REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C z 2013 roku

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.7099 - ARX/Darby/Gramex/GFI) 

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.7068 - Goldman Sachs/Kingdom of Denmark/DONG Energy) 

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

REKLAMA

Kursy walutowe euro

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Noty wyjaśniające do Nomenklatury scalonej Unii Europejskiej

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

REKLAMA

Wykaz organów właściwych określonych w art. 4 ust. 1 dyrektywy Rady 2011/16/UE

Strony 4 - 5 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.7130 - Frey Automobil Holding Deutschland/Mitsubishi Motors Europe/Mitsubishi Motors Deutschland) - Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej 

Strony 6 - 7 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.6974 - Metinvest/Lanebrook/Southern GOK) 

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Powiadomienie o wniosku złożonym na podstawie art. 30 dyrektywy 2004/17/WE - Wniosek złożony przez podmiot zamawiający

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków za rok finansowy 2013 - Budżet korygujący nr 1

Strony 1 - 4 Pobierz pdf

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2013 - Budżet korygujący nr 1

Strony 5 - 8 Pobierz pdf

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2013 - Budżet korygujący nr 1

Strony 9 - 12 Pobierz pdf

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy za rok budżetowy 2013 - Budżet korygujący nr 2

Strony 13 - 18 Pobierz pdf

Deklaracja dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin za rok budżetowy 2013 - Budżet korygujący nr 1

Strony 19 - 22 Pobierz pdf

Deklaracja dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin za rok budżetowy 2013 - Budżet korygujący nr 2

Strony 23 - 26 Pobierz pdf

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego za rok budżetowy 2013 - Budżet korygujący nr 3

Strony 27 - 30 Pobierz pdf

Zestawienie dochodów i wydatków dla Agencji Europejskiego GNSS na rok budżetowy 2013 - Budżet korygujący nr 1

Strony 31 - 34 Pobierz pdf

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej (Frontex) za rok budżetowy 2013 - Budżet korygujący nr 1

Strony 35 - 38 Pobierz pdf

Deklaracja dochodów i wydatków Wspólnego Przedsiębiorstwa na rzecz Realizacji Wspólnej Inicjatywy Technologicznej w zakresie Leków Innowacyjnych na rok budżetowy 2013 - Budżet korygujący nr 1

Strony 39 - 42 Pobierz pdf

Deklaracja dochodów i wydatków wspólnego przedsiębiorstwa „Czyste niebo” na rok budżetowy 2013 - Budżet korygujący nr 2

Strony 43 - 48 Pobierz pdf

Deklaracja dochodów i wydatków Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (urząd BEREC) na rok budżetowy 2013 - Budżet korygujący nr 1

Strony 49 - 54 Pobierz pdf

Deklaracja dochodów i wydatków Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetykina 2013 r. - Budżet korygujący nr 1

Strony 55 - 58 Pobierz pdf

Zestawienie decyzji Unii Europejskiej w sprawie pozwoleń na dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych w okresie od 1 do 30 listopada 2013 r.(Opublikowano zgodnie z art. 13 lub art. 38 rozporządzenia (WE) nr 726/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady)

Strony 1 - 10 Pobierz pdf

Zestawienie decyzji Unii Europejskiej w sprawie pozwoleń na dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych w okresie od 1 do 30 listopada 2013 r.(Decyzje przyjęte na mocy art. 34 dyrektywy 2001/83/WE lub art. 38 dyrektywy 2001/82/WE)

Strony 11 - 14 Pobierz pdf

Zestawienie informacji przekazanych przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1857/2006 w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem produktów rolnych oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 70/2001

Strony 15 - 18 Pobierz pdf

Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) 

Strony 19 - 28 Pobierz pdf

REKLAMA