REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C z 2005 roku

Bilanse i sprawozdania finansowe szóstego, siódmego, ósmego oraz dziewiątego Europejskiego Funduszu Rozwoju za rok budżetowy 2004

Strony 1 - 224 Pobierz pdf

Poświadczenie wiarygodności Trybunału Obrachunkowego dotyczące rozliczeń szóstego, siódmego, ósmego i dziewiątego Europejskiego Funduszu Rozwoju (EFR) za rok Obrachunkowy 2004

Strony 225 - 226 Pobierz pdf

REKLAMA

Ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Wspólnot Europejskich - Rok budżetowy 2004 - Tom I - Skonsolidowane sprawozdanie z wykonania budżetu oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Strony 1 - 99 Pobierz pdf

Poświadczenie wiarygodności Trybunału Obrachunkowego

Strony 100 - 101 Pobierz pdf

REKLAMA

WSTĘP

Strony s002 - s002 Pobierz pdf

Sprawozdanie Roczne dotyczące wykonania budżetu wraz z odpowiedziami instytucji

Strony 1 - 248 Pobierz pdf

Sprawozdanie Roczne dotyczące działań finansowanych z szóstego, siódmego, ósmego i dziewiątego Europejskiego Funduszu Rozwoju (EFR) wraz z odpowiedziami instytucji

Strony 249 - 309 Pobierz pdf

Kursy walutowe euro

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Procedura informacyjna - przepisy techniczne

Strony 2 - 7 Pobierz pdf

Zawiadomienie o wszczęciu częściowego przeglądu okresowego środków antydumpingowych mających zastosowanie do przywozu azotanu amonu pochodzącego z Rosji

Strony 8 - 9 Pobierz pdf

Podatek od wartości dodanej (VAT) - Zwolnione z podatku złoto inwestycyjne - Wykaz złotych monet spełniających kryteria ustanowione w art. 26b lit. a) pkt (ii) Dyrektywy Rady 77/388/EWG z dnia 17 maja 1977 r. zmienionej Dyrektywą Rady 98/80/WE z dnia 12 października 1998 r. (specjalny program dotyczący złota inwestycyjnego)

Strony 10 - 22 Pobierz pdf

Opatrzone komentarzem zestawienie rynków regulowanych i przepisów krajowych w zakresie wdrażania odnośnych wymogów dyrektywy ISD (93/22)

Strony 23 - 28 Pobierz pdf

Komunikat Komisji w sprawie implementacji dyrektywy Rady 94/9/WE dotyczący zbliżania ustawodawstw Państw Członkowskich w sprawie Przestrzenie zagrożone wybuchem - 2004

Strony 29 - 34 Pobierz pdf

Publiczna prezentacja wstępnych wyników dochodzenia w sektorze energetycznym

Strony 35 - 35 Pobierz pdf

Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4037 - Gerdau/Grupo Santander/Bogey/Sidenor) - Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

Strony 36 - 36 Pobierz pdf

Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4042 - Toepfer/InVivo/Soulès)

Strony 37 - 37 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa nr COMP/M.3885 - Apax/Barclays/Tchenguiz/Somerfield/JV)

Strony 38 - 38 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa nr COMP/M.3925 - UPS/LYNX)

Strony 38 - 38 Pobierz pdf

Zaproszenie do składania wniosków dotyczących działań pośrednich w dziedzinie badań naukowych i rozwoju technicznego w ramach programu jednostkowego na rzecz badań naukowych, rozwoju technicznego i prezentacji: Kształtowanie Europejskiego Obszaru Badawczego - Nauka i Społeczeństwo - Przybliżanie badań społeczeństwu; Promowanie nauki i kultury naukowej - Identyfikator zaproszenia: FP6-2005-Science-and-society-19

Strony 39 - 41 Pobierz pdf

Sprawozdanie niezależnego kontrolera na temat rozliczeń Europejskiego Trybunału Obrachunkowego za rok obrachunkowy 2004

Strony 1 - 12 Pobierz pdf

Opinia Europejskiego Inspektora Ochrony Danych na temat wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zatrzymywania danych przetwarzanych w związku ze świadczeniem publicznie dostępnych usług łączności elektronicznej zmieniającej dyrektywę 2002/58/WE (COM(2005) 438 wersja ostateczna)

Strony 1 - 12 Pobierz pdf

Kursy walutowe euro

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Sprawozdanie końcowe funkcjonariusza ds. przesłuchań w sprawie COMP/M.3625 - Blackstone/Acetex (zgodnie z art. 15 i 16 decyzji Komisji 2001/462/WE, EWWiS z dnia 23 maja 2001 r. w sprawie zakresu uprawnień funkcjonariuszy ds. przesłuchań w niektórych postępowaniach w dziedzinie konkurencji - Dz.U. L 162 z 19.6.2001)

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Opinia Komitetu Doradczego ds. koncentracji wydana na 132. posiedzeniu Komitetu w dniu 22 czerwca 2005 r. dotycząca projektu decyzji odnoszącej się do Sprawy COMP/M.3625 - Blackstone/Acetex

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Wspólnotowe ramy dotyczące pomocy państwa w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych

Strony 4 - 7 Pobierz pdf

REKLAMA