| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Prawo > Konsument i umowy > Umowy > Inne umowy > Umowa dostawy - WZÓR UMOWY

Umowa dostawy - WZÓR UMOWY

W umowie dostawy strony określają zasady dostarczania określonego towaru. W umowie strony określają m.in. warunki płatności, jak również kontroli jakości dostarczanego towaru. Pobierz bezpłatny wzór.

POBIERZ BEZPŁATNY WZÓR: Umowa dostawy


UMOWA DOSTAWY


zawarta w dniu .......................w ............................., pomiędzy:


1. ............................................. z siedzibą w ................................, przy ul. .................. nr ......., numer KRS ................................., reprezentowanym przez:

...............................................................,

..............................................................., zwanym w treści umowy Dostawcą,


a


2. ......................................................, reprezentowanym przez:

...............................................................,

..............................................................., zwanym w treści umowy Odbiorcą,


o następującej treści:


§ 1

Umowa niniejsza określa ramowe zasady współpracy w zakresie dostaw towaru (obuwia) pomiędzy Dostawcą a Odbiorcą.

§ 2

1. Dostawca zobowiązuje się do produkowania obuwia na podstawie składanych przez Odbiorcę i każdorazowo potwierdzanych zamówień oraz dostarczania ich Odbiorcy, a Odbiorca zobowiązuje się od odbioru wyprodukowanego obuwia i zapłaty ceny.

2. Asortyment, ilość, termin dostawy, cena, forma zapłaty i warunki szczegółowe określone będą każdorazowo w zamówieniu, które wraz z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji i ewentualnie dalszą korespondencją w tym zakresie, stanowi integralną część niniejszej umowy.

3. Jako załącznik do potwierdzenia zamówienia Dostawca przesyłał będzie Odbiorcy skrócone warunki techniczne zamawianego obuwia, które również stanowią integralną część niniejszej umowy.

§ 3

1. Po otrzymaniu zamówienia od Odbiorcy Dostawca zobowiązuje się w ciągu 8 dni roboczych od daty jego otrzymania, potwierdzić przyjęcie zamówienia lub je odrzucić.

2. Brak potwierdzenia lub odrzucenia zamówienia przez Dostawcę w ciągu 8 dni roboczych jest równoznaczny z przyjęciem zamówienia do realizacji na warunkach w nim określonych.

3. Ewentualne dodatkowe warunki przyjęcia zamówienia do realizacji będą każdorazowo określane w potwierdzeniu zamówienia i wymagają wyrażenia na nie zgody przez Odbiorcę w terminie 5 dni roboczych. Milczenie Odbiorcy po upływie tego terminu uważa się za wyrażenie zgody.

4. Składanie i potwierdzanie zamówień oraz dalsza korespondencja w tym przedmiocie będzie odbywać się faksem. Ponadto każda ze stron zobowiązuje się niezwłocznie wysłać pismo przekazywane za pośrednictwem faksu również listem poleconym. Terminy określone w ust. 1 i 3 uważa się za dotrzymane, jeśli przed ich upływem faks zostanie nadany do kontrahenta.

§ 4

1. Za miejsce wykonania zamówienia uważa się siedzibę Odbiorcy. Za dzień wykonania zamówienia uważa dzień wydania towaru z magazynu Dostawcy – na samochód własny lub przewoźnikowi.

2. Dostawa towaru do magazynu Odbiorcy dokonana zostanie na koszt Dostawcy, ale na ryzyko Odbiorcy. Uzgodniony sposób opakowania –  ...................................................................................

............................................................................................... .

3. Przyjęcie towaru winno być potwierdzone przez Odbiorcę w formie pisemnej na odpowiednim dokumencie (WZ Dostawcy, list przewozowy).

§ 5

1. Wraz z towarem Dostawca przesyłał będzie Odbiorcy dotyczące towaru faktury VAT.

2. Odbiorca obowiązany jest potwierdzić odbiór oryginału faktury VAT na jej kopii i doręczyć ją Dostawcy.

3. Należność jest płatna na warunkach uzgodnionych w zamówieniu i jego potwierdzeniu, bądź w dalszej korespondencji w tym przedmiocie – w braku takich uzgodnień zapłata za dostarczony towar winna nastąpić przelewem na rachunek bankowy Dostawcy określony w fakturze, w terminie .......... dni od dnia dostawy. W przypadku dokonania zapłaty w dniu dostawy towaru Dostawca udzieli Odbiorcy upustu w wysokości ........ % wartości dostawy pod warunkiem, że upust nie został uzgodniony bądź udzielony już wcześniej.

4. Zapłata za dostarczony towar poprzez wręczenie czeku lub weksla wymaga zgody Dostawcy; w takim przypadku koszty operacji bankowych, opłat skarbowych itp., ponosi Odbiorca.

5. Do czasu zapłaty ceny towar pozostaje własnością Dostawcy, który wyraża zgodę na przetwarzanie towaru przez Odbiorcę w okresie zastrzeżenia własności z ograniczeniami wynikającymi z § 6 pkt 2-4.

6. Tytułem zabezpieczenia zapłaty ceny Odbiorca, w dniu zawarcia niniejszej umowy, wręczy Dostawcy weksel własny in blanco, wystawiony na Dostawcę jako remitenta, z klauzulą „bez protestu”. Dostawca jest upoważniony wypełnić weksel w sposób określony w deklaracji wekslowej, stanowiącej załącznik do niniejszej umowy.

reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

EY

Firma EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, doradztwo biznesowe i doradztwo transakcyjne.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od www.infor.pl/prawo
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK