REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2021 roku

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/426 z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie sprostowania rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 1263/2011 w odniesieniu do zezwolenia na stosowanie Lactococcus lactis (NCIMB 30160) jako dodatku paszowego dla wszystkich gatunków zwierząt (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/427 z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej 24-epibrasinolid jako substancji czynnej niskiego ryzyka, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 21 - 21 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/428 z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia standardowych formatów danych na potrzeby składania wniosków o zatwierdzenie lub zmianę warunków zatwierdzania substancji czynnych, jak przewidziano w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 25 - 25 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/821 z dnia 17 maja 2017 r. ustanawiającego obowiązki w zakresie należytej staranności w łańcuchu dostaw unijnych importerów cyny, tantalu i wolframu, ich rud oraz złota pochodzących z obszarów dotkniętych konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 130 z dnia 19 maja 2017 r.)

Strony 27 - 27 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie Komisji (UE) 2021/418 z dnia 9 marca 2021 r. zmieniające dyrektywę 2002/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do chlorku rybozydu nikotynamidu i cytrynianu jabłczanu magnezu stosowanych w produkcji suplementów żywnościowych oraz w odniesieniu do jednostek miar stosowanych do miedzi (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/419 z dnia 9 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2018/2019 w odniesieniu do niektórych roślin przeznaczonych do sadzenia gatunku Jasminum polyanthum Franchet pochodzących z Izraela i dostosowujące kody Nomenklatury scalonej gatunku Ullucus tuberosus oraz zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2020/1213 w odniesieniu do środków fitosanitarnych do celów wprowadzania tych roślin przeznaczonych do sadzenia na terytorium Unii

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/420 z dnia 9 marca 2021 r. w sprawie sprostowania rozporządzenia wykonawczego (UE) 2020/1097 dotyczącego zezwolenia na stosowanie wyciągów bogatych w luteinę i luteiny/zeaksantyny z Tagetes erecta jako dodatków paszowych dla drobiu rzeźnego i nieśnego (z wyjątkiem indyków) oraz podrzędnych gatunków drobiu rzeźnego i nieśnego (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/421 z dnia 9 marca 2021 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie nalewki z Artemisia vulgaris L. (nalewki z bylicy pospolitej) jako dodatku paszowego dla wszystkich gatunków zwierząt (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 21 - 21 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/422 z dnia 9 marca 2021 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatu Enterococcus faecium DSM 7134 jako dodatku paszowego dla kur niosek (posiadacz zezwolenia: Lactosan GmbH & Co KG) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 25 - 25 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2021/423 z dnia 4 marca 2021 r. w sprawie mianowania zastępcy członka Komitetu Regionów zaproponowanego przez Królestwo Danii

Strony 28 - 28 Pobierz pdf

Regulamin ONZ nr 153 – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w zakresie integralności układu paliwowego oraz bezpieczeństwa elektrycznego układu napędowego w przypadku zderzenia tylnego [2021/386]

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Regulamin ONZ nr 155 – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w zakresie cyberbezpieczeństwa i systemu zarządzania bezpieczeństwem [2021/387]

Strony 30 - 30 Pobierz pdf

Regulamin ONZ nr 156 – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w zakresie aktualizacji oprogramowania i systemu zarządzania aktualizacjami oprogramowania [2021/388]

Strony 60 - 60 Pobierz pdf

Regulamin ONZ nr 157 – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w zakresie automatycznego systemu utrzymania pasa ruchu [2021/389]

Strony 75 - 75 Pobierz pdf

Rozporządzenie Rady (UE) 2021/406 z dnia 5 marca 2021 r. w sprawie zmiany rozporządzeń (UE) 2021/91 i (UE) 2021/92 w odniesieniu do niektórych tymczasowych uprawnień do połowów na rok 2021 w wodach Unii i wodach nienależących do Unii

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/407 z dnia 3 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 w celu włączenia kwasu cytrynowego jako substancji czynnej do załącznika I do tego rozporządzenia (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 15 - 15 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2021/408 z dnia 2 marca 2021 r. ustanawiające zamknięcie połowów soli w obszarze 7a w odniesieniu do statków pływających pod banderą Belgii

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2021/409 z dnia 3 marca 2021 r. ustanawiające zamknięcie połowów gładzicy w obszarze 7a przez statki pływające pod banderą Belgii

Strony 21 - 21 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2021/410 z dnia 4 marca 2021 r. ustanawiające zamknięcie połowów witlinka w obszarze 7a przez statki pływające pod banderą Belgii

Strony 24 - 24 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2021/411 z dnia 4 marca 2021 r. ustanawiające zamknięcie połowów dorsza atlantyckiego w obszarze 7a przez statki pływające pod banderą Belgii

Strony 27 - 27 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/412 z dnia 8 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2017/962 w odniesieniu do przeglądu zawieszenia zezwolenia na stosowanie etoksychiny jako dodatku paszowego (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 30 - 30 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/413 z dnia 8 marca 2021 r. w sprawie odnowienia zatwierdzenia substancji czynnej niskiego ryzyka mączka z krwi, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 32 - 32 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/414 z dnia 8 marca 2021 r. w sprawie warunków technicznych rozwijania, utrzymywania i użytkowania teleinformatycznych systemów wymiany i przechowywania informacji na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013

Strony 37 - 37 Pobierz pdf

Dyrektywa wykonawcza Komisji (UE) 2021/415 z dnia 8 marca 2021 r. zmieniająca dyrektywy Rady 66/401/EWG i 66/402/EWG w celu dostosowania grup i nazw taksonomicznych niektórych gatunków materiału siewnego i chwastów do rozwoju wiedzy naukowej i technicznej (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 65 - 65 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2021/416 z dnia 22 lutego 2021 r.

Strony 70 - 70 Pobierz pdf

REKLAMA