REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C z 2009 roku

Rezolucja Rady z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie lepszego zarządzania europejską przestrzenią badawczą (EPB)

Strony 1 - 4 Pobierz pdf

Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE - Przypadki, wobec których Komisja nie wnosi sprzeciwu 

Strony 5 - 7 Pobierz pdf

REKLAMA

Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 TFUE - Sprawy, w których Komisja nie wnosi zastrzeżeń 

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Komunikat Komisji - Wytyczne w sprawie funkcjonowania procedur ustanowionych w rozdziałach II, III i IV rozporządzenia Komisji (WE) nr 1234/2008 dotyczącego badania zmian w warunkach pozwoleń na dopuszczenie do obrotu dla produktów leczniczych stosowanych u ludzi i weterynaryjnych produktów leczniczych

Strony 9 - 22 Pobierz pdf

REKLAMA

Kursy walutowe euro

Strony 23 - 23 Pobierz pdf

Komunikat Komisji w sprawie wdrożenia art. 4 rozporządzenia (WE) nr 552/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 marca 2004 r. ustanawiającego ramy tworzenia Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej (Publikacja tytułów i odniesień do specyfikacji wspólnotowych na mocy rozporządzenia)

Strony 24 - 24 Pobierz pdf

Zawiadomienie Komisji w sprawie bieżących stóp procentowych od zwracanej pomocy państwa oraz stóp referencyjnych/dyskontowych obowiązujących 27 państw członkowskich od dnia 1 stycznia 2010 r.(Opublikowano zgodnie z art. 10 rozporządzenia Komisji (WE) nr 794/2004 z dnia 21 kwietnia 2004 r. (  ))

Strony 25 - 25 Pobierz pdf

Zawiadomienie Komisji dotyczące daty, od której stosuje się protokoły w sprawie reguł pochodzenia przewidujące diagonalną kumulację pochodzenia pomiędzy Unią Europejską, Albanią, Bośnią i Hercegowiną, Chorwacją, Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii, Czarnogórą, Serbią i Turcją

Strony 26 - 27 Pobierz pdf

Informacja Komisji Europejskiej dotycząca listy krajów i właściwości ich administracji, opublikowana zgodnie z artykułem 22 (2) rozporządzenia Rady (WE) nr 1005/2008 o zgłoszeniach krajów bander statków

Strony 28 - 41 Pobierz pdf

Zaproszenie do składania wniosków 2010 - EACEA/31/09 - Współpraca UE-USA w dziedzinie szkolnictwa wyższego oraz szkolenia zawodowego

Strony 42 - 44 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5718 - Bregal Capital/Englefield Capital) - Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej 

Strony 45 - 45 Pobierz pdf

Zmieniony kodeks postępowania wspierającego skuteczne wprowadzanie w życie Konwencji w sprawie eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków przedsiębiorstw powiązanych

Strony 1 - 10 Pobierz pdf

Noty wyjaśniające do Nomenklatury Scalonej Wspólnot Europejskich

Strony 11 - 12 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5421 - Panasonic/Sanyo) 

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Konferencja komisji wyspecjalizowanych w sprawach wspólnotowych parlamentów narodowych Unii Europejskiej (COSAC) - Wkład XLII COSAC - Sztokholm, 4-6 października 2009 r.

Strony 14 - 16 Pobierz pdf

Kursy walutowe euro

Strony 17 - 17 Pobierz pdf

Komunikat Komisji w sprawie implementacji dyrektywy Komisji 96/60/WE z dnia 19 września 1996 r. wykonującej dyrektywę Rady 92/75/EWG w zakresie etykiet efektywności energetycznej pralko-suszarek bębnowych typu domowego (Wykaz tytułów i numerów norm zharmonizowanych z dyrektywą)

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

Zaproszenie do składania wniosków 2009 - Program Europa dla Obywateli (2007-2013) - Wdrożenie działań programu: Aktywni obywatele dla Europy, Aktywne społeczeństwo obywatelskie w Europie, Aktywna pamięć europejska

Strony 19 - 22 Pobierz pdf

Zawiadomienie o wszczęciu przeglądu wygaśnięcia środków antydumpingowych stosowanych względem przywozu węglika wolframu i stapianego węglika wolframu pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

Strony 23 - 27 Pobierz pdf

Pomoc państwa - Włochy - Pomoc państwa C 35/09 (ex NN 77/B/01) - Środki na rzecz zatrudnienia w sektorze rybołówstwa i akwakultury - Zaproszenie do zgłaszania uwag zgodnie z art. 88 ust. 2 Traktatu WE 

Strony 28 - 32 Pobierz pdf

Publikacja wniosku o zatwierdzenie zmiany na mocy art. 6 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych

Strony 33 - 38 Pobierz pdf

Publikacja wniosku zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych

Strony 39 - 44 Pobierz pdf

Rezolucja Rady z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie wspólnego europejskiego podejścia do bezpieczeństwa sieci i informacji

Strony 1 - 4 Pobierz pdf

Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE - Przypadki, wobec których Komisja nie wnosi sprzeciwu 

Strony 5 - 8 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5719 - Oaktree/SGD) 

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

REKLAMA