REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C z 2021 roku

Komunikat Komisji uzupełniający Wytyczne w sprawie niektórych środków pomocy państwa w kontekście systemu handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych po 2021 r. 2021/C 528/01

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Komunikat Komisji Kryteria analizy zgodności z rynkiem wewnętrznym pomocy państwa na wspieranie realizacji ważnych projektów stanowiących przedmiot wspólnego europejskiego zainteresowania 2021/C 528/02

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

REKLAMA

Zawiadomienie komisji Zmienione WYTYCZNE System UE regulujący handel kością słoniową 2021/C 528/03

Strony 19 - 19 Pobierz pdf

Kursy walutowe euro — 29 grudnia 2021 r.

Strony 36 - 36 Pobierz pdf

REKLAMA

Zestawienie decyzji Unii Europejskiej w sprawie pozwoleń na dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych w okresie od 1 listopada 2021 r. do 30 listopada 2021 r.(Opublikowano zgodnie z art. 13 lub art. 38 rozporządzenia (WE) nr 726/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Zawiadomienie Komisji – Wytyczne dotyczące wykładni i stosowania dyrektywy 2005/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej nieuczciwych praktyk handlowych stosowanych przez przedsiębiorstwa wobec konsumentów na rynku wewnętrznym (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Zawiadomienie Komisji – Wytyczne dotyczące wykładni i stosowania art. 6a dyrektywy 98/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony konsumenta przez podawanie cen produktów oferowanych konsumentom (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 130 - 130 Pobierz pdf

Zawiadomienie Komisji – Wytyczne dotyczące wykładni i stosowania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE w sprawie praw konsumentów

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Zawiadomienie Komisji – Stosowanie unijnego dorobku prawnego w dziedzinie produktów leczniczych na rynkach tradycyjnie uzależnionych od dostaw leków z części Zjednoczonego Królestwa innych niż Irlandia Północna lub przez terytorium tych części 2021/C 524/02

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Streszczenie opinii Europejskiego Inspektora Ochrony Danych w sprawie pakietu wniosków ustawodawczych dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT) (Pełny tekst niniejszej opinii jest dostępny w wersji angielskiej, francuskiej i niemieckiej na stronie internetowej EIOD www.edps.europa.eu) 2021/C 524/03

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Nota informacyjna Komisji na podstawie art. 16 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1008/2008 w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty Obowiązek użyteczności publicznej w zakresie wykonywania regularnych przewozów lotniczych (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2021/C 524/04

Strony 15 - 15 Pobierz pdf

Zaproszenie do składania wniosków 2022 – EAC/A09/2021 Program Erasmus+ 2021/C 524/05

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

Publikacja informacji dotyczącej zatwierdzenia zmiany standardowej w specyfikacji produktu objętego nazwą pochodzenia w sektorze winorośli i wina, o której to zmianie mowa w art. 17 ust. 2 i 3 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/33 2021/C 524/06

Strony 20 - 20 Pobierz pdf

Kursy walutowe euro — 28 grudnia 2021 r.

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Wspólne oświadczenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2021/C 523/01

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Oświadczenie Komisji 2021/C 523/02

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.10416 – STELLANTIS / FIH / JV) (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2021/C 523/03

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Tworzenie sieci organizacji zajmujących się dziedzinami wchodzącymi w zakres misji Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) 2021/C 523/04

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Informacje o zamknięciu łowisk przekazane przez państwa członkowskie 2021/C 523/05

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Decyzja 2021/C 523/06

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.10585 – APMH INVEST / UNILABS) Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2021/C 523/07

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Zawiadomienie Komisji Wytyczne dotyczące zamknięcia programów operacyjnych przyjętych do celów pomocy z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym (2014–2020) 2021/C 522/01

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Systemy identyfikacji elektronicznej notyfikowane na podstawie art. 9 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (Dz.U. L 257 z 28.8.2014, s. 73.) 2021/C 522/03

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Informacje, które należy przekazać zgodnie z art. 5 ust. 2 Utworzenie Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej (EUWT) Rozporządzenie (WE) nr 1082/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. Dz.U. L 210 z 31.7.2006, s. 19 2021/C 522/04

Strony 15 - 15 Pobierz pdf

Informacje, które należy przekazać zgodnie z art. 5 ust. 2 Utworzenie Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej (EUWT) (Rozporządzenie (WE) nr 1082/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. (Dz.U. L 210 z 31.7.2006, s. 19)) 2021/C 522/05

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

REKLAMA