| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Prawo > Wiadomości > Wykaz aktów prawnych na aplikację adwokacką i radcowską 2011

Wykaz aktów prawnych na aplikację adwokacką i radcowską 2011

Przewodniczący zespołu do przygotowania pytań testowych na egzamin wstępny dla kandydatów na aplikantów adwokackich i radcowskich podaje do publicznej wiadomości wykaz tytułów aktów prawnych, z których wybrane stanowić będą podstawę opracowania pytań testowych na egzamin wstępny na aplikację adwokacką i radcowską w 2011 r.:

Wykaz aktów prawnych na aplikację adwokacką i radcowską 2011:

1. ustawa z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców,
2. ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r. – Prawo wekslowe,
3. Traktat z dnia 25 marca 1957 r. o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – tekst uwzględniający zmiany wprowadzone Traktatem z Lizbony,
4. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
5. ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy,
6. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,
7. ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego,
8. ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń,
9. ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,
10. ustawa z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze,
11. ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece,
12. ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych,
13. ustawa z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze,
14. ustawa z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze,
15. ustawa z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich,
16. ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
17. Traktat z dnia 7 lutego 1992 r. o Unii Europejskiej – tekst uwzględniający zmiany wprowadzone Traktatem z Lizbony,
18. ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
19. ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali,

Zobacz również: Akty prawne na egzamin wstępny na aplikację 2011

20. ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,
21. ustawa z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych,
22. ustawa z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów,
23. ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej,
24. ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny,
25. ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego,
26. ustawa z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym,
27. ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym,
28. ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym,
29. ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa,
30. ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,
31. ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,
32. ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy,
33. ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych,
34. ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych,
35. ustawa z dnia z 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego,
36. ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych,
37. ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia,
38. ustawa z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych,
39. ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi,
40. ustawa 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych,
41. ustawa z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym,
42. ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze,
43. ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników,
44. ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
45. ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej,
46. ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych,
47. ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,
48. ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,
49. ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych,
50. ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów,
51. ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie.

Źródło: Ministerstwo Sprawiedliwości

Zobacz również: Aplikacje 2011 - egzaminy już wkrótce

Zobacz również: Dokumenty kandydatów na aplikacje 2011

reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Marek Jurkiewicz

General Manager serwisu infoPraca (Grupo Intercom).

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od www.infor.pl/prawo
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK