| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Prawo > Konsument i umowy > Umowy > Finanse > Umowa zastawu rejestrowego - WZÓR UMOWY

Umowa zastawu rejestrowego - WZÓR UMOWY

Do ustanowienia zastawu rejestrowego potrzebna jest umowa między osobą uprawnioną do rozporządzania przedmiotem zastawu (zastawcą) a wierzycielem (zastawnikiem) oraz wpis do rejestru zastawów.

§ 9

1.      W przypadku niespłacenia całości lub części wierzytelności, Zastawnik przejmie na własność przedmiot zastawu.

2.      Zastawnik w przypadku niezapłacenia całości lub części wierzytelności może złożyć wniosek do notariusza lub komornika o dokonanie sprzedaży przedmiotu zastawu.

3.      W przypadku, gdy wartość przejętego przez Zastawnika w trybie art. 875 lub art. 877 Kodeksu postępowania cywilnego przedmiotu zastawu lub kwota otrzymana ze sprzedaży w postępowaniu egzekucyjnym jest równa kwocie nie spłaconej  wierzytelności wraz z odsetkami i innymi kosztami Zastawnika, Zastawnik nalicza od dnia przejęcia lub uznania rachunku Zastawnika kwotą uzyskaną ze sprzedaży, odsetki od pozostałej do spłaty kwoty wierzytelności, zgodnie z zasadami określonymi       w umowie o współpracy handlowej i dochodzi zapłaty różnicy od Kredytobiorcy i innych osób zobowiązanych.

§ 10

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące zastawu na rzeczach ruchomych.

§ 11

Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy będą rozpatrywane przez właściwy Sąd dla Zastawnika.

§ 12

Strony uzgodniły, iż koszty dokonania wpisu zastawu do rejestru zastawów  pokrywa Zastawca .   

§ 13

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 14

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po  jednym dla każdej ze stron wraz z załącznikami w postaci : kserokopii dowodu rejestracyjnego samochodu, kserokopii dowodu osobistego zastawnika oraz odpisu z KRS zastawcy.

§ 15

Każda ze stron oświadcza, iż przeczytała osobiście niniejszą umowę, w pełni ją rozumie i akceptuje.
.........................................................                         ...........................................................
    [podpisy przedstawicieli zastawcy]                 [podpisy przedstawicieli – zastawcy]
               ZASTAWCA                                                                ZASTAWNIK                             

POBIERZ BEZPŁATNY WZÓR: Umowa zastawu rejestrowego

Polecamy artykuły

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Clifford Chance, Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i wspólnicy sp.k.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od www.infor.pl/prawo
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK