Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ1)

z dnia 11 października 2021 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wniosków o wpis do rejestru agentów ubezpieczeniowych i agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 54 ust. 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz. U. z 2019 r. poz. 1881) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie wniosków o wpis do rejestru agentów ubezpieczeniowych i agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające]

W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie wniosków o wpis do rejestru agentów ubezpieczeniowych i agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające (Dz. U. z 2021 r. poz. 1281) w § 3 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

"2. Złożenie wniosku o wpis lub wniosku o zmianę wpisu następuje po uwierzytelnieniu osoby uprawnionej za pomocą środka identyfikacji elektronicznej wydanego w systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego identyfikacji elektronicznej, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1797).

3. Osoba uprawniona, która nie posiada danych wymaganych do uzyskania środka identyfikacji elektronicznej, o którym mowa w ust. 2, składa wniosek o wpis lub wniosek o zmianę wpisu w formie pisemnej w postaci wydruku formularza, o którym mowa w § 2 ust. 1, opatrzony własnoręcznym podpisem.".

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2021 r.

Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej: T. Kościński


1) Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej kieruje działem administracji rządowej - instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz. U. poz. 1719).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-10-25
  • Data wejścia w życie: 2021-11-01
  • Data obowiązywania: 2021-11-01

Dziennik Ustaw