| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > PPK > Środki zgromadzone na indywidualnym koncie PPK są prywatne! Jak można nimi rozporządzać

Środki zgromadzone na indywidualnym koncie PPK są prywatne! Jak można nimi rozporządzać

Zgodnie z założeniami, po 60. roku życia uczestnik PPK będzie mógł zdecydować kiedy i jak chciałby skorzystać ze zgromadzonych funduszy.

Źródło: Materiały prasowe

Wypłata środków zgromadzonych na rachunku PPK uczestnika PPK następuje na złożony w wybranej instytucji finansowej wniosek uczestnika PPK. Co ważne: po osiągnięciu 60. roku życia może on albo dalej odkładać środki w PPK, albo skorzystać z domyślnej formy wypłaty, czyli jednorazowo wypłacić 25 proc. środków, a pozostałe wypłacać co miesiąc przez 10 lat (w co najmniej 120 ratach). Wypłata w tej formie będzie zwolniona z podatku od zysków kapitałowych.

Pracownik może też wszystkie środki wypłacać w dowolnej liczbie rat. Jednorazowo nawet 100 proc. środków, ale jeśli okres wypłat skróci się poniżej 10 lat albo jednorazowa wypłata zostanie podniesiona powyżej 25 proc. środków, wtedy trzeba się liczyć z  koniecznością zapłaty podatku od zysków kapitałowych.

Jeżeli wysokość pierwszej raty jest mniejsza niż 50 zł, środki zapisane na rachunku PPK uczestnika PPK wypłaca się jednorazowo.

Jeżeli uczestnik PPK zawarł z zakładem ubezpieczeń umowę, na podstawie której po osiągnięciu przez niego 60. roku życia nabędzie prawo do świadczenia okresowego lub dożywotniego, może dokonać wypłaty transferowej zgromadzonych w PPK środków do tego zakładu ubezpieczeń.

Wypłata transferowa

Wypłata transferowa to przeniesienie środków znajdujących się na rachunku uczestnika PPK z jednego funduszu do innego funduszu emerytalnego lub przeniesienie tych środków dokonywane między rachunkami tego samego funduszu może być zrealizowane na różne typy rachunków. Np. na : inny rachunek PPK, rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej uczestnika PPK, rachunek lokaty terminowej uczestnika PPK prowadzony w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, na IKE małżonka zmarłego uczestnika PPK lub na IKE osoby uprawnionej, rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej i inne.

Świadczenie małżeńskie

Uczestnik PPK, po osiągnięciu przez niego 60. roku życia, może wnioskować o wypłatę środków zgromadzonych na jego rachunku PPK w formie świadczenia małżeńskiego o ile drugi z małżonków również ukończy 60. rok życia, będzie posiadał umowę o prowadzenie PPK z tą samą instytucją finansową, a ponadto małżonkowie złożą oświadczenie, że zamierzają korzystać z wypłat w nowej formie.

Jeśli te warunki będą spełnione, wybrana instytucja finansowa otworzy wspólny rachunek PPK dla małżonków, zwany dalej „rachunkiem małżeńskim”, z którego środki będą wypłacane w co najmniej 120 ratach miesięcznych, małżonkom wspólnie, do wyczerpania środków zgromadzonych na rachunku małżeńskim.

W przypadku śmierci jednego z małżonków świadczenie małżeńskie wypłaca się drugiemu małżonkowi w dotychczasowej wysokości, do wyczerpania środków zapisanych na rachunku małżeńskim.

Uwaga: W przypadku śmierci uczestnika PPK, pozostającego w chwili śmierci w związku małżeńskim, połowa środków zgromadzonych na rachunku PPK należna małżonkowi zmarłego uczestnika PPK (co związane jest z ustaniem z chwilą śmierci wspólności małżeńskiej) zostanie przekazana w formie wypłaty transferowej na rachunek PPK małżonka. Możliwe jest także przekazanie jej na rachunek IKE lub PPE.

Możliwe jest też wnioskowanie małżonka o zwrot środków w formie pieniężnej. Pozostała część środków przekazywana będzie tzw. osobom uprawnionym tj. osobom wskazanym przez uczestnika lub jego spadkobiercom.

Rozwód lub unieważnienie małżeństwa

W przypadku rozwodu, po dokonaniu podziału majątku wspólnego, środki zgromadzone na rachunku PPK pracownika, które przypadają byłemu małżonkowi, zostaną przekazane w formie wypłaty transferowej na rachunek PPK byłego małżonka.

Jeżeli jednak były małżonek pracownika, nie ma konta PPK, wtedy środki, które przypadłyby mu w wyniku podziału majątku wspólnego, trzeba będzie zwrócić albo w formie pieniężnej, albo w formie wypłaty transferowej na wskazany przez byłego małżonka rachunek.

Data publikacji:

Źródło:

Artykuł partnerski


Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

BAZA WIEDZY