REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C z 2017 roku

Zmienione dziewiętnaste sprawozdanie roczne sporządzone zgodnie z art. 8 ust. 2 wspólnego stanowiska Rady 2008/944/WPZiB określającego wspólne zasady kontroli wywozu technologii wojskowych i sprzętu wojskowego

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Opinia nr 3/2018 (przedstawiona na mocy art. 287 ust. 4 TFUE) w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do 11. Europejskiego Funduszu Rozwoju (COM(2018) 485 final)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

REKLAMA

Wycofanie zgłoszenia koncentracji (Sprawa M.8948 - Spirit/Asco)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Kursy walutowe euro

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

REKLAMA

Zaproszenie do składania wniosków - Wsparcie działań informacyjnych odnoszących się do wspólnej polityki rolnej (WPR) na 2019 r.

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.9077 - PSPIB/Brookfield/QuadReal/BREP Brazil/Brookfield Brazil Retail) - Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

Strony 19 - 19 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.9061 - GETEC Wärme & Effizienz/SW Hanau/PionierWerk) - Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

Strony 21 - 21 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.8907 - Aperam/VDM)

Strony 22 - 22 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.9108 - PepsiCo/SodaStream International)

Strony 23 - 23 Pobierz pdf

Kursy walutowe euro

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Zalecenie Europejskiego Banku Centralnego z dnia 19 października 2018 r. udzielane Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych biegłych rewidentów De Nederlandsche Bank (EBC/2018/25)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Kursy walutowe euro

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Zestawienie decyzji Unii Europejskiej w sprawie pozwoleń na dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych w okresie od dnia 1 listopada 2017 r. do dnia 30 listopada 2017 r.(Opublikowano zgodnie z art. 13 lub art. 38 rozporządzenia (WE) nr 726/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Zestawienie decyzji Unii Europejskiej w sprawie pozwoleń na dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych w okresie od dnia 1 listopada 2017 r. do dnia 30 listopada 2017 r.(Decyzje przyjęte na mocy art. 34 dyrektywy 2001/83/WE lub art. 38 dyrektywy 2001/82/WE)

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Sprostowanie do zestawienia decyzji Unii Europejskiej w sprawie pozwoleń na dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych w okresie od dnia 1 sierpnia 2016 r. do dnia 31 sierpnia 2016 r. (Opublikowano zgodnie z art. 13 lub art. 38 rozporządzenia (WE) nr 726/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady) ( Dz.U. C 362 z 30.9.2016 )

Strony 110 - 110 Pobierz pdf

Wspólna deklaracja w sprawie priorytetów legislacyjnych UE na lata 2018-2019

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Oświadczenie przewodniczącego Parlamentu Europejskiego w sprawie reformy systemu zasobów własnych Unii

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Publikacja na stronie internetowej EUROPA współczynników przydziału i innych wyników procesu przydziału w odniesieniu do przywozowych lub wywozowych kontyngentów taryfowych zarządzanych za pomocą metody „równoczesnego badania” lub innych metod wymagających wydania pozwolenia na przywóz lub wywóz

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Kursy walutowe euro

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Wspólny katalog odmian gatunków roślin rolniczych - siódmy suplement do 36. pełnego wydania

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Ostatnie publikacje Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Sprawa C-150/18 P: Odwołanie od wyroku Sądu (pierwsza izba) wydanego w dniu 5 grudnia 2017 r. w sprawie T-212/16, El Corte Inglés / EUIPO, wniesione w dniu 21 lutego 2018 r. przez El Corte Inglés SA

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Sprawa C-151/18 P: Odwołanie od wyroku Sądu (pierwsza izba) wydanego w dniu 5 grudnia 2017 r. w sprawie T-213/16, El Corte Inglés / EUIPO, wniesione w dniu 21 lutego 2018 r. przez El Corte Inglés SA

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Sprawa C-246/18 P: Odwołanie od wyroku Sądu (trzecia izba) wydanego w dniu 7 lutego 2018 r. w sprawie T-775/16, Kondyterska korporatsiia „Roshen” / Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, wniesione w dniu 6 kwietnia 2018 r. przez Dochirnie pidpryiemstvo Kondyterska korporatsiia „Roshen”

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Sprawa C-248/18 P: Odwołanie od wyroku Sądu (trzecia izba) wydanego w dniu 7 lutego 2018 r. w sprawie T-795/16, Krasnyiy oktyabr / EUIPO, wniesione w dniu 10 kwietnia 2018 r. przez Moscow Confectionery Factory „Krasnyiy oktyabr” OAO

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

REKLAMA