| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Prawo > Konsument i umowy > Umowy > Inne umowy > Umowa dostawy - WZÓR UMOWY

Umowa dostawy - WZÓR UMOWY

W umowie dostawy strony określają zasady dostarczania określonego towaru. W umowie strony określają m.in. warunki płatności, jak również kontroli jakości dostarczanego towaru. Pobierz bezpłatny wzór.

POBIERZ BEZPŁATNY WZÓR: Umowa dostawy


UMOWA DOSTAWY


zawarta w dniu .......................w ............................., pomiędzy:


1. ............................................. z siedzibą w ................................, przy ul. .................. nr ......., numer KRS ................................., reprezentowanym przez:

...............................................................,

..............................................................., zwanym w treści umowy Dostawcą,


a


2. ......................................................, reprezentowanym przez:

...............................................................,

..............................................................., zwanym w treści umowy Odbiorcą,


o następującej treści:


§ 1

Umowa niniejsza określa ramowe zasady współpracy w zakresie dostaw towaru (obuwia) pomiędzy Dostawcą a Odbiorcą.

§ 2

1. Dostawca zobowiązuje się do produkowania obuwia na podstawie składanych przez Odbiorcę i każdorazowo potwierdzanych zamówień oraz dostarczania ich Odbiorcy, a Odbiorca zobowiązuje się od odbioru wyprodukowanego obuwia i zapłaty ceny.

2. Asortyment, ilość, termin dostawy, cena, forma zapłaty i warunki szczegółowe określone będą każdorazowo w zamówieniu, które wraz z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji i ewentualnie dalszą korespondencją w tym zakresie, stanowi integralną część niniejszej umowy.

3. Jako załącznik do potwierdzenia zamówienia Dostawca przesyłał będzie Odbiorcy skrócone warunki techniczne zamawianego obuwia, które również stanowią integralną część niniejszej umowy.

§ 3

1. Po otrzymaniu zamówienia od Odbiorcy Dostawca zobowiązuje się w ciągu 8 dni roboczych od daty jego otrzymania, potwierdzić przyjęcie zamówienia lub je odrzucić.

2. Brak potwierdzenia lub odrzucenia zamówienia przez Dostawcę w ciągu 8 dni roboczych jest równoznaczny z przyjęciem zamówienia do realizacji na warunkach w nim określonych.

3. Ewentualne dodatkowe warunki przyjęcia zamówienia do realizacji będą każdorazowo określane w potwierdzeniu zamówienia i wymagają wyrażenia na nie zgody przez Odbiorcę w terminie 5 dni roboczych. Milczenie Odbiorcy po upływie tego terminu uważa się za wyrażenie zgody.

4. Składanie i potwierdzanie zamówień oraz dalsza korespondencja w tym przedmiocie będzie odbywać się faksem. Ponadto każda ze stron zobowiązuje się niezwłocznie wysłać pismo przekazywane za pośrednictwem faksu również listem poleconym. Terminy określone w ust. 1 i 3 uważa się za dotrzymane, jeśli przed ich upływem faks zostanie nadany do kontrahenta.

§ 4

1. Za miejsce wykonania zamówienia uważa się siedzibę Odbiorcy. Za dzień wykonania zamówienia uważa dzień wydania towaru z magazynu Dostawcy – na samochód własny lub przewoźnikowi.

2. Dostawa towaru do magazynu Odbiorcy dokonana zostanie na koszt Dostawcy, ale na ryzyko Odbiorcy. Uzgodniony sposób opakowania –  ...................................................................................

............................................................................................... .

3. Przyjęcie towaru winno być potwierdzone przez Odbiorcę w formie pisemnej na odpowiednim dokumencie (WZ Dostawcy, list przewozowy).

§ 5

1. Wraz z towarem Dostawca przesyłał będzie Odbiorcy dotyczące towaru faktury VAT.

2. Odbiorca obowiązany jest potwierdzić odbiór oryginału faktury VAT na jej kopii i doręczyć ją Dostawcy.

3. Należność jest płatna na warunkach uzgodnionych w zamówieniu i jego potwierdzeniu, bądź w dalszej korespondencji w tym przedmiocie – w braku takich uzgodnień zapłata za dostarczony towar winna nastąpić przelewem na rachunek bankowy Dostawcy określony w fakturze, w terminie .......... dni od dnia dostawy. W przypadku dokonania zapłaty w dniu dostawy towaru Dostawca udzieli Odbiorcy upustu w wysokości ........ % wartości dostawy pod warunkiem, że upust nie został uzgodniony bądź udzielony już wcześniej.

4. Zapłata za dostarczony towar poprzez wręczenie czeku lub weksla wymaga zgody Dostawcy; w takim przypadku koszty operacji bankowych, opłat skarbowych itp., ponosi Odbiorca.

5. Do czasu zapłaty ceny towar pozostaje własnością Dostawcy, który wyraża zgodę na przetwarzanie towaru przez Odbiorcę w okresie zastrzeżenia własności z ograniczeniami wynikającymi z § 6 pkt 2-4.

6. Tytułem zabezpieczenia zapłaty ceny Odbiorca, w dniu zawarcia niniejszej umowy, wręczy Dostawcy weksel własny in blanco, wystawiony na Dostawcę jako remitenta, z klauzulą „bez protestu”. Dostawca jest upoważniony wypełnić weksel w sposób określony w deklaracji wekslowej, stanowiącej załącznik do niniejszej umowy.

Polecamy artykuły

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

AYMING POLSKA

Konsulting strategiczny i operacyjny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od www.infor.pl/prawo
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK