| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Prawo > Praca > Zarobki > Zarobki i prawo > Jak rozliczać podatek od wypłat z zfśs pracownika zatrudnionego również w innym zakładzie pracy

Jak rozliczać podatek od wypłat z zfśs pracownika zatrudnionego również w innym zakładzie pracy

Pracownik jest zatrudniony na umowę o pracę w dwóch zakładach. U nas zatrudnienie jest traktowa­ne jako drugie. Pracownikowi przysługują wypłaty z zfśs. Czy zawsze powinnam pobierać zaliczkę na podatek dochodowy? Czy mam obowiązek zapytać pracownika, czy w drugiej firmie również pobiera takie świadczenia i ewentualnie w jakiej wysokości? Jak wykazać podatek w PIT-11?

Świadczenia wypłacane ze środków zfśs na rzecz Państwa pracownika są zwolnione z podatku docho­dowego od osób fizycznych do kwoty 380 zł rocznie. Nie mają Państwo obowiązku uzyskiwania od pra­cownika informacji, czy w drugim zakładzie pracy pobiera on świadczenia z zfśs. W sporządzanej przez Państwa informacji PIT-11 za 2014 r. dochód zwolniony z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 67 usta­wy o pdof należy wykazać w poz. 29 tego formularza.

Zobacz serwis: Formy zatrudnienia

Zwolniona z podatku od osób fizycznych jest wartość świadczeń rzeczowych oraz pieniężnych, sfinanso­wanych w całości ze środków zfśs lub funduszy związków zawodowych. Rzeczowymi świadczeniami nie są bony, talony i inne znaki, uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi. Zwolnienie to jest zwolnieniem limitowanym, tj. przysługuje łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 380 zł (art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o pdof). Limit ten jest wspólny dla wszystkich świadczeń sfinansowanych ze środków zfśs lub funduszy związków zawodowych, w tym dla świadczeń sfinansowanych ze środków zfśs od dwóch lub więcej pracodawców. Potwierdzają to organy podatkowe. W interpretacji indywidualnej z 15 maja 2012 r. (syng. ITPB2/415-152/12/RS), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy stwierdził, że:

(...) przy zwolnieniu określonym w art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy limit ustalony przez ustawodawcę Ig w kwocie 380 zł jest jeden i dotyczy wszystkich świadczeń wypłacanych w danym roku z zakła­dowych funduszy świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych, niezależnie od tego, w ilu zakładach dany pracownik jest zatrudniony i od ilu podmiotów uprawnionych (pracodawców i związków zawodowych) otrzymuje świadczenia z ww. funduszy.

Nie oznacza to jednak, że pobierając zaliczki na podatek dochodowy poszczególni pracodawcy zobowią­zani są uwzględniać świadczenia otrzymane ze środków zfśs od innych pracodawców danego pracownika. Przepisy nie nakładają na pracodawców takiego obowiązku. W konsekwencji przyjmuje się, że na etapie po­bierania zaliczek na podatek każdy z pracodawców danego pracownika stosuje zwolnienie do kwoty 380 zł do świadczeń sfinansowanych z utworzonego przez siebie zfśs. Prawidłowość takiego postępowania po­twierdzają organy podatkowe w udzielanych wyjaśnieniach. Przykładem może być cytowana wcześniej interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 15 maja 2012 r. (sygn. ITPB2/415- 152/12/RS) oraz interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 30 maja 2014 r. (sygn. IBPBII/1/415-181/14/BJ). W drugiej z tych interpretacji organ podatkowy stwierdził, że: (...) ustawodawca nie nałożył na podmiot wypłacający świadczenia z funduszy wymienionych Ig w art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, spełniające warunki do zastosowania zwolnienia, obowiązku monitorowania, czy pracownik uzyskał już w roku po­datkowym od innego świadczeniodawcy kwotę świadczenia w wysokości przekraczającej limit 380 zł. (...) Wnioskodawca wypłacający świadczenia pieniężne oraz rzeczowe w całości finansowane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie powinien kontrolować wszystkich wypłat świadczeń rzeczowych i pieniężnych, jakie pracownik otrzymał, a które finansowane są z funduszy związków zawodowych czy funduszy świad­czeń socjalnych wypłaconych w innych zakładach pracy. Zatem Wnioskodawca jest zobowiązany, zgod­nie z brzmieniem tego przepisu, opodatkować wypłacone świadczenia (nadwyżki ponad kwotę 380 zł) jedynie w sytuacji, gdy suma przekazanych przez zakład świadczeń przekroczy ten limit.

Zobacz serwis: Zarobki

A zatem, obliczając zaliczki na podatek od dochodów Państwa pracownika jako zwolnione od podat­ku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o pdof, mogą Państwo traktować świadczenia uzyskiwane przez niego ze środków zfśs do kwoty 380 zł. Nie mają Państwo obowiązku uzyskiwania od pracownika informacji, czy w drugim zakładzie pracy pobiera świadczenia ze środków zfśs, a jeżeli tak - to w jakiej wysokości. Po uzyskaniu informacji PIT-11 z obu zakładów pracy oraz po wypełnieniu zeznania rocznego to pracownik będzie musiał ewentualnie dopłacić podatek z tytułu otrzymanych świadczeń z zfśs.

Podstawa prawna:

  • art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - j.t. Dz.U. z 2012 r., poz. 361; ost.zm. Dz.U. z 2014 r., poz. 1863
  • art. 2 pkt 2 ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych - j.t. Dz.U. z 2012 r., poz. 592; ost.zm. Dz.U. z 2014 r., poz. 1877

Artykuł pochodzi z publikacji "100 pytań o wynagrodzenia"

Książka do nabycia na sklep.infor.pl

reklama

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Myloview.pl

Fachowcy branży designu wnętrzarskiego, postanowili stworzyć miejsce dla użytkowników internetu, które pozwoli na wybór dekoracji ściennej najwyżej jakości - myloview.pl. Platforma artystyczna myloview.pl, to sklep internetowy, który pozwoli Państwu na wyposażenie wnętrz oryginalnymi naklejkami, muralami, fototapetami oraz obrazami.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »