Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Umowa biura rachunkowego z klientem – na co zwrócić uwagę?

Umowa biura rachunkowego z klientem – na co zwrócić uwagę?
Umowa biura rachunkowego z klientem – na co zwrócić uwagę?
shutterstock
Umowa biura rachunkowego z klientem. Przed podpisaniem umowy warto zwrócić uwagę na postanowienia sprzeczne z dobrymi obyczajami oraz postanowienia niekorzystne dla biura rachunkowego. Co powinna zawierać umowa biura rachunkowego na prowadzenie ksiąg rachunkowych?

Umowa biura rachunkowego z klientem - relacje z klientem i stosowane kruczki prawne w biurze rachunkowym

Biuro rachunkowe powinno odnosić się do swoich klientów w sposób uczciwy i nie podsuwać im do podpisywania dokumentów, które w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami kształtują ich prawa i obowiązki. Równocześnie firma świadcząca usługi księgowe niekoniecznie musi zgadzać się na zapisy proponowane przez klienta, gdy nie korelują z ceną za usługę.

Umowa biura rachunkowego z klientem - postanowienia sprzeczne z dobrymi obyczajami

Lp.

Postanowienia sprzeczne z dobrymi obyczajami

Opis

1

2

3

1.

Ograniczenie odpowiedzialności biura tylko do szkody wyrządzonej z winy umyślnej

Każdy przedsiębiorca, powierzając swoją księgowość profesjonalnej firmie, oczekuje niewątpliwie zapewnienia określonego poziomu bezpieczeństwa. Ograniczenie odpowiedzialności biura tylko do winy umyślnej tak naprawdę pozbawia klienta możliwości dochodzenia naprawy wyrządzonej mu szkody. Praktycznie nie ma przypadku, żeby księgowa zrobiła coś umyślnie źle, a przy takiej konstrukcji nie odpowiada za niedbalstwo, za rażące niedbalstwo również. Taki zapis można byłoby zastąpić równoważnym w stylu: biuro rachunkowe nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę.

2.

Nałożenie na klienta obowiązku weryfikacji zapisów w księgach handlowych

Przedsiębiorca - zawierając umowę o księgowość, zwłaszcza pełną księgowość - z reguły nie posiada wiedzy na temat, jak powinny być prowadzone księgi, i dlatego wybiera do tego celu specjalistów. Wbrew temu w umowach z biurem rachunkowym można natknąć się na zapis nakładający na klienta obowiązek weryfikacji prawidłowości dokonanych w niej wpisów. Te czynności kontrolne ze strony klienta winny zostać dokonane do określonej daty, a po jej upływie brak zastrzeżeń powiązany jest z domniemaniem prawnym, że wszystkie wpisy zostały dokonane prawidłowo. Takie postanowienia de facto nakładają na klienta obowiązek nie tylko znajomości rachunkowości, lecz także dodatkowej pracy w postaci regularnej i pełnej kontroli księgowej. Jest to również zapis, który bardzo istotnie ogranicza odpowiedzialność biura rachunkowego za popełnione błędy.

Inaczej należałoby oceniać sytuację, gdy obowiązek weryfikacji dotyczy prawidłowości zastosowania kodów GTU. Księgowa w dużej liczbie przypadków nie jest w stanie samodzielnie ustalić zasadności ich zastosowania bez aktywnego udziału klienta.

3.

Kara umowna za wypowiedzenie umowy o świadczenie usług księgowych lub możliwość zakończenia współpracy przez klienta tylko z ważnej przyczyny

Jeżeli klient nie dostał żadnych darmowych usług lub innych gratisów, niewłaściwa jest również kara umowna za wypowiedzenie umowy. Niewątpliwie takie zastrzeżenie ogranicza wybór klienta co do tego, czy chce współpracować z danym biurem. Należałoby pamiętać, że w biznesie nie można nikogo do niczego zmuszać, a zachętą do współpracy powinna być jakość świadczonych usług. Klient w momencie podpisywania umowy nie wie, czy pomiędzy nim a księgowym będzie istniała przysłowiowa "chemia". W pewnym momencie zawsze ma prawo stwierdzić, że coś mu nie pasuje lub z kimś innym współpracowałoby się lepiej.

4.

Możliwość natychmiastowego wypowiedzenia umowy przez biuro rachunkowe w przypadku zakończenia współpracy z księgową obsługującą klienta

Takie postanowienie naraża firmę na niedogodności, zwłaszcza gdyby natychmiastowe wypowiedzenie zostało dokonane przykładowo kilka dni przed terminem wysyłki JPK. Negatywne skutki mogą dotknąć nawet najbardziej uczciwego, regularnie płacącego i dobrze współpracującego klienta. O wiele lepszym rozwiązaniem byłoby przekazanie księgowości do innej księgowej, współpracującej z tym biurem, niż gwałtowne, natychmiastowe pozostawienie firmy samej sobie, bez przyczyny leżącej po jej stronie.

Zdarza się również, że to właśnie klient próbuje narzucić postanowienia umowne, które bardzo niekorzystnie kształtują sytuację prawną biur rachunkowych, zwłaszcza gdy cena za usługę księgową jest ewidentnie nieproporcjonalnie niska w stosunku do sposobu wykonywania umowy oczekiwanego przez klienta.

INFORLEX Biuro Rachunkowe Wszystko o zmianach w prawie i podatkach Tylko teraz z 50% rabatem Sprawdź >>

Umowa biura rachunkowego z klientem - postanowienia niekorzystne dla biur rachunkowych

Lp.

Postanowienie niekorzystne dla biura rachunkowego

Opis

1

2

3

1.

Zbyt szeroki obowiązek analizy sytuacji klienta i optymalizacji

Zapis nakładający na biuro rachunkowe obowiązek oceny każdego zamierzenia biznesowego klienta i podjęte przez niego działania, tak aby wskazać mu zawsze najkorzystniejsze podatkowo rozwiązanie. Analiza tego sformułowania mogłaby doprowadzić do konstatacji, że należałoby zbadać, czy przypadkiem nie opłaca się klientowi przeniesienie jego biznesu do raju podatkowego. Tego typu postanowienia nie powinny mieć miejsca, zwłaszcza gdy przewidziane w umowie z klientem wynagrodzenie jest niskie i taka usługa nie została w nim skalkulowana.

2.

Nieuzasadnione kary umowne

Lepiej nie godzić się również na nakładanie kar umownych, gdyż w takiej sytuacji nie ma zastosowania ubezpieczenie OC, co zostało postanowione wprost w treści rozporządzenia. Nie potrzeba wpisywać postanowienia dotyczącego kar umownych, aby zapewnić należyte bezpieczeństwo klientowi. Od tego są ogólne reguły odpowiedzialności odszkodowawczej i polisa ubezpieczeniowa.

3.

Bardzo krótki czas reakcji na zapytanie

Klient biura rachunkowego, gdy nie zachodzi jakaś wyjątkowa sytuacja, zazwyczaj nie powinien oczekiwać tak szybkiej reakcji, jak w przypadku księgowej zatrudnionej na umowę o pracę, co jest rekompensowane m.in. poprzez o wiele niższe koszty księgowości. Biuro rachunkowe nie może zagwarantować w umowie odpowiedzi w ciągu 15 minut na każde zapytanie od klienta, zwłaszcza gdy obsługuje głównie małe jednoosobowe działalności gospodarcze, co powoduje, że z pytaniem może wystąpić znaczna liczba firm na raz.

4.

Obowiązek świadczenia usług, w sytuacji gdy klient ma duże zaległości płatnicze

Biuro powinno wystrzegać się postanowień umowy, które nie pozwalają na jej wypowiedzenie lub zaprzestanie świadczenia usług, gdy klient zalega ze znaczną kwotą lub nie dokonał zapłaty za kilka okresów płatności.

5.

Nakładanie na biuro dodatkowych, pozaksięgowych obowiązków

Najczęściej dotyczą usług typowo prawnych. Należy unikać zapisów przewidujących, że biuro rachunkowe zobowiązane jest do weryfikowania umów zawieranych przez klienta pod względem ich zgodności z przepisami prawa. Takie postanowienie nakładałoby na biuro obowiązek sprawdzenia, czy dana umowa nie pozostaje w sprzeczności np. z przepisami prawa budowlanego czy dotyczącymi zwalczania nieuczciwej konkurencji.

Umowa biura rachunkowego na prowadzenie ksiąg rachunkowych - co powinna zawierać?

W relacjach z kontrahentem firma świadcząca usługi księgowe ma prawo dochodzić wynagrodzenia, jeśli sama wykonała należycie swoje obowiązki. Nie jest niczym niewłaściwym wypowiedzenie umowy, gdy klient nie płaci. Biuro rachunkowe musi posiadać środki na prawidłową obsługę. Utrzymywanie niepłacących klientów mogłoby spowodować obniżenie jakości obsługi tym firmom, które nigdy nie zalegały z płatnościami i cały czas rzetelnie współpracowały.

Biuro księgowe powinno w umowie z klientem opisać rodzaj i sposób prowadzonej przez niego działalności. Jest to istotne, dlatego żeby nie ponosić straty, gdyż cena dla podmiotu działającego tylko na terenie Polski, świadczącego usługi wyłącznie dla polskich przedsiębiorców, jest inna niż dla firmy handlującej np. na Amazonie i importującej towary z Chin. Zdarza się tak, że klient postanowi zmienić swoją działalność i łatwiej zaakceptuje podwyższenie ceny, gdy w umowie określono warunki, na podstawie których oszacowano wynagrodzenie biura rachunkowego.

W relacjach z klientami ważne jest również to, aby w odpowiedni sposób przechowywać dokumentację i wszelkie informacje, gdyż klient, jako administrator danych, ponosi odpowiedzialność za to, jak biuro rachunkowe przetwarza w jego imieniu dane osobowe.

Warto również informować klientów o istotnym zmianach księgowych dotyczących jego firmy, np. poprzez wysłanie wiadomości e-mail. Oczywiste jest, że nie da się rozsyłać korespondencji o wszystkich zmianach, chociażby z tego powodu, że biuro nie jest w stanie przewidzieć zamierzeń klienta. Takie działanie buduje pozytywny wizerunek firmy dbającej o interes klientów, a jednocześnie chroni przez zarzutami o braku informacji.

Nie należy składać klientom obietnic typu, że biuro poprowadzi księgowość w taki sposób, aby klient w ogóle nie płacił żadnych podatków, zwłaszcza pomagając w tworzeniu fikcyjnych kosztów. Oczywiście taka deklaracja i początkowa pozorna oszczędność mogą spowodować duże zadowolenie klienta, ale potem, w przypadku kontroli, mogą skutkować odpowiedzialnością karną księgowej i przedsiębiorcy, nie wspominając o dopłacie podatków wraz z odsetkami. W końcowych rozrachunku nie wpłynie to pozytywnie na renomę biura i taka fama będzie odstraszała przedsiębiorców, dla których liczy się pewność obrotu, bezpieczeństwo, prestiż ich firmy. Warto pamiętać, że o wiele łatwiej wykryć pewne nietypowe transakcje w epoce jednolitych plików kontrolnych. Bezpieczeństwo klienta powinno być priorytetem biura rachunkowego, a nie potencjalny, chwilowy, szybki zysk.

Oczywiście zdarzają się firmy, dla których ich bezpieczeństwo nie jest aż tak ważne, a nawet może celowo chcą dopuścić się czynu zabronionego w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Klient, który jest w stanie świadomie, bez jakiegokolwiek uzasadnienia i z pełnym ryzykiem dokonać czynności, która w sposób oczywisty stanowi przestępstwo, aby tylko nie płacić podatków, narażając przy tym nie tylko samego siebie, lecz także inne osoby na odpowiedzialność, również będzie żywo zainteresowany "optymalizacją" wszelkich kosztów, w tym usługi księgowej i oszczędzania na niej, jak tylko się da. Dlatego biurom rachunkowym, w końcowym rozrachunku, nie opłaca się z nim współpracować, nawet abstrahując od ryzyka poniesienia odpowiedzialności karnej.

Autorzy

Marcin Szabłowski - adwokat, ukończył z wyróżnieniem prawo na Uniwersytecie Warszawskim, zajmuje się obsługą prawną spółek oraz zagadnieniami prawnymi dotyczącymi funkcjonowania biur rachunkowych i ich relacji z klientami.

Monika Szabłowska - samodzielna księgowa w Księgowość Warszawa KDS, absolwentka prestiżowego kierunku finanse, inwestycje i rachunkowość na Uniwersytecie Warszawskim. Specjalizuje się w obsłudze księgowej spółek oraz interesuje się zagadnieniami związanymi z prawnymi aspektami działalności spółek handlowych w księgowości. Autorka praktycznych procedur działania biur rachunkowych i publikacji dotyczących księgowości.

Hubert Łuczyński - radca prawny, absolwent prawa na Uniwersytecie Warszawskim. Inte­resuje się tematyką odpowiedzialności odszkodowawczej, były arbiter w Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Pracował jako wykładowca w szkole wyższej.

Piotr Metera - adwokat, ukończył prawo na Uniwersytecie Warszawskim. Zajmuje się obsługą prawną przedsiębiorców i klientów biznesowych w sprawach cywilnych, gospodarczych, karnych, z zakresu prawa spółek handlowych. Sporządza umowy, opinie prawne, reprezentuje klientów przed sądami wszystkich instancji.

Marcin Mroczka - specjalista z zakresu projektowania produktów cyfrowych i marketingu internetowego, współzałożyciel Webalize - software house'u specjalizującego się w technologiach webowych.

Kamil Stobiecki - web developer, analityk internetowy z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu projektami, w tym w pełni realizowanymi online.

Wiktor Dega - adwokat, absolwent prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, posiada brytyjski dyplom Diploma in Management (MBA). Jego pasją i główną dziedziną praktyki zawodowej są przepisy prawa autorskiego oraz szeroko rozumianego prawa rynku mediów. Reprezentował klientów przy licznych transakcjach rozporządzania majątkowymi prawami autorskimi oraz zapewniał kompleksową obsługę produkcji filmowej.

Artur Sarnowski - interdyscyplinarny informatyk, programista, administrator sieci i systemów komputerowych opartych o platformę serwerową MS Windows oraz Linux, administrator bezpieczeństwa informacji. W kręgu jego zainteresowań zawodowych znajdują się nowoczesne, autorskie rozwiązania programistyczne dla systemów finansowo-księgowych oraz optymalizacja rozwiązań informatycznych dla biur rachunkowych.

Fragment publikacji „Nowoczesne biuro rachunkowe. Organizacja. Renoma. Odpowiedzialność. Współpraca z Klientem”

Instrukcje księgowego
Instrukcje księgowego – książka z aktualizacjami w serwisie online

Zawiera zestaw 96 aktualnych instrukcji objaśniających wybrane procedury podatkowe, księgowe, kadrowe oraz z dziedziny prawa cywilnego i gospodarczego. Instrukcje w serwisie są powiązane z kalkulatorami, formularzami, wskaźnikami, materiałami wideo i aktami prawnymi.

Teraz 17% taniej!
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Biura rachunkowe
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Biuro rachunkowe - jak współpracować z trudnym klientem
  W praktyce biura rachunkowego zdarza się co jakiś czas tzw. trudny klient. Jaki jest właściwie ten trudny klient - zdenerwowany, arogancki, irytujący? To ten, który krzyczy, szantażuje? A może ten leniwy albo ten, który ciągle Cię o coś prosi? Mogę wymieniać i wymieniać, bo wiem, że każdy z nas inaczej definiuje trudnego klienta. Jakie są typy "trudnych klientów"? Jak współpracować z trudnymi klientami?
  Wynagrodzenie za usługi biura rachunkowego - jak ustalić
  Jak ustalić wynagrodzenie za usługi biura rachunkowego? Co wziąć pod uwagę kalkulując cenę usługi dla klienta? Liczbę dokumentów? Czasochłonność poszczególnych czynności (np. wystawiania faktur)? A może najlepiej ustalić wynagrodzenie ryczałtowo? Jak wycenić usługi dodatkowe?
  Globalnie czy lokalnie – o przyszłości branży rachunkowej podczas MKBR
  Trzecie spotkanie pod szyldem Międzynarodowego Kongresu Biur Rachunkowych, które odbędzie się w Targach Kielce już 26 i 27 października 2022 roku, to najważniejsze jesienne wydarzenie przedstawicieli biur rachunkowych i ludzi związanych z sektorem księgowości.
  Czy można płacić za usługi biura rachunkowego na rachunek spoza wykazu (białej listy) podatników VAT
  Biuro rachunkowe podpisało umowy o prowadzenie księgowości, w związku z czym na koniec miesiąca wystawia na rzecz swoich klientów faktury VAT o wartości poniżej 15 000 zł. Czy klienci biura powinni zapłacić przelewem na rachunek, który widnieje na białej liście? Czy mogą uregulować należność gotówką lub dokonać płatności na inne konto spoza białej listy?
  Regulacja (np. certyfikacja) zawodu księgowego. Co myślą sami księgowi?
  Certyfikacja zawodu księgowego jest odpowiedzią na zapotrzebowanie branży, co podkreśla Ministerstwo Finansów. Przez resort rozważane są trzy scenariusze: pełna regulacja, profesjonalizacja zawodu oraz brak zmian obecnego stanu z uwzględnieniem pewnych korekt. Obecnie trwają prekonsultacje społeczne. A co sądzi o tym sama branża?
  Jak chronić klientów biur rachunkowych przed niekorzystnymi zmianami Polskiego Ładu – bezpłatne webinarium 23 sierpnia 2022 roku
  INFORAKADEMIA zaprasza biura rachunkowe na bezpłatne webinarium „Jak chronić klientów biur rachunkowych przed niekorzystnymi zmianami Polskiego Ładu” z gwarantowanym imiennym certyfikatem, które odbędzie się 23 sierpnia 2022 roku. Polecamy!
  Księgowe poszukiwane od zaraz. Powodem Polski Ład
  Księgowe, kadrowe, specjaliści podatkowi to obecnie najbardziej poszukiwane osoby na rynku pracy. Chwilowo można nawet zaryzykować tezę, że więcej firm obecnie poszukuje właśnie tych specjalistów, a nie np. informatyków. Księgowe mogą liczyć na dobre oferty pod kątem organizacyjnym i finansowym. Jedyne oczekiwania pracodawców dotyczą znajomości i umiejętności opanowania Polskiego Ładu i bieżących nowelizacji.
  Biura rachunkowe nie chcą testować KSeF-u
  Zero faktur przesłanych do Krajowego Systemu eFaktur, dwanaście wprowadzonych tokenów – to efekty kilku tygodni testowania KSeF. Księgowi przyznają, że nie mają czasu na to, by zapoznawać się z nowym rozwiązaniem Ministerstwa Finansów.
  Czy księgowi są skazani na nadgodziny? Przemęczeni pracownicy biur rachunkowych myślą o zmianie pracy
  Czy praca w księgowości jest możliwa bez nadgodzin? 60% ankietowanych nie dostaje dodatkowego wynagrodzenia za nadgodziny, a 65% respondentów ma ich co miesiąc przynajmniej 40. 15% pracuje tak dużo, że nadgodzin nawet nie liczy. W praktyce oznacza to, że wiele księgowych co najmniej przez tydzień pracuje… za darmo. Do tego dochodzą ciągłe zmiany w przepisach, galopuje Nowy Ład, a Klienci dokładają swoje. Nic dziwnego, że 58% respondentów w ostatnim czasie myśli o zmianie zawodu.
  Zakaz świadczenia usług księgowych, audytowych i doradztwa podatkowego dla podmiotów rosyjskich od 4 czerwca 2022 r. Umowy trzeba rozwiązać najpóźniej 5 lipca
  Z uwagi na agresją zbrojną Rosji na Ukrainę, w dniu 3 czerwca 2022 r. Unia Europejska przyjęła już szósty pakiet sankcji i ograniczeń wobec Rosji. Rozporządzenie Rady (UE) 2022/879 z 3 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 833/2014 dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie zawiera m.in. zakaz świadczenia - bezpośrednio lub pośrednio - usług rachunkowych, audytowych, księgowych, doradztwa podatkowego, doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania oraz usług public relations na rzecz rządu rosyjskiego oraz osób prawnych, podmiotów i organów mających siedzibę w Rosji. Zakaz ten obowiązuje od 4 czerwca 2022 r.
  Księgowe perypetie, czyli jak Polski Ład namieszał
  Dzień Księgowego, przypadający na 9 czerwca, w tym roku jest szczególny, ponieważ Polski Ład wywołał spore zamieszanie w branży. Wielu księgowych stanęło przed najtrudniejszym zadaniem - wyjaśnieniem swoim klientom, jak to możliwe, że zarobią więcej, ale w kieszeni zostanie im mniej. Sieć OSCBR drugi rok z rzędu sprawdziła, jakie zabawne sytuacje przytrafiają się w biurach rachunkowych. Wbrew panującym stereotypom, praca w tym zawodzie nie zawsze jest nudna.
  Ponad 3/4 biur rachunkowych chce przywrócenia licencji zawodu księgowego
  Ogólnopolska Sieć Certyfikowanych Biur Rachunkowych, zrzeszająca 1700 podmiotów, przeprowadziła badanie na temat licencji zawodu księgowego. Prawie 77% biur rachunkowych uważa, że jej przywrócenie będzie miało pozytywny wpływ na branżę.
  Wykonywanie umowy o świadczenie usług księgowych - odpowiedzialność księgowego, jak rozmawiać z klientem
  Oprócz samej treści umowy o świadczenie usług księgowych bardzo duże znaczenie dla odpowiedzialności biura rachunkowego ma sposób, w jaki jest ona wykonywana. Duża część klientów zainteresowana jest głównie zapisami dotyczącymi ceny, a niekoniecznie dokładnie studiuje treść umowy. Jak kontaktować się z klientem? Jak reagować, gdy klient nie płaci, czy oczekuje usług wykraczających poza umowę? Jak odmawiać klientowi uwzględniania wątpliwych kosztów uzyskania przychodów? Jaką odpowiedzialność może ponieść księgowy pomagając klientom uniknąć płacenia długów, zaciągnąć kredyt na postawie nierzetelnych dokumentów, czy wystawić fakturę lub inny dokument poświadczający nieprawdę?
  Polski Ład - nowa szansa dla polskiej księgowości?
  Polski Ład a księgowość. Czy dobry księgowy może pomóc w amortyzacji negatywnych skutków Polskiego Ładu, a odpowiednie decyzje, obejmujące m.in. przekształcenie dotychczasowej działalności w spółkę, zastosowanie ulgi podatkowej, przesuwanie kosztów czy też wykorzystanie estońskiego CIT-u, przyniosą przedsiębiorcom korzyści? Jak firmy mogą poradzić sobie ze skutkami nowego rządowego programu?
  Biura rachunkowe podnoszą ceny i mają więcej klientów
  Według Krajowej Izby Biur Rachunkowych usługi księgowych podrożały już nawet o 30%, a mimo to branża odczuwa coraz większy napływ klientów. To efekt paniki wywołanej wprowadzeniem Polskiego Ładu, który wszedł w życie nawet pomimo faktu, że organizacje zrzeszające środowiska księgowych zgłaszały do Ministerstwa Finansów zastrzeżenia odnośnie zbyt obszernych przepisów i zdecydowanie zbyt krótkiego czasu na ich wdrożenie w życie.
  Ubezpieczenie dla księgowych i biur rachunkowych
  Zmiany w podatkowo-składkowe w ramach programu rządowego Polski Ład, jakie weszły w życie od początku 2022 roku spowodowały liczne wątpliwości odnośnie prawidłowości rozliczeń podatkowych. Ewentualne błędy i odpowiedzialność karno-skarbowa księgowych, będą pojawiać się przez najbliższe miesiące, ale także nawet dopiero za kilka lat. To budzi niepokój księgowych, którzy szukając zabezpieczenia przed takim ryzykiem, mogą skorzystać z ubezpieczenia ochrony karno-skarbowej (czy prawno-podatkowej). Systematycznie wzrasta liczba zapytań o taką ochronę. Dziś to różnica, która oscyluje w okolicach 60% w porównaniu z II kwartałem 2021 r.
  Usługi księgowe - rezygnacja z kasy fiskalnej
  Usługi księgowe a kasa fiskalna. Czy podatnik świadczący usługi księgowe, który mimo braku obowiązku stosowania kasy w prowadzonej działalności gospodarczej, dobrowolnie rozpoczął ewidencjonowanie sprzedaży w kasie oraz nie przekroczył kwoty uprawnionej do korzystania ze zwolnienia ze stosowania kasy, może zrezygnować z kasy rejestrującej?
  Czego przedsiębiorcy oczekują od biur rachunkowych?
  Większość przedsiębiorców (60%) uważa, że współpraca z biurem rachunkowym może odbywać się zdalnie – wynika z analizy portalu Oferteo.pl. Wśród usług, jakich najczęściej poszukują, jest prowadzenie pełnej księgowości i sporządzanie deklaracji podatkowych.
  Pieniądze dla firm – czy musi być tak drogo?
  Każdy dyrektor finansowy, księgowa, czy właściciel firmy stara się optymalizować koszty obsługi finansowania działalności firmy. Chodzi nie tylko o sam koszt kapitału, a więc cenę kredytu, leasingu, czy faktoringu, ale także o pracę, którą należy wykonać, aby uzyskać finansowanie i je obsłużyć. W wielu przypadkach uzyskanie środków wiąże się z dużym nakładem tak nielubianej „papierkowej roboty”. Podpowiadamy, co można zautomatyzować, żeby odciążyć pracowników księgowości.
  Kongres MKBR w Targach Kielce – udane spotkanie nowoczesnych biur rachunkowych i księgowych
  Ponad 300 uczestników wzięło udział w II Międzynarodowym Kongresie Biur Rachunkowych, który trwał od 26 do 27 października w Centrum Kongresowym Targów Kielce. Księgowi wysłuchali ponad 20 wykładów i wzięli udział w 10 różnych warsztatach. To jedyne wydarzenie w Polsce, które daje możliwość rozwoju biurom rachunkowym, a ich właścicielom poznanie narzędzi do wzmacniania biznesu.
  Własna księgowa czy zewnętrzne biuro rachunkowe?
  Księgowość. Rozpoczęcie działalności gospodarczej wiąże się z obowiązkami sprawozdawczości rachunkowej i podatkowej. Często wielu przedsiębiorców chce się skupić na swoich obszarach biznesowych, a kwestie księgowe powierzyć innemu podmiotowi. Wybór dostawców usług księgowych na rynku jest duży. Można się również zdecydować na zatrudnienie własnej księgowej. A może alternatywą będzie księgowość on-line? Podejmując decyzję, warto rozważyć wszystkie plusy i minusy każdego z rozwiązań.
  Czy biuro rachunkowe musi udzielić komornikowi informacji o klientach?
  Biuro rachunkowe a komornik. Wielu właścicieli biur rachunkowych dostaje od komornika wezwanie do złożenia wyjaśnień / udzielenia informacji o klientach swojego bura. Podstawą prawną na którą powołują się komornicy to art. 761 kodeksu postępowania cywilnego. Dostając takie wezwanie zastanawiają się, czy powinni udostępniać informacje dotyczące majątku i dochodu swoich klientów. W wezwaniu od komornika możemy przeczytać, iż wzywa on do udzielenia informacji niezbędnych do prowadzenia postępowania oraz że za nieuzasadnioną odmowę udzielenia informacji może zostać nałożona grzywna do 2000,00 zł. Czy księgowi mogą odmówić komornikowi uzasadniając to tajemnicą zawodową lub nawet Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych RODO? Poniżej przedstawiamy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania właścicieli biur rachunkowych w tym zakresie.
  Nowoczesny księgowy w dobie cyfryzacji – konferencja 8-9 października w Warszawie
  Zmiany w podatkach i nieuchronna cyfryzacja biur rachunkowych
  Jak przygotować biuro rachunkowe na cyfrową księgowość?
  Biuro rachunkowe a cyfrowa księgowość. Zdecydowana większość polskich firm (prawie 65%) zleca prowadzenie księgowości zewnętrznym biurom rachunkowym. Pozwala to ograniczyć koszty zatrudnienia, wydatki na szkolenia i rekrutację pracowników czy przenieść odpowiedzialność za naliczanie podatków na biuro. Ostatnio pojawiła się jeszcze jedna ważna korzyść, wynikająca bezpośrednio z digitalizacji.
  Pranie pieniędzy – ważne zmiany dla biur rachunkowych od 31 lipca 2021 r.
  Pranie pieniędzy. Od 31 lipca 2021 r. na wszystkich biurach rachunkowych, a nie tylko zajmujących się usługowym prowadzeniem pełnej księgowości, będą ciążyć obowiązki w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Sprawdź jakie wynikają z tego obowiązki.