie do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1023 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie ram restrukturyzacji zapobiegawczej, umorzenia długów i zakazów prowadzenia działalności oraz w sprawie środków zwiększających skuteczność postępowań dotyczących restrukturyzacji, niewypłacalności i umorzenia długów, a także zmieniającej dyrektywę (UE) 2017/1132 (dyrektywa o restrukturyzacji i upadłości) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 172 z dnia 26 czerwca 2019 r.)

Strony 39 - 39 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/2018 z dnia 11 marca 2019 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 w odniesieniu do etykietowania energetycznego urządzeń chłodniczych z funkcją sprzedaży bezpośredniej ( Dz.U. L 315 z 5.12.2019 )

Strony 40 - 40 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2020/1360 z dnia 28 września 2020 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu, na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady, produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną soję MON 87708 × MON 89788 × A5547-127, składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (notyfikowana jako dokument nr C(2020) 6435) (Jedynie tekst w języku niderlandzkim jest autentyczny) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1336 z dnia 25 września 2020 r. nakładające ostateczne cła antydumpingowe na przywóz niektórych (poli)alkoholi winylowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1340 z dnia 22 września 2020 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [„Brački varenik” (ChOG)]

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1341 z dnia 28 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2020/466 w odniesieniu do okresu stosowania środków tymczasowych (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Rady (UE) 2020/1342 z dnia 25 września 2020 r. w sprawie udzielenia Królestwu Belgii tymczasowego wsparcia na podstawie rozporządzenia (UE) 2020/672 w celu zmniejszenia zagrożeń związanych z bezrobociem w sytuacji nadzwyczajnej, jaka wystąpiła w związku z pandemią COVID-19

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Rady (UE) 2020/1343 z dnia 25 września 2020 r. w sprawie udzielenia Republice Bułgarii tymczasowego wsparcia na podstawie rozporządzenia (UE) 2020/672 w celu zmniejszenia zagrożeń związanych z bezrobociem w sytuacji nadzwyczajnej, jaka wystąpiła w związku z pandemią COVID-19

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Rady (UE) 2020/1344 z dnia 25 września 2020 r. w sprawie udzielenia Republice Cypryjskiej tymczasowego wsparcia na podstawie rozporządzenia (UE) 2020/672 w celu zmniejszenia zagrożeń związanych z bezrobociem w sytuacji nadzwyczajnej, jaka wystąpiła w związku z pandemią COVID-19

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Rady (UE) 2020/1345 z dnia 25 września 2020 r. w sprawie udzielenia Republice Czeskiej tymczasowego wsparcia na podstawie rozporządzenia (UE) 2020/672 w celu zmniejszenia zagrożeń związanych z bezrobociem w sytuacji nadzwyczajnej, jaka wystąpiła w związku z pandemią COVID-19

Strony 17 - 17 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Rady (UE) 2020/1346 z dnia 25 września 2020 r. w sprawie udzielenia Republice Greckiej tymczasowego wsparcia na podstawie rozporządzenia (UE) 2020/672 w celu zmniejszenia zagrożeń związanych z bezrobociem w sytuacji nadzwyczajnej, jaka wystąpiła w związku z pandemią COVID-19

Strony 21 - 21 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Rady (UE) 2020/1347 z dnia 25 września 2020 r. w sprawie udzielenia Królestwu Hiszpanii tymczasowego wsparcia na podstawie rozporządzenia (UE) 2020/672 w celu zmniejszenia zagrożeń związanych z bezrobociem w sytuacji nadzwyczajnej, jaka wystąpiła w związku z pandemią COVID-19

Strony 24 - 24 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Rady (UE) 2020/1348 z dnia 25 września 2020 r. w sprawie udzielenia Republice Chorwacji tymczasowego wsparcia na podstawie rozporządzenia (UE) 2020/672 w celu zmniejszenia zagrożeń związanych z bezrobociem w sytuacji nadzwyczajnej, jaka wystąpiła w związku z pandemią COVID-19

Strony 28 - 28 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Rady (UE) 2020/1349 z dnia 25 września 2020 r. w sprawie udzielenia Republice Włoskiej tymczasowego wsparcia na podstawie rozporządzenia (UE) 2020/672 w celu zmniejszenia zagrożeń związanych z bezrobociem w sytuacji nadzwyczajnej, jaka wystąpiła w związku z pandemią COVID-19

Strony 31 - 31 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Rady (UE) 2020/1350 z dnia 25 września 2020 r. w sprawie udzielenia Republice Litewskiej tymczasowego wsparcia na podstawie rozporządzenia (UE) 2020/672 w celu zmniejszenia zagrożeń związanych z bezrobociem w sytuacji nadzwyczajnej, jaka wystąpiła w związku z pandemią COVID-19

Strony 35 - 35 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Rady (UE) 2020/1351 z dnia 25 września 2020 r. w sprawie udzielenia Republice Łotewskiej tymczasowego wsparcia na podstawie rozporządzenia (UE) 2020/672 w celu zmniejszenia zagrożeń związanych z bezrobociem w sytuacji nadzwyczajnej, jaka wystąpiła w związku z pandemią COVID-19

Strony 38 - 38 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Rady (UE) 2020/1352 z dnia 25 września 2020 r. w sprawie udzielenia Republice Malty tymczasowego wsparcia na podstawie rozporządzenia (UE) 2020/672 w celu zmniejszenia zagrożeń związanych z bezrobociem w sytuacji nadzwyczajnej, jaka wystąpiła w związku z pandemią COVID-19

Strony 42 - 42 Pobierz pdf

REKLAMA