| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Konsument i umowy > Umowy > Dom > Umowa stała o wykonywanie remontów - WZÓR UMOWY

Umowa stała o wykonywanie remontów - WZÓR UMOWY

Na podstawie umowy Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przez czas określony w umowie do wykonywania remontów oraz czynności konserwacyjnych. W zamian otrzymuje wynagrodzenie.

§ 7

Zamawiający zobowiązuje się do dokonania zapłaty za prace określone w § 6 umo­wy w terminie ................................ dni od daty ich zakończenia (ew. od daty otrzymania faktury) na konto Wykonawcy w .................................. nr .........................................

§ 8

Zamawiający zobowiązuje się do:

1. Zapewnienia Wykonawcy dostępu do ............................................................................. w sposób umożliwiający prawidłowe i bezpieczne prowadzenie prac będących przedmiotem umowy (ew. pomosty, drabiny, nadzór energetyczny),

2. Zapewnienie Wykonawcy na czas wykonywania prac odpowiedniego pomiesz­czenia na składowanie materiałów, urządzeń, narzędzi,

3. Pisemnego powiadomienia Wykonawcy o planowanym wyłączeniu ................... .................................. z eksploatacji w terminie ................................ dni przed dniem wyłączenia,

4.      Niedokonywania żadnych zmian i przeróbek w urządzeniach, których dotyczy przedmiot umowy.

§ 9

1. Ze strony Wykonawcy prace będące przedmiotem zlecenia prowadzić będzie .......................................................................................................................................................... .

tel. służbowy .................................................................................................................................... .

2. Przedstawicielem Zamawiającego, upoważnionym do podpisywania doku­mentów   stanowiących   podstawę   rozliczeń   wykonanych   robót   jest .......................................................................................................................................................... .

§ 10

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy będą miały zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

§ 11

Wszelkie zmiany i uzupełnienia postanowień umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu.

§ 12

Wszelkie spory na tle wykonania niniejszej umowy strony poddają rozpoznaniu właściwym rzeczowo sądom powszechnym.

§ 13

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

                                                                                       

..................................................                                            ..............................................
         Zamawiający                                                                        Wykonawca

POBIERZ BEZPŁATNY WZÓR: Umowa stała o wykonywanie remontów

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Radosław Michał Stępień

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od www.infor.pl/prawo
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK