REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2021 roku

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/520 z dnia 24 marca 2021 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 w odniesieniu do identyfikowalności niektórych utrzymywanych zwierząt lądowych

Strony 39 - 39 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/521 z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie szczególnych uzgodnień dotyczących mechanizmu uzależniającego wywóz niektórych produktów od wydania pozwolenia na wywóz

Strony 52 - 52 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2020/1470 z dnia 12 października 2020 r. w sprawie nazewnictwa krajów i terytoriów dla celów statystyki europejskiej dotyczącej międzynarodowego handlu towarami oraz w sprawie podziału geograficznego w odniesieniu do innych statystyk gospodarczych ( Dz.U. L 334 z 13.10.2020 )

Strony 55 - 55 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2021/510 z dnia 22 marca 2021 r. zmieniająca decyzję 1999/70/WE dotyczącą zewnętrznych biegłych rewidentów krajowych banków centralnych w odniesieniu do zewnętrznych biegłych rewidentów Deutsche Bundesbank

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja Rady (UE) 2021/511 z dnia 22 marca 2021 r. zmieniająca decyzję 1999/70/WE dotyczącą zewnętrznych biegłych rewidentów krajowych banków centralnych w odniesieniu do zewnętrznych biegłych rewidentów Eesti Pank

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Rady (UE) 2021/512 z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie upoważnienia Zjednoczonego Królestwa do stosowania, w odniesieniu do Irlandii Północnej, szczególnego środka stanowiącego odstępstwo od art. 16 i 168 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Rady (UE) 2021/513 z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie udzielenia Republice Estońskiej tymczasowego wsparcia na podstawie rozporządzenia (UE) 2020/672 w celu zmniejszenia zagrożeń związanych z bezrobociem w sytuacji nadzwyczajnej, jaka wystąpiła w związku z pandemią COVID-19

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/505 z dnia 23 marca 2021 r. dotyczące odmowy udzielenia zezwolenia na stosowanie kwasu fosforowego 60 % na nośniku krzemionkowym jako dodatku paszowego należącego do grupy funkcjonalnej „konserwanty”

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/506 z dnia 23 marca 2021 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie metanotiolu jako dodatku paszowego dla wszystkich gatunków zwierząt

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/507 z dnia 23 marca 2021 r. dotyczące odnowienia zezwolenia na stosowanie chlorowodorku pirydoksyny (witaminy B6) jako dodatku paszowego dla wszystkich gatunków zwierząt oraz uchylające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 515/2011

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/508 z dnia 23 marca 2021 r. dotyczące odnowienia zezwolenia na stosowanie preparatu Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 jako dodatku paszowego dla prosiąt odsadzonych od maciory oraz uchylające rozporządzenie (UE) nr 170/2011 (posiadacz zezwolenia: Prosol S.p.A.)

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Decyzja Rady (WPZiB) 2021/509 z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Instrumentu na rzecz Pokoju oraz uchylenia decyzji (WPZiB) 2015/528

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Informacja na temat wejścia w życie Umowy między Unią Europejską a Republiką Serbii dotyczącej działań prowadzonych przez Europejską Agencję Straży Granicznej i Przybrzeżnej na terytorium Republiki Serbii

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2021/489 z dnia 19 marca 2021 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej (UE) 2020/1809 dotyczącej niektórych środków ochronnych w odniesieniu do ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków w niektórych państwach członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2021) 1979)

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2021/490 z dnia 12 marca 2021 r. w sprawie całkowitej kwoty rocznych opłat nadzorczych za 2020 r. (EBC/2021/8)

Strony 107 - 107 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/484 z dnia 16 marca 2021 r. zatwierdzające inną niż nieznaczna zmianę w specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych „Burrata di Andria” (ChOG)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/485 z dnia 22 marca 2021 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie jako dodatków paszowych: olejku eterycznego imbiru otrzymywanego z Zingiber officinale Roscoe dla wszystkich gatunków zwierząt, oleożywicy imbirowej otrzymywanej z Zingiber officinale Roscoe dla kurcząt rzeźnych, kur niosek, indyków rzeźnych, prosiąt, tuczników, loch, krów mlecznych, cieląt (w preparatach mlekozastępczych), bydła opasowego, owiec, kóz, koni, królików, ryb i zwierząt domowych oraz nalewki z imbiru otrzymywanej z Zingiber officinale Roscoe dla koni i psów

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2021/486 z dnia 15 marca 2021 r. w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej w drodze procedury pisemnej przez uczestników Uzgodnienia sektorowego w sprawie kredytów eksportowych dotyczących cywilnych statków powietrznych zawartego w załączniku III do Porozumienia w sprawie oficjalnie wspieranych kredytów eksportowych, w odniesieniu do uzgodnionych warunków dotyczących tymczasowego odroczenia spłaty kapitału

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Decyzja Rady (WPZiB) 2021/487 z dnia 22 marca 2021 r. zmieniająca i przedłużająca decyzję Rady (WPZiB) 2018/653 w sprawie powstania magazynu na potrzeby cywilnych misji zarządzania kryzysowego

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2021/488 z dnia 22 marca 2021 r. zmieniająca decyzje wykonawcze (UE) 2020/174 i (UE) 2020/1167 w odniesieniu do stosowania zatwierdzonych technologii innowacyjnych w niektórych samochodach osobowych i lekkich pojazdach użytkowych, które mogą być zasilane gazem płynnym, sprężonym gazem ziemnym i E85

Strony 15 - 15 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/473 z dnia 18 grudnia 2020 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1238 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających wymogi dotyczące dokumentów informacyjnych, kosztów i opłat uwzględnionych w ramach ograniczenia kosztów oraz technik ograniczania ryzyka na potrzeby ogólnoeuropejskiego indywidualnego produktu emerytalnego

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/474 z dnia 15 marca 2021 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [„Pistacchio di Raffadali” (ChNP)]

Strony 34 - 34 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/475 z dnia 17 marca 2021 r. zatwierdzające inną niż nieznaczna zmianę w specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych „Münchener Bier” (ChOG)

Strony 35 - 35 Pobierz pdf

Decyzja Komisji (UE) 2021/476 z dnia 16 marca 2021 r. ustanawiająca kryteria oznakowania ekologicznego UE dla produktów z grupy twardych pokryć (notyfikowana jako dokument nr C(2021) 1579)

Strony 37 - 37 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2021/477 z dnia 18 marca 2021 r. zatwierdzająca zmiany w krajowych programach zwalczania salmonelli u niektórych zwierząt żywych i w produktach zwierzęcych, przedłożonych przez Finlandię i Szwecję (notyfikowana jako dokument nr C(2021) 1672)

Strony 75 - 75 Pobierz pdf

REKLAMA