| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Prawo > Konsument i umowy > Umowy > Umowa kupno-sprzedaż > Umowa sprzedaży przez współwłaścicieli - WZÓR UMOWY

Umowa sprzedaży przez współwłaścicieli - WZÓR UMOWY

Umowa sprzedaży, w której sprzedawana rzecz stanowi współwłasność dwóch osób. Obaj współwłaściciele zostali oznaczeni, jako sprzedający. Pobierz wzór umowy.


UMOWA SPRZEDAŻY

Zawarta w dniu …………………..  (data) w ……………………… (miejscowość), pomiędzy:

I Właściciel: ………………………………………… (imię i nazwisko), zamieszkałym w …………………………………… (miejscowość), legitymującym się dowodem osobistym o serii ………………………., numer ……………………………., wydanym przez ………………………………………………………………….. i numerem PESEL ……………………..

II Właściciel: ………………………………………… (imię i nazwisko), zamieszkałym w …………………………………… (miejscowość), legitymującym się dowodem osobistym o serii ………………………., numer ……………………………., wydanym przez ………………………………………………………………….. i numerem PESEL ……………………..

zwanymi dalej SPRZEDAJĄCYM

a

………………………………………… (imię i nazwisko), zamieszkałym w …………………………………… (miejscowość), legitymującym się dowodem osobistym o serii ………………………., numer ……………………………., wydanym przez ………………………………………………………………….. i numerem PESEL …………………….., nazywanym dalej KUPUJĄCYM


§ 1

Sprzedający sprzedaje a Kupujący kupuje:...................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................(przedmiot umowy i jego opis)

§ 2

  1. Kupujący zapłaci Sprzedającemu cenę sprzedaży w wysokości.................................................................................(cena) złotych.
  2. Cena pomniejszona jest o zadatek w wysokości ............................................................................. (wysokość zadatku) złotych.
  3. Pozostałą kwotę ............................................................................................................ złotych kupujący uiści do dnia....................................................... (data dzienna) na rachunek bankowy Sprzedającego.

§3

Wydanie rzeczy nastąpi do dnia ................................................................ (data dzienna)

§ 4

Z uwagi na gwarancję producenta strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi.

§ 5

Sprzedający oświadcza, iż przedmiot umowy jest wolny od wad fizycznych i prawnych.

§ 6

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 7

W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 8

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron..................................................                                               .................................................
            Sprzedający:                                                                                 Kupujący:

POBIERZ BEZPŁATNY WZÓR: Umowa sprzedaży przez współwłaścicieli

reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Smaga Jaroszyński Spółka Adwokacka sp. j.

Obsługa prawna przedsiębiorców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »