REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C z 2011 roku

Kursy walutowe euro

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Zestawienie decyzji Unii Europejskiej w sprawie pozwoleń na dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych w okresie od 1 wrzesien 2011 do 31 październik 2011(Opublikowano zgodnie z art. 13 lub art. 38 rozporządzenia (WE) nr 726/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady)

Strony 1 - 16 Pobierz pdf

REKLAMA

Zestawienie decyzji Unii Europejskiej w sprawie pozwoleń na dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych w okresie od 1 wrzesien 2011 do 31 październik 2011(Decyzje przyjęte na mocy art. 34 dyrektywy 2001/83/WE lub art. 38 dyrektywy 2001/82/WE)

Strony 17 - 61 Pobierz pdf

Trzynaste sprawozdanie roczne sporządzone zgodnie z art. 8 ust. 2 wspólnego stanowiska Rady 2008/944/WPZiB określającego wspólne zasady kontroli wywozu technologii wojskowych i sprzętu wojskowego

Strony 1 - 470 Pobierz pdf

REKLAMA

Kursy walutowe euro

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Zawiadomienie Komisji w sprawie bieżących stóp procentowych od zwracanej pomocy państwa oraz stóp referencyjnych/dyskontowych obowiązujących 27 państw członkowskich od dnia 1 stycznia 2012 r. (Opublikowano zgodnie z art. 10 rozporządzenia Komisji (WE) nr 794/2004 z dnia 21 kwietnia 2004 r. (  ))

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Zaproszenie do składania wniosków - EACEA/42/11 - Program Erasmus Mundus 2009-2013 - Realizacja w 2012 r.

Strony 3 - 8 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.6449 - DCC Energy/Swea Energi) - Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej 

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.6376 - Arcelormittal/Atic Services) 

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.6307 - Cassa Depositi e Prestiti/OMV Gas/Trans Austria Gasleitung JV) 

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Kursy walutowe euro

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.6448 - OPTrust/PGGM/Global Vía Infraestructuras/Globalvía) - Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej 

Strony 3 - 4 Pobierz pdf

Nota do czytelnika(patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

Strony s003 - s003 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.6432 - DSM/Roquette/JV) 

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.6357 - Koninklijke Philips/Indal Group) 

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Kursy walutowe euro

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Kursy walutowe euro

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.6464 - Sony/Sony Ericsson) - Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej 

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Konkluzje Rady w sprawie walki z manipulowaniem wynikami sportowymi

Strony 1 - 2 Pobierz pdf

Protokół o sprostowaniu do Traktatu z Lizbony zmieniającego Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską podpisanego w Lizbonie dnia 13 grudnia 2007 r. (  )

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Rezolucja Rady z dnia 6 grudnia 2011 r.„Wytyczne dotyczące wartości dodanej i zalet przestrzeni kosmicznej dla bezpieczeństwa obywateli Europy”

Strony 1 - 4 Pobierz pdf

Opinia Europejskiego Inspektora Ochrony Danych w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie umów o kredyt związanych z nieruchomościami mieszkalnymi

Strony 5 - 7 Pobierz pdf

Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 TFUE - Sprawy, w których Komisja nie wnosi zastrzeżeń 

Strony 8 - 12 Pobierz pdf

Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 TFUE - Sprawy, w których Komisja nie wnosi zastrzeżeń (2)

Strony 13 - 16 Pobierz pdf

Zawiadomienie dla osób, grup i podmiotów umieszczonych w wykazie przewidzianym w art. 2 ust. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 2580/2001 w sprawie szczególnych środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom mających na celu zwalczanie terroryzmu (zob. załącznik do rozporządzenia Rady (UE) nr 1375/2011)

Strony 17 - 18 Pobierz pdf

REKLAMA