REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2021 roku

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/1460 z dnia 9 września 2021 r. zmieniające po raz 322. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z organizacjami ISIL (Daisz) i Al-Kaida

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja przedstawicieli rządów państw członkowskich (UE) 2021/1461 z dnia 8 września 2021 r. w sprawie mianowania dwóch rzeczników generalnych Trybunału Sprawiedliwości

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja przedstawicieli rządów państw członkowskich (UE) 2021/1462 z dnia 8 września 2021 r. w sprawie mianowania sędziego Sądu

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Sprostowanie do decyzji Urzędu Nadzoru EFTA z dnia 24 lutego 2021 r. zastępującej załącznik do Wytycznych dotyczących krótkoterminowego ubezpieczenia kredytów eksportowych [2021/1238] (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 271 z dnia 29 lipca 2021 r.)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprostowanie do decyzji delegowanej Urzędu Nadzoru EFTA z dnia 13 kwietnia 2021 r. uznającej status obszaru wolnego od choroby dla Norwegii w odniesieniu do Brucella melitensis u małych przeżuwaczy [2021/1331] (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 290 z dnia 12 sierpnia 2021 r.)

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Sprostowanie do decyzji Urzędu Nadzoru EFTA z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia statusu obszaru wolnego od choroby, obszaru nieobjętego szczepieniami oraz programów likwidacji chorób w Norwegii i Islandii lub niektórych ich strefach lub kompartmentach w odniesieniu do niektórych chorób umieszczonych w wykazie zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 i rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2020/689 [2021/1332] (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 290 z dnia 12 sierpnia 2021 r.)

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Sprostowanie do decyzji delegowanej Urzędu Nadzoru EFTA z dnia 22 kwietnia 2021 r. zatwierdzającej status obszaru wolnego od choroby wirusa wścieklizny (RABV) w Norwegii i zmieniającej decyzję nr 032/21/COL [2021/1333] (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 290 z dnia 12 sierpnia 2021 r.)

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 150 z dnia 14 czerwca 2018 r.)

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/1456 z dnia 2 czerwca 2021 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 przez określenie warunków, zgodnie z którymi warunki handlowe dotyczące usług rozliczeniowych świadczonych w odniesieniu do instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym są uznawane za uczciwe, rozsądne, niedyskryminacyjne i przejrzyste (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/1457 z dnia 1 września 2021 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę „Szegedi tükörponty” (ChOG)

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/1458 z dnia 7 września 2021 r. ustalające należności celne przywozowe mające zastosowanie do niektórych rodzajów ryżu łuskanego od dnia 8 września 2021 r.

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2021/1454 z dnia 6 września 2021 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej (UE) 2021/641 dotyczącej środków nadzwyczajnych w odniesieniu do ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków w niektórych państwach członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2021) 6614) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/1455 z dnia 6 września 2021 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej niskiego ryzyka Bacillus amyloliquefaciens szczep AH2, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2021/1437 z dnia 3 sierpnia 2021 r. zmieniająca decyzję (UE) 2017/934 w sprawie delegowania decyzji dotyczących istotności nadzorowanych podmiotów (EBC/2021/33)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2021/1438 z dnia 3 sierpnia 2021 r. zmieniająca decyzję (UE) 2017/935 w sprawie przekazania uprawnień do przyjmowania decyzji w przedmiocie kompetencji i reputacji oraz oceny spełniania wymogów dotyczących kompetencji i reputacji (EBC/2021/34)

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2021/1439 z dnia 3 sierpnia 2021 r. zmieniająca decyzję (UE) 2018/546 w sprawie przekazania uprawnień do przyjmowania decyzji w przedmiocie funduszy własnych (EBC/2021/35)

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2021/1440 z dnia 3 sierpnia 2021 r. zmieniająca decyzję (UE) 2019/1376 w sprawie przekazania uprawnień do przyjmowania decyzji dotyczących paszportowania, nabywania znacznych pakietów akcji oraz cofania zezwoleń instytucji kredytowych (EBC/2021/36)

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2021/1441 z dnia 3 sierpnia 2021 r. zmieniająca decyzję (UE) 2019/322 w sprawie przekazania uprawnień do przyjmowania decyzji dotyczących uprawnień nadzorczych przyznanych na mocy prawa krajowego (EBC/2021/37)

Strony 17 - 17 Pobierz pdf

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2021/1442 z dnia 3 sierpnia 2021 r. w sprawie przekazania uprawnień do przyjmowania decyzji dotyczących modeli wewnętrznych i decyzji dotyczących przedłużenia terminów (EBC/2021/38)

Strony 22 - 22 Pobierz pdf

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2021/1443 z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie wyznaczenia kierowników jednostek organizacyjnych przyjmujących delegowane modele wewnętrzne oraz decyzje dotyczące przedłużenia terminów (EBC/2021/40)

Strony 30 - 30 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/1444 z dnia 17 czerwca 2021 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/94/UE w odniesieniu do norm dotyczących punktów ładowania przeznaczonych dla autobusów elektrycznych (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/1445 z dnia 23 czerwca 2021 r. zmieniające załączniki II i VII do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/858 (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/1446 z dnia 3 września 2021 r. w sprawie sprostowania rozporządzeń wykonawczych (UE) nr 540/2011 i (UE) nr 563/2014 w odniesieniu do numeru CAS substancji podstawowej chlorowodorek chitozanu (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/1447 z dnia 3 września 2021 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2020/1534 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych przetworzonych lub zakonserwowanych owoców cytrusowych (tj. mandarynek itd.) pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej w następstwie przeglądu wygaśnięcia na podstawie art. 11 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1036

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/1448 z dnia 3 września 2021 r. w sprawie odnowienia zatwierdzenia substancji czynnej niskiego ryzyka węglan wapnia, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 15 - 15 Pobierz pdf

REKLAMA