REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C z 2008 roku

Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE - Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE - Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu 

Strony 2 - 4 Pobierz pdf

REKLAMA

Kursy walutowe euro

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Zestawienie informacji przekazanych przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1857/2006 w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem produktów rolnych oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 70/2001

Strony 6 - 8 Pobierz pdf

REKLAMA

Zestawienie informacji przekazanych przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1857/2006 w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem produktów rolnych oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 70/2001

Strony 9 - 10 Pobierz pdf

Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1628/2006 w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu (WE) do krajowej regionalnej pomocy inwestycyjnej 

Strony 11 - 12 Pobierz pdf

Informacje przekazane Komisji Europejskiej przez Konfederację Szwajcarską zgodnie z art. 34 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 562/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen)

Strony 13 - 20 Pobierz pdf

Nota do czytelnika(patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

Strony s003 - s003 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5396 - EN+/Russneft) 

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5405 - Hargreaves/Evonik/JV) 

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Inicjatywa Królestwa Niderlandów zmierzająca do przyjęcia decyzji Rady zmieniającej decyzję Rady z dnia 28 listopada 2002 r. ustanawiającą europejską sieć ochrony osób publicznych

Strony 2 - 3 Pobierz pdf

Kursy walutowe euro

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Kursy walutowe euro

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Zestawienie decyzji wspólnotowych w sprawie pozwoleń na dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych w okresie od dnia 1 listopada 2008 r. do dnia 30 listopada 2008 r.(Opublikowano zgodnie z art. 13 lub art. 38 rozporządzenia (WE) nr 726/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady)

Strony 6 - 11 Pobierz pdf

Zestawienie decyzji wspólnotowych w sprawie pozwoleń na dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych w okresie od dnia 1 listopada 2008 r. do dnia 30 listopada 2008 r.(Decyzje podjęte na mocy art. 34 dyrektywy 2001/83/WElub art. 38 dyrektywy 2001/82/WE)

Strony 12 - 104 Pobierz pdf

Postępowanie likwidacyjne - Decyzja o wszczęciu postępowania likwidacyjnego wobec European Manufacturers Insurance Company Limited(Opublikowana zgodnie z art. 14 dyrektywy 2001/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie reorganizacji i likwidacji zakładów ubezpieczeń)

Strony 105 - 105 Pobierz pdf

Zawiadomienie dla osób oraz podmiotów umieszczonych w wykazie, o którym mowa w art. 2, 3 oraz 7 rozporządzenia Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzającego niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami, na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1109/2008 oraz (WE) nr 1330/2008

Strony 106 - 107 Pobierz pdf

Nota do czytelnika(patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

Strony s003 - s003 Pobierz pdf

Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE - Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu

Strony 1 - 2 Pobierz pdf

Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE - Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu 

Strony 3 - 5 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5195 - Pfizer/SP Assets) 

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5402 - Caja Navarra/Aegon/Can Soluciones De Salud) 

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5407 - CSN/Itochu/Nacional Minérios) 

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Kursy walutowe euro

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Zawiadomienie Komisji w sprawie bieżących stóp procentowych od zwracanej pomocy państwa oraz stóp referencyjnych/dyskontowych obowiązujących 27 państw członkowskich od dnia 1 stycznia 2009 r.(Opublikowano zgodnie z art. 10 rozporządzenia Komisji (WE) 794/2004 (  ))

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

REKLAMA