| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Praca > Zarobki > Zarobki i prawo > Jak rozliczać podatek od wypłat z zfśs pracownika zatrudnionego również w innym zakładzie pracy

Jak rozliczać podatek od wypłat z zfśs pracownika zatrudnionego również w innym zakładzie pracy

Pracownik jest zatrudniony na umowę o pracę w dwóch zakładach. U nas zatrudnienie jest traktowa­ne jako drugie. Pracownikowi przysługują wypłaty z zfśs. Czy zawsze powinnam pobierać zaliczkę na podatek dochodowy? Czy mam obowiązek zapytać pracownika, czy w drugiej firmie również pobiera takie świadczenia i ewentualnie w jakiej wysokości? Jak wykazać podatek w PIT-11?

Świadczenia wypłacane ze środków zfśs na rzecz Państwa pracownika są zwolnione z podatku docho­dowego od osób fizycznych do kwoty 380 zł rocznie. Nie mają Państwo obowiązku uzyskiwania od pra­cownika informacji, czy w drugim zakładzie pracy pobiera on świadczenia z zfśs. W sporządzanej przez Państwa informacji PIT-11 za 2014 r. dochód zwolniony z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 67 usta­wy o pdof należy wykazać w poz. 29 tego formularza.

Zobacz serwis: Formy zatrudnienia

Zwolniona z podatku od osób fizycznych jest wartość świadczeń rzeczowych oraz pieniężnych, sfinanso­wanych w całości ze środków zfśs lub funduszy związków zawodowych. Rzeczowymi świadczeniami nie są bony, talony i inne znaki, uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi. Zwolnienie to jest zwolnieniem limitowanym, tj. przysługuje łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 380 zł (art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o pdof). Limit ten jest wspólny dla wszystkich świadczeń sfinansowanych ze środków zfśs lub funduszy związków zawodowych, w tym dla świadczeń sfinansowanych ze środków zfśs od dwóch lub więcej pracodawców. Potwierdzają to organy podatkowe. W interpretacji indywidualnej z 15 maja 2012 r. (syng. ITPB2/415-152/12/RS), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy stwierdził, że:

(...) przy zwolnieniu określonym w art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy limit ustalony przez ustawodawcę Ig w kwocie 380 zł jest jeden i dotyczy wszystkich świadczeń wypłacanych w danym roku z zakła­dowych funduszy świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych, niezależnie od tego, w ilu zakładach dany pracownik jest zatrudniony i od ilu podmiotów uprawnionych (pracodawców i związków zawodowych) otrzymuje świadczenia z ww. funduszy.

Nie oznacza to jednak, że pobierając zaliczki na podatek dochodowy poszczególni pracodawcy zobowią­zani są uwzględniać świadczenia otrzymane ze środków zfśs od innych pracodawców danego pracownika. Przepisy nie nakładają na pracodawców takiego obowiązku. W konsekwencji przyjmuje się, że na etapie po­bierania zaliczek na podatek każdy z pracodawców danego pracownika stosuje zwolnienie do kwoty 380 zł do świadczeń sfinansowanych z utworzonego przez siebie zfśs. Prawidłowość takiego postępowania po­twierdzają organy podatkowe w udzielanych wyjaśnieniach. Przykładem może być cytowana wcześniej interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 15 maja 2012 r. (sygn. ITPB2/415- 152/12/RS) oraz interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 30 maja 2014 r. (sygn. IBPBII/1/415-181/14/BJ). W drugiej z tych interpretacji organ podatkowy stwierdził, że: (...) ustawodawca nie nałożył na podmiot wypłacający świadczenia z funduszy wymienionych Ig w art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, spełniające warunki do zastosowania zwolnienia, obowiązku monitorowania, czy pracownik uzyskał już w roku po­datkowym od innego świadczeniodawcy kwotę świadczenia w wysokości przekraczającej limit 380 zł. (...) Wnioskodawca wypłacający świadczenia pieniężne oraz rzeczowe w całości finansowane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie powinien kontrolować wszystkich wypłat świadczeń rzeczowych i pieniężnych, jakie pracownik otrzymał, a które finansowane są z funduszy związków zawodowych czy funduszy świad­czeń socjalnych wypłaconych w innych zakładach pracy. Zatem Wnioskodawca jest zobowiązany, zgod­nie z brzmieniem tego przepisu, opodatkować wypłacone świadczenia (nadwyżki ponad kwotę 380 zł) jedynie w sytuacji, gdy suma przekazanych przez zakład świadczeń przekroczy ten limit.

Zobacz serwis: Zarobki

A zatem, obliczając zaliczki na podatek od dochodów Państwa pracownika jako zwolnione od podat­ku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o pdof, mogą Państwo traktować świadczenia uzyskiwane przez niego ze środków zfśs do kwoty 380 zł. Nie mają Państwo obowiązku uzyskiwania od pracownika informacji, czy w drugim zakładzie pracy pobiera świadczenia ze środków zfśs, a jeżeli tak - to w jakiej wysokości. Po uzyskaniu informacji PIT-11 z obu zakładów pracy oraz po wypełnieniu zeznania rocznego to pracownik będzie musiał ewentualnie dopłacić podatek z tytułu otrzymanych świadczeń z zfśs.

Podstawa prawna:

  • art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - j.t. Dz.U. z 2012 r., poz. 361; ost.zm. Dz.U. z 2014 r., poz. 1863
  • art. 2 pkt 2 ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych - j.t. Dz.U. z 2012 r., poz. 592; ost.zm. Dz.U. z 2014 r., poz. 1877

Artykuł pochodzi z publikacji "100 pytań o wynagrodzenia"

Książka do nabycia na sklep.infor.pl

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Izabella Żyglicka i Wspólnicy Adwokaci i Radcowie Prawni spółka komandytowa

Nowoczesna firma prawnicza

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od www.infor.pl/prawo
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK