REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C z 2004 roku

Sprawozdanie specjalne nr 2/2004 dotyczące pomocy przedakcesyjnej: Czy programem SAPARD zarządzano właściwie? wraz z odpowiedziami Komisji

Strony 1 - 31 Pobierz pdf

Ostateczne roczne sprawozdania finansowe Wspólnot Europejskich - rok budżetowy 2003 - skonsolidowane sprawozdania dotyczące wykonania budżetu i skonsolidowane sprawozdania finansowe

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

REKLAMA

WSTĘP

Strony s002 - s002 Pobierz pdf

Sprawozdanie na temat działań finansowanych z budżetu wraz z odpowiedziami Instytucji

Strony 1 - 314 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawozdanie na temat działań szóstego, siódmego, ósmego i dziewiątego Europejskiego Funduszu Rozwoju (6, 7, 8 i 9 EFR) wraz z odpowiedziami Instytucji

Strony 315 - 384 Pobierz pdf

Kursy walutowe euro

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.3646 - MABSA/Belgian State/BIAC/JV) - Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach uproszczonej procedury

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Pomoc państwa - Republika Czeska - Pomoc państwa C 27/04 (ex CZ 49/03) - Agrobanka Praha, a.s./GE Capital Bank, a.s. - Zaproszenie do zgłaszania uwag zgodnie z art. 88 ust. 2 Traktatu WE

Strony 3 - 19 Pobierz pdf

Publikacja końcowych sprawozdań finansowych na rok budżetowy 2003 agencji i organów Unii Europejskiej

Strony 20 - 20 Pobierz pdf

Zalecenia Europejskiego Banku Centralnego z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie wymogów sprawozdawczości statystycznej Europejskiego Banku Centralnego w zakresie bilansu płatniczego, międzynarodowej pozycji inwestycyjnej oraz płynnych aktywów i pasywów w walutach obcych (EBC/2004/16)

Strony 21 - 62 Pobierz pdf

Zaproszenie do składania wniosków VP/2004/017 - Linia budżetowa 04.02.10 - Działania innowacyjne zgodnie z art. 6 rozporządzenia w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego Przekazywanie i rozpowszechnianie innowacji opracowanych w wyniku realizacji projektów Europejskiego Funduszu Społecznego na mocy art. 6

Strony 63 - 63 Pobierz pdf

Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego i Trybunału Obrachunkowego - Bilanse i sprawozdania finansowe szóstego, siódmego, ósmego oraz dziewiątego Europejskiego Funduszu Rozwoju za rok budżetowy 2003

Strony 1 - 195 Pobierz pdf

Potwierdzenie Wiarygodności Trybunału Obrachunkowego Dotyczące rozliczeń szóstego, siódmego, ósmego i dziewiątego Europejskiego funduszu rozwoju (EFR) za rok obrachunkowy 2003

Strony 196 - 197 Pobierz pdf

Kursy walutowe euro

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Dokumenty KOM, inne niż wnioski legislacyjne przyjęte przez Komisję

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.3639 - Bridgestone/SEA) - Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach uproszczonej procedury

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.3652 - Charterhouse/TDF) - Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach uproszczonej procedury

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Wnioski legislacyjne przyjęte przez Komisję

Strony 5 - 7 Pobierz pdf

Lista rezerwowa - Otwarty konkurs EPSO/B/6/03

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Członkowie komisji rekrutacyjnej - Otwarty konkurs EPSO/B/6/03

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Zaproszenie do składania wniosków - DG EAC NR 81/04 - Zaproszenie do składania wniosków w celu wsparcia organizacji działających na poziomie europejskim w zakresie młodzieży

Strony 10 - 11 Pobierz pdf

Ogłoszenie o przetargu na refundację wywozową do ryżu długoziarnistego B w pełni oczyszczonego sparzonego w przeznaczeniu do niektórych krajów trzecich

Strony 12 - 14 Pobierz pdf

Ogłoszenie o przetargu na refundację wywozową do ryżu okrągłoziarnistego, średnioziarnistego i długoziarnistego A w pełni oczyszczonego w przeznaczeniu do niektórych krajów trzecich

Strony 15 - 17 Pobierz pdf

Ogłoszenie o przetargu na dopłatę do ryżu długoziarnistego B łuskanego w przeznaczeniu do Reunion

Strony 18 - 20 Pobierz pdf

Kursy walutowe euro

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

REKLAMA