Kategorie

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy (AML). Biuro rachunkowe jako instytucja obowiązana

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy (AML). Biuro rachunkowe jako instytucja obowiązana
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy (AML). Biuro rachunkowe jako instytucja obowiązana
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy - biuro rachunkowe. Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (dalej u.p.p.p. lub ustawa) zawiera zamknięty katalog podmiotów zobowiązanych do wypełniania obowiązków przewidzianych ustawą, tj. instytucje obowiązane. Wśród nich są podmioty prowadzące działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Czym jest AML?

AML, to angielski skrót wyrażenia Anti Money Laundering, który oznacza w języku polskim: Przeciwdziałanie Praniu Pieniędzy. W polskim prawie przepisy dotyczące tego zagadnienia znajdują się w ustawie z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity: Dz.U. 2020 poz. 971, ostatnia zmiana: Dz.U. 2021 poz. 815).

Poszerzenie katalogu instytucji obowiązanych

W aktualnym stanie prawnym katalog instytucji obowiązanych został rozbudowany względem poprzedniego brzmienia ustawy. Dodanych zostało kilka kategorii podmiotów zobowiązanych do stosowania tej ustawy. Obecnie jednostkami zobowiązanymi są również:

przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, których podstawową działalnością gospodarczą jest świadczenie usług polegających na sporządzaniu deklaracji, prowadzeniu ksiąg podatkowych, udzielaniu porad, opinii lub wyjaśnień z zakresu przepisów prawa podatkowego lub celnego, niebędącymi innymi instytucjami obowiązanymi (art. 2 ust. 1 pkt 15 lit. a u.p.p.p.). Wprowadzenie tej kategorii przedsiębiorców jest wynikiem wdrożenia do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/843 z 30 maja 2018 r., zmieniającej dyrektywę (UE) 2015/849. Przepis dyrektywy 2015/849 we wcześniejszym brzmieniu dotyczył wyłącznie biegłych rewidentów, zewnętrznych księgowych i doradców podatkowych. Obecnie rozszerzono stosowanie jej przepisów m.in.:

do osób fizycznych lub prawnych podczas wykonywania ich działalności zawodowej biegłych rewidentów, zewnętrznych księgowych i doradców podatkowych oraz jakiejkolwiek innej osoby, która zobowiązuje się udzielić, bezpośrednio lub za pośrednictwem innych osób, z którymi ta inna osoba jest powiązana, pomocy materialnej, wsparcia lub porad w sprawach podatkowych w ramach podstawowej działalności gospodarczej lub zawodowej (art. 2 ust. 1 pkt 3 lit. a zmieniony przez art. 1 pkt 1 lit. a dyrektywy nr 2018/843).

Tym samym, nowo wprowadzony przepis art. 2 ust. 1 pkt 15 lit. a u.p.p.p. stanowi właśnie prawidłową implementację wspomnianego przepisu dyrektywy 2015/849 do krajowego porządku prawnego. Uznano bowiem, iż nie można ograniczać się do zakwalifikowania jako instytucji obowiązanych jedynie doradców podatkowych. Konieczne za to stało się uwzględnienie wszelkich innych osób wykonujących czynności mieszczące się w granicach czynności doradztwa podatkowego, dla których wykonywania nie jest wymagany wpis na listę doradców podatkowych. Jak zauważył ustawodawca w projekcie nowelizacji u.p.p.p., art. 138d Ordynacji podatkowej dopuszcza możliwość złożenia przez stronę postępowania podatkowego pełnomocnictwa ogólnego upoważniającego do działania we wszystkich sprawach podatkowych oraz w innych sprawach należących do właściwości organów podatkowych. Przedsiębiorca, ustanowiony pełnomocnikiem ogólnym na podstawie art. 138d Ordynacji podatkowej, zobowiązuje się tym samym do udzielania w jakiejkolwiek formie wsparcia w sprawach podatkowych. Co zaś za tym idzie, musi zostać uznany za instytucję obowiązaną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 15 lit. a u.p.p.p.

przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność w odniesieniu do dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków w rozumieniu art. 120 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Status instytucji obowiązanej ma przedsiębiorca, który dokonuje obrotu lub pośrednictwa w obrocie takimi przedmiotami, w tym także, gdy działalność taka prowadzona jest w galeriach sztuki lub domach aukcyjnych lub z wykorzystaniem wolnego portu, rozumianego jako strefa lub pomieszczenie, na obszarze, których towary są traktowane jako nieznajdujące się na obszarze celnym państw członkowskich lub państw trzecich, w tym z wykorzystaniem wolnego obszaru celnego (art. 2 ust. 2 pkt 24 lit. a u.p.p.p.).

Wśród podmiotów obowiązanych ustawa nakazuje tak samo traktować przedsiębiorcę, który przechowuje opisywane przedmioty, gdy działalność taka jest prowadzona z wykorzystaniem wolnego portu.

Warunkiem uzyskania statusu podmiotu obowiązanego jest zakres transakcji o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy transakcja jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane (art. 2 ust. 2 pkt 24 lit. a u.p.p.p.).

Biura rachunkowe

Nie uległa zmianie (wyłącznie poza zmianą o charakterze technicznym w art. 2 ust. 1 pkt 18 u.p.p.p., dotyczącą pośredników w obrocie nieruchomościami) pozostała zawartość katalogu instytucji obowiązanych. W związku z tym taki status w dalszym ciągu posiada m.in. podmiot, prowadzący działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (art. 2 ust. 1 pkt 17 u.p.p.p.), czyli po prostu biuro rachunkowe. Nic się nie zmieniło także w przypadku doradców podatkowych, którzy zostali zakwalifikowani jako instytucja obowiązana na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 14 u.p.p.p. (wraz z adwokatami, radcami prawnymi i prawnikami zagranicznymi) w zakresie świadczonych określonych czynności doradztwa podatkowego oraz na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 15 u.p.p.p., w zakresie innych czynności niż wymienione w pkt 14 (wraz z biegłymi rewidentami).

INFORLEX Biuro Rachunkowe Wszystko o zmianach w prawie i podatkach Tylko teraz z 50% rabatem Sprawdź >>

Działania organizacyjne w biurze rachunkowym jako instytucji obowiązanej

Ustawa przewiduje regulacje dotyczące uwarunkowań organizacyjnych instytucji obowiązanych. Zgodnie z tym biura rachunkowe muszą przede wszystkim wyznaczyć kadrę kierowniczą wyższego szczebla, która będzie odpowiedzialna za wykonywanie obowiązków określonych w ustawie (art. 6 u.p.p.p). Wyjaśnienia wymaga pojęcie "kadra kierownicza wyższego szczebla". Zgodnie z definicją sformułowaną w słowniczku ustawowym (art. 2 ust. 2 pkt 9 u.p.p.p.), pod pojęciem tym kryje się członek zarządu, dyrektor lub pracownik instytucji obowiązanej, posiadający wiedzę z zakresu ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu związanego z działalnością instytucji obowiązanej oraz podejmujący decyzje mające wpływ na to ryzyko. W przypadku instytucji obowiązanej, w której działa zarząd (np. w formie spółki z o.o.) lub inny organ zarządzający, spośród członków takiego organu wyznacza się osobę odpowiedzialną za wdrażanie obowiązków określonych w ustawie (art. 7 u.p.p.p.).

W instytucji obowiązanej należy wyznaczyć pracownika zajmującego kierownicze stanowisko, który będzie odpowiedzialny za zapewnienie zgodności działalności instytucji obowiązanej oraz jej pracowników i innych osób wykonujących czynności na rzecz tej instytucji obowiązanej z przepisami ustawy.

Tak wyznaczony pracownik odpowiedzialny jest także (zgodnie z art. 8 u.p.p.p.) za przekazywanie w imieniu instytucji obowiązanej zawiadomień do:

● Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o okolicznościach, które mogą wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu - art. 74 ust. 1 u.p.p.p.,

● Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o każdym przypadku powzięcia uzasadnionego podejrzenia, że określona transakcja lub określone wartości majątkowe mogą mieć związek z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu - art. 86 ust. 1 u.p.p.p.,

● właściwego prokuratora o przypadku powzięcia uzasadnionego podejrzenia, że wartości majątkowe będące przedmiotem transakcji lub zgromadzone na rachunku pochodzą z przestępstwa innego niż przestępstwo prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu lub z przestępstwa skarbowego albo mają związek z przestępstwem innym niż przestępstwo prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu lub z przestępstwem skarbowym - art. 89 ust. 1 u.p.p.p.,

● Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o przeprowadzeniu transakcji mogącej mieć związek z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu, w przypadku gdy przekazanie zawiadomienia nie było możliwe przed jej przeprowadzeniem - art. 90 ust. 1 u.p.p.p.,

● właściwego prokuratora o przeprowadzeniu transakcji mogącej mieć związek z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu, w przypadku gdy przekazanie zawiadomienia było niemożliwe przed jej przeprowadzeniem - art. 90 ust. 2 u.p.p.p.

Ustawa przewiduje też odpowiednie unormowanie w przypadku instytucji obowiązanych prowadzących działalność jednoosobowo (art. 9 u.p.p.p.). W takim przypadku to osoba prowadząca działalność wykonuje zadania kadry kierowniczej wyższego szczebla oraz pracownika, o którym mowa w art. 8 u.p.p.p.

Adam Sroga

Artykuł jest fragmentem publikacji „Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych

Dowiedz się więcej z naszej publikacji
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych z aktywnymi drukami online
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych z aktywnymi drukami online
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(1)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  • księgowa
    2021-08-03 09:18:35
    i co za darmo i jeszcze kiedy mamy to robić...co my FBI ....mają od tego policję skarbową...
    0
QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Biura rachunkowe
1 sty 2000
17 wrz 2021
Zakres dat:
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail

Własna księgowa czy zewnętrzne biuro rachunkowe?

Księgowość. Rozpoczęcie działalności gospodarczej wiąże się z obowiązkami sprawozdawczości rachunkowej i podatkowej. Często wielu przedsiębiorców chce się skupić na swoich obszarach biznesowych, a kwestie księgowe powierzyć innemu podmiotowi. Wybór dostawców usług księgowych na rynku jest duży. Można się również zdecydować na zatrudnienie własnej księgowej. A może alternatywą będzie księgowość on-line? Podejmując decyzję, warto rozważyć wszystkie plusy i minusy każdego z rozwiązań.

Czy biuro rachunkowe musi udzielić komornikowi informacji o klientach?

Biuro rachunkowe a komornik. Wielu właścicieli biur rachunkowych dostaje od komornika wezwanie do złożenia wyjaśnień / udzielenia informacji o klientach swojego bura. Podstawą prawną na którą powołują się komornicy to art. 761 kodeksu postępowania cywilnego. Dostając takie wezwanie zastanawiają się, czy powinni udostępniać informacje dotyczące majątku i dochodu swoich klientów. W wezwaniu od komornika możemy przeczytać, iż wzywa on do udzielenia informacji niezbędnych do prowadzenia postępowania oraz że za nieuzasadnioną odmowę udzielenia informacji może zostać nałożona grzywna do 2000,00 zł. Czy księgowi mogą odmówić komornikowi uzasadniając to tajemnicą zawodową lub nawet Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych RODO? Poniżej przedstawiamy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania właścicieli biur rachunkowych w tym zakresie.

Nowoczesny księgowy w dobie cyfryzacji – konferencja 8-9 października w Warszawie

Zmiany w podatkach i nieuchronna cyfryzacja biur rachunkowych

Jak przygotować biuro rachunkowe na cyfrową księgowość?

Biuro rachunkowe a cyfrowa księgowość. Zdecydowana większość polskich firm (prawie 65%) zleca prowadzenie księgowości zewnętrznym biurom rachunkowym. Pozwala to ograniczyć koszty zatrudnienia, wydatki na szkolenia i rekrutację pracowników czy przenieść odpowiedzialność za naliczanie podatków na biuro. Ostatnio pojawiła się jeszcze jedna ważna korzyść, wynikająca bezpośrednio z digitalizacji.

Pranie pieniędzy – ważne zmiany dla biur rachunkowych od 31 lipca 2021 r.

Pranie pieniędzy. Od 31 lipca 2021 r. na wszystkich biurach rachunkowych, a nie tylko zajmujących się usługowym prowadzeniem pełnej księgowości, będą ciążyć obowiązki w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Sprawdź jakie wynikają z tego obowiązki.

Czy księgowość jest kobietą?

Tak, z pewnością w Polsce, gdzie w odróżnieniu od innych krajów, zawód księgowych został prawie całkowicie sfeminizowany. Czy oznacza to, że w pracy tej lepiej sprawdzają się panie?

Przegląd zmian w VAT od 1 lipca 2021 r.

Polecamy e-booka "Przegląd zmian w VAT od 1 lipca 2021 r.", czyli 11 zmian z krótkim i praktycznym komentarzem ekspertów INFORLEX. Pobierz bezpłatnie.

Międzynarodowy Kongres Biur Rachunkowych – merytoryczna wiedza i nowoczesne rozwiązania

Współczesna księgowość to nie tylko słupki, faktury i żmudne wyliczenia na podstawie dokumentów dostarczanych przez klientów. Biura rachunkowe to nowoczesne przedsiębiorstwa szukające rozwiązań, które podwyższą jakość oferty, przyspieszą pracę, ale także sprawią, że usługi świadczone przez księgowe wkroczą na wyższy poziom. Zapraszamy na Międzynarodowy Kongres Biur Rachunkowych, któremu patronuje medialnie Infor.pl.

Humor biur rachunkowych - zabawne historie z życia księgowych

W zawodzie księgowego, oprócz wymagających skupienia i wytężonej pracy chwil, bardzo często zdarzają się też sytuacje zaskakujące i komiczne, które przez długi czas wywołują uśmiech na twarzy. Z okazji przypadającego 9 czerwca Dnia Księgowego firma CashDirector S.A. zebrała zabawne historie z życia pracowników biur rachunkowych zrzeszonych w OSCBR (Ogólnopolskiej Sieci Certyfikowanych Biur Rachunkowych) i udowadnia, że wbrew licznym stereotypom praca ta wcale nie musi być nudna.

Kontrola biur rachunkowych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy

Kontrola biur rachunkowych - przeciwdziałanie praniu pieniędzy. Biura rachunkowe podlegają kontroli wykonywania obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Zasady tej kontroli są określone w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (dalej u.p.p.p. lub ustawa).

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy (AML). Biuro rachunkowe jako instytucja obowiązana

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy - biuro rachunkowe. Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (dalej u.p.p.p. lub ustawa) zawiera zamknięty katalog podmiotów zobowiązanych do wypełniania obowiązków przewidzianych ustawą, tj. instytucje obowiązane. Wśród nich są podmioty prowadzące działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

OC biur rachunkowych w 2021 roku

OC biur rachunkowych w 2021 roku. Ustawa o rachunkowości wprost nakłada na przedsiębiorców wykonujący działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością. W 2021 r. minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC, w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki objęte są umową ubezpieczenia, wynosi 45 485 zł (jest zatem wyższa o niemal 3 tyś zł niż w 2020 r.).

Wzór oceny ryzyka prania pieniędzy w biurze rachunkowym

Obowiązki biur rachunkowych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Identyfikacja i ocena ryzyka przez biura rachunkowe – wzór oceny ryzyka prania pieniędzy w biurze rachunkowym.

Umowa biura rachunkowego z klientem – na co zwrócić uwagę?

Umowa biura rachunkowego z klientem. Przed podpisaniem umowy warto zwrócić uwagę na postanowienia sprzeczne z dobrymi obyczajami oraz postanowienia niekorzystne dla biura rachunkowego. Co powinna zawierać umowa biura rachunkowego na prowadzenie ksiąg rachunkowych?

Czy biuro rachunkowe musi mieć kasę fiskalną online?

Kasa fiskalna online w biurze rachunkowym. Czy w związku z obowiązkiem stosowania kas fiskalnych online począwszy od 1 lipca 2021 r. biuro rachunkowe jest zobligowane do jej nabycia, czy też może zaniechać stosowania kasy fiskalnej?

Biura rachunkowe objęte ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy

Biura rachunkowe a przeciwdziałanie praniu pieniędzy, ustawa AML. Monitorowanie i zgłaszanie podejrzeń o pranie pieniędzy będzie nowym obowiązkiem wszystkich biur księgowych.

Biuro rachunkowe przyjazne rodzinie

Kobiety na rynku pracy preferują pracodawców, którzy tworzą warunki dla zachowania równowagi między pracą, a życiem prywatnym, wychowywaniem dzieci. Dobrym przykładem takiej firmy jest wrocławska spółka GOBS, zajmująca się zaawansowaną obsługą księgową zagranicznych spółek.

Jak stać się ekologicznym biurem rachunkowym?

Biura rachunkowe a ekologia. Znaczenie ekologii w naszym życiu zdecydowanie rośnie. Spotykamy się z ekologiczną żywnością, kosmetykami, ograniczamy w naszych domach produkcję śmieci. Odnawialne źródła energii cieszą się dużą popularnością. W gospodarstwach domowych takie zmiany można wprowadzić w łatwy sposób. Jak sprawić, aby także biuro rachunkowe było bardziej eko?

Kasa fiskalna w biurze rachunkowym - zwolnienie

Kasa fiskalna w biurze rachunkowym. Czy biuro rachunkowe może zrezygnować ze stosowania kasy fiskalnej, gdy świadczone usługi nie stanowią doradztwa a kwota obrotu nie przekroczyła limitu 20 000 zł?

Na co zwrócić uwagę przy wyborze biura rachunkowego?

Jak wybrać biuro rachunkowe? Decyzja o podjęciu współpracy z biurem rachunkowym to ważny krok w rozwoju firmy. Aby jednak przyniósł korzyści, przedsiębiorca musi wybrać takiego usługodawcę, który nie tylko spełni oczekiwania zlecającego, ale też wyprzedzi je, proponując nowości technologiczne i innowacje wspierające współpracę.

Technologie w księgowości – co zmieni się w 2021 r.?

Księgowość a innowacje technologiczne. Technologie leżą już od lat u podstaw wielu działań biznesowych. W przypadku niektórych branż, również księgowości, czas pandemii tylko przyspieszył procesy digitalizacji. Sprawił też, że na rynku pojawiło się więcej innowacji usprawniających codzienną pracę. Należy do nich nie tylko rozwój oprogramowania wspomagającego działania księgowych, ale także blockchain, roboty w biurach, sprawniejsza obsługa klientów oraz outsourcing rachunkowości.

Rekomendowane Biura Rachunkowe 2020

Odpowiednio prowadzona księgowość w firmie to bardzo ważna sprawa.

II Webinarium Ksiegowość 4.0 Przyszłość Biur Rachunkowych już 27 października

Już po raz drugi, zainteresowani branżą biur rachunkowych i finansów będą mogli wziąć udział w bezpłatnym Webinarium Księgowość 4.0.

Świadczenie usług księgowych na podstawie umowy ustnej

Czy na podstawie umowy ustnej o świadczenie usług księgowo-kadrowych można ponosić odpowiedzialność? Okazuje się, że tak. O czym przekonała się księgowa, pozwana przez klienta, tj. spółkę, którą obsługiwała.

Limit decydujący o prowadzeniu ksiąg rachunkowych w 2021 r.

Znamy już limit decydujący o prowadzeniu ksiąg rachunkowych w 2021 r. Obowiązek prowadzenia pełnej księgowości występuje po przekroczeniu limitu przychodów w wysokości 2.000.000 euro. Dokonując przeliczenia, według średniego kursu euro z dnia 1 października 2020 r., limit ten wynosi 9.030.600 zł. Oznacza to, że jednostki, których przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy przekroczą ten limit, zobowiązane będą do prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2021 r.