REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2021 roku

Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/760 z dnia 7 maja 2021 r. zmieniającego rozporządzenia wykonawcze (UE) 2020/761 i (UE) 2020/1988 w odniesieniu do systemu administrowania niektórymi kontyngentami taryfowymi przy wykorzystaniu pozwoleń oraz uchylającego rozporządzenie wykonawcze (UE) 2020/991 ( Dz.U. L 162 z 10.5.2021 )

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2021/1372 z dnia 17 sierpnia 2021 r. zmieniające załącznik IV do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001 w odniesieniu do zakazu karmienia zwierząt gospodarskich innych niż przeżuwacze, innych niż zwierzęta futerkowe, białkiem pochodzącym od zwierząt (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/1367 z dnia 6 sierpnia 2021 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/1368 z dnia 6 sierpnia 2021 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/1369 z dnia 6 sierpnia 2021 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/1370 z dnia 6 sierpnia 2021 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/1371 z dnia 16 sierpnia 2021 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/605 ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia Rady (UE) 2021/1239 z dnia 29 lipca 2021 r. w sprawie zmiany rozporządzeń (UE) 2019/1919, (UE) 2021/91 i (UE) 2021/92 w odniesieniu do niektórych uprawnień do połowów na rok 2021 w wodach Unii i w wodach nienależących do Unii (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 276 z dnia 31 lipca 2021 r.)

Strony 54 - 54 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia Rady (UE) 2021/92 z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia uprawnień do połowów na rok 2021 w odniesieniu do niektórych stad ryb i grup stad ryb, mających zastosowanie w wodach Unii oraz, dla unijnych statków rybackich, w niektórych wodach nienależących do Unii (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 31 z dnia 29 stycznia 2021 r.)

Strony 55 - 55 Pobierz pdf

Decyzja Komisji (UE) 2021/1356 z dnia 30 czerwca 2021 r. upoważniająca Szwecję do przedłużenia niektórych terminów określonych w art. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/267 (notyfikowana jako dokument nr C(2021) 4608) (Jedynie tekst w języku angielskim jest autentyczny)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja Komisji (UE) 2021/1357 z dnia 30 czerwca 2021 r. upoważniająca Słowenię do przedłużenia niektórych terminów określonych w art. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/267 (notyfikowana jako dokument nr C(2021) 4628) (Jedynie tekst w języku angielskim jest autentyczny)

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Decyzja Komisji (UE) 2021/1358 z dnia 30 czerwca 2021 r. upoważniająca Słowację do przedłużenia niektórych terminów określonych w art. 11 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/267 (notyfikowana jako dokument nr C(2021) 4629) (Jedynie tekst w języku angielskim jest autentyczny)

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Decyzja Komisji (UE) 2021/1359 z dnia 30 czerwca 2021 r. upoważniająca Niemcy do przedłużenia niektórych okresów określonych w art. 2 i 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/267 (notyfikowana jako dokument nr C(2021) 4638) (Jedynie tekst w języku niemieckim jest autentyczny)

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Decyzja Komisji (UE) 2021/1360 z dnia 30 czerwca 2021 r. upoważniająca Niderlandy do przedłużenia niektórych okresów określonych w art. 2 i 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/267 (notyfikowana jako dokument nr C(2021) 4640) (Jedynie tekst w języku angielskim jest autentyczny)

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Decyzja Komisji (UE) 2021/1361 z dnia 30 czerwca 2021 r. upoważniająca Grecję do przedłużenia terminu określonego w art. 10 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/267 (notyfikowana jako dokument nr C(2021) 4650) (Jedynie tekst w języku angielskim jest autentyczny)

Strony 17 - 17 Pobierz pdf

Decyzja Komisji (UE) 2021/1362 z dnia 30 czerwca 2021 r. upoważniająca Irlandię do przedłużenia niektórych terminów określonych w art. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/267 (notyfikowana jako dokument nr C(2021) 4736) (Jedynie tekst w języku angielskim jest autentyczny)

Strony 19 - 19 Pobierz pdf

Decyzja Komisji (UE) 2021/1363 z dnia 8 lipca 2021 r. upoważniająca Finlandię do przedłużenia niektórych okresów określonych w art. 2, 16 i 17 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/267 (notyfikowana jako dokument nr C(2021) 4976) (Jedynie tekst w języku angielskim jest autentyczny)

Strony 22 - 22 Pobierz pdf

Decyzja Komisji (UE) 2021/1364 z dnia 9 lipca 2021 r. upoważniająca Polskę do przedłużenia niektórych okresów określonych w art. 9, 10 i 11 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/267 (notyfikowana jako dokument nr C(2021) 5030) (Jedynie tekst w języku angielskim jest autentyczny)

Strony 28 - 28 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2021/1365 z dnia 11 sierpnia 2021 r. dotycząca przedłużenia działania podjętego przez chorwackie Ministerstwo Zdrowia, polegającego na pozwoleniu na udostępnianie na rynku i stosowanie produktu biobójczego Biobor JF zgodnie z art. 55 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 (notyfikowana jako dokument nr C(2021) 5929) (Jedynie tekst w języku chorwackim jest autentyczny)

Strony 32 - 32 Pobierz pdf

Regulamin ONZ nr 142 – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów silnikowych w odniesieniu do montowania ich opon [2021/1366]

Strony 34 - 34 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/1340 z dnia 22 kwietnia 2021 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/59/UE w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających treść postanowień umownych dotyczących uznania uprawnień w zakresie zawieszenia w ramach restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/1341 z dnia 23 kwietnia 2021 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2144 poprzez określenie szczegółowych przepisów dotyczących konkretnych procedur badań i wymogów technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do systemów ostrzegania o senności i spadku poziomu uwagi kierowcy oraz zmieniające załącznik II do tego rozporządzenia (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/1342 z dnia 27 maja 2021 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 w odniesieniu do przepisów dotyczących informacji, które mają być przekazywane przez państwa trzecie oraz organy kontrolne i jednostki certyfikujące do celów nadzoru nad ich uznawaniem na mocy art. 33 ust. 2 i 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w przypadku przywożonych produktów ekologicznych, oraz do przepisów dotyczących środków, jakie należy przyjąć w ramach sprawowania tego nadzoru (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 20 - 20 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/1343 z dnia 10 sierpnia 2021 r. zatwierdzające zmianę w specyfikacji oznaczenia geograficznego zarejestrowanego napoju spirytusowego [Újfehértói meggypálinka]

Strony 25 - 25 Pobierz pdf

Decyzja Komisji (UE) 2021/1344 z dnia 9 sierpnia 2021 r. ustanawiająca kryteria do zastosowania przy określaniu czasu, przez który osoby stwarzające zagrożenie dla bezpieczeństwa mogą być objęte zakazem wstępu do obiektów Komisji

Strony 27 - 27 Pobierz pdf

REKLAMA