REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2020 roku

Ostateczne przyjęcie (EU, Euratom) 2020/537 budżetu korygującego nr 2 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2020

Strony 67 - 67 Pobierz pdf

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/545 z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie uruchomienia instrumentu elastyczności na sfinansowanie natychmiastowych działań budżetowych w kontekście pandemii COVID-19 oraz na zwiększenie środków Prokuratury Europejskiej

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/546 z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie uruchomienia instrumentu elastyczności na sfinansowanie natychmiastowych działań budżetowych w kontekście pandemii COVID-19

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/547 z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie uruchomienia marginesu na nieprzewidziane wydatki w 2020 r. w celu zapewnienia państwom członkowskim pomocy w sytuacjach nadzwyczajnych oraz dalszego wzmocnienia Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności/rescEU w reakcji na pandemię COVID-19

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie Komisji (UE) 2020/535 z dnia 8 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 748/2009 w sprawie wykazu operatorów statków powietrznych, którzy wykonywali działalność lotniczą wymienioną w załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE, poczynając od dnia 1 stycznia 2006 r., ze wskazaniem administrującego państwa członkowskiego dla każdego operatora statków powietrznych

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2020/549 z dnia 20 kwietnia 2020 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej (UE) 2020/47 w sprawie środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 w niektórych państwach członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2020) 2592)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2020/539 z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany na stanowisku przewodniczącego komitetu, o którym mowa w art. 255 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/540 z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie sprostowania polskiej wersji językowej rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/208 uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 167/2013 w odniesieniu do wymogów dotyczących bezpieczeństwa funkcjonalnego pojazdów do celów homologacji pojazdów rolniczych i leśnych

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/541 z dnia 7 kwietnia 2020 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [„Győr-Moson-Sopron megyei Csemege sajt” (ChOG)]

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2020/542 z dnia 16 kwietnia 2020 r. zmieniająca decyzję wykonawczą Komisji (UE) 2019/1616 w odniesieniu do urządzeń zabezpieczających przed nadmiernym ciśnieniem, rur stalowych ze szwem do zastosowań ciśnieniowych, nieogrzewanych płomieniem zbiorników ciśnieniowych oraz rurociągów przemysłowych metalowych

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2020/543 z dnia 17 kwietnia 2020 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich (notyfikowana jako document nr C(2020) 2538)

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) 2018/548 z dnia 6 kwietnia 2018 r. dotyczącego wykonania rozporządzenia (UE) 2017/1509 w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej ( Dz.U. L 91 z 9.4.2018 )

Strony 33 - 33 Pobierz pdf

Decyzja Rady (WPZiB) 2020/530 z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie przedłużenia mandatu szefa misji doradczej Unii Europejskiej na rzecz reformy sektora bezpieczeństwa w Iraku (EUAM Iraq)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/531 z dnia 16 kwietnia 2020 r. ustanawiające, odnośnie do roku 2020, odstępstwo od art. 75 ust. 1 akapit trzeci rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do poziomu zaliczek na płatności bezpośrednie oraz środki obszarowe i działania związane ze zwierzętami w ramach rozwoju obszarów wiejskich oraz odstępstwo od art. 75 ust. 2 akapit pierwszy tego rozporządzenia w odniesieniu do płatności bezpośrednich

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/532 z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie odstępstwa od rozporządzeń wykonawczych (UE) nr 809/2014, (UE) nr 180/2014, (UE) nr 181/2014, (UE) 2017/892, (UE) 2016/1150, (UE) 2018/274, (UE) 2017/39, (UE) 2015/1368 i (UE) 2016/1240 w zakresie niektórych kontroli administracyjnych i kontroli na miejscu mających zastosowanie w ramach wspólnej polityki rolnej w odniesieniu do roku 2020

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Rozporządzenie Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2020/533 z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów przekazywania informacji statystycznych (EBC/2020/23)

Strony 15 - 15 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2020/534 z dnia 16 kwietnia 2020 r. zawieszająca rozpatrywanie wniosków o członkostwo w istniejących europejskich sieciach referencyjnych

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

ROZPORZĄDZENIE RADY (UE, EURATOM) 2020/538 z dnia 17 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 1311/2013 określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020 w odniesieniu do zakresu łącznego marginesu na zobowiązania

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/526 z dnia 15 kwietnia 2020 r. ponownie nakładające ostateczne cło wyrównawcze na przywóz rur i przewodów rurowych z żeliwa ciągliwego (zwanego także żeliwem sferoidalnym) pochodzących z Indii w odniesieniu do Jindal Saw Limited w związku z wyrokiem Sądu w sprawie T-300/16

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/527 z dnia 15 kwietnia 2020 r. ponownie nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz rur i przewodów rurowych z żeliwa ciągliwego (zwanego także żeliwem sferoidalnym) pochodzących z Indii w odniesieniu do Jindal Saw Limited w związku z wyrokiem Sądu w sprawie T-301/16

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2020/528 z dnia 14 kwietnia 2020 r. upoważniająca laboratoria w Brazylii, Chinach, Południowej Korei, Tajlandii i Stanach Zjednoczonych do przeprowadzania testów serologicznych w celu monitorowania skuteczności szczepionek przeciw wściekliźnie u psów, kotów i fretek domowych (notyfikowana jako dokument nr C(2020) 2103)

Strony 26 - 26 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2020/529 z dnia 15 kwietnia 2020 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej (UE) 2020/47 w sprawie środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 w niektórych państwach członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2020) 2369)

Strony 29 - 29 Pobierz pdf

Sprostowanie do decyzji Komisji (UE) 2020/519 z dnia 3 kwietnia 2020 r. w sprawie sektorowego dokumentu referencyjnego dotyczącego najlepszych praktyk zarządzania środowiskowego, sektorowych wskaźników efektywności środowiskowej oraz kryteriów doskonałości dla sektora gospodarki odpadami na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1221/2009 w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS) ( Dz.U. L 115 z 14.4.2020 )

Strony 39 - 39 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2020/520 z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej i jej państw członkowskich, Protokołu do Umowy o współpracy w zakresie cywilnego Globalnego Systemu Nawigacji Satelitarnej (GNSS) między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi a Ukrainą w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii, Republiki Chorwacji i Rumunii do Unii Europejskiej

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie Rady (UE) 2020/521 z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie uruchomienia wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych na mocy rozporządzenia (UE) 2016/369 oraz zmiany jego przepisów w związku z rozprzestrzenianiem się COVID-19

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

REKLAMA