REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C z 2010 roku

Zestawienie decyzji Unii Europejskiej w sprawie pozwoleń na dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych w okresie od dnia 1 września 2010 r. do dnia 31 października 2010 r.(Opublikowano zgodnie z art. 13 lub art. 38 rozporządzenia (WE) nr 726/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady)

Strony 1 - 16 Pobierz pdf

Zestawienie decyzji Unii Europejskiej w sprawie pozwoleń na dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych w okresie od dnia 1 lipca 2010 r. do dnia 31 sierpnia 2010 r.(Decyzje przyjęte na mocy art. 34 dyrektywy 2001/83/WElub art. 38 dyrektywy 2001/82/WE)

Strony 17 - 17 Pobierz pdf

REKLAMA

Zestawienie decyzji Unii Europejskiej w sprawie pozwoleń na dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych w okresie od dnia 1 września 2010 r. do dnia 31 października 2010 r.(Decyzje przyjęte na mocy art. 34 dyrektywy 2001/83/WElub art. 38 dyrektywy 2001/82/WE)

Strony 18 - 78 Pobierz pdf

Umowa o współpracy we wdrażaniu decyzji Komisji C(2010) 7499 między Komisją Europejską a Europejskim Bankiem Inwestycyjnym

Strony 1 - 18 Pobierz pdf

REKLAMA

Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 TFUE - Sprawy, w których Komisja nie wnosi zastrzeżeń 

Strony 19 - 21 Pobierz pdf

Kursy walutowe euro

Strony 22 - 22 Pobierz pdf

Decyzja Komisji z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniająca decyzję 2009/964/UE dotyczącą przyjęcia planu prac na 2010 r. w celu wdrożenia drugiego wspólnotowego programu działań w dziedzinie zdrowia (2008-2013) oraz kryteriów wyboru i przyznawania finansowania oraz innych kryteriów wkładów finansowych do działań w ramach tego programu, a także płatności wspólnotowych na rzecz ramowej konwencji Światowej Organizacji Zdrowia o ograniczeniu użycia tytoniu

Strony 23 - 26 Pobierz pdf

Zaproszenie do składania wniosków - EACEA/35/10 - Intra-mobilność akademicka w ramach AKP - Państwa Afryki (Mwalimu Nyerere) oraz Karaibów i Pacyfiku

Strony 27 - 29 Pobierz pdf

Opinia Europejskiego Inspektora Ochrony Danych dotycząca wniosku w sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 2007/2004 ustanawiające Europejską Agencję Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej (FRONTEX)

Strony 1 - 6 Pobierz pdf

Opinia Europejskiego Inspektora Ochrony Danych dotycząca komunikatu Komisji w sprawie globalnego podejścia do przekazywania danych dotyczących przelotu pasażera (PNR) państwom trzecim

Strony 7 - 11 Pobierz pdf

Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 TFUE - Sprawy, w których Komisja nie wnosi zastrzeżeń 

Strony 12 - 15 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.6023 - Schweizerische Post/Österreichische Post/JV) 

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

Kursy walutowe euro

Strony 17 - 17 Pobierz pdf

Pomoc państwa - Grecja - Pomoc państwa C 27/10 (ex NN 6/09) - Pomoc państwa na rzecz United Textiles SA - Zaproszenie do zgłaszania uwag zgodnie z art. 108 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 

Strony 18 - 27 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.6041 - PAI/Gecos/Nuance) - Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej 

Strony 28 - 28 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.6107 - Platinum Equity/Nampak Paper Holdings) - Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej 

Strony 29 - 29 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.6070 - Predica/Generali Vie/Europe Avenue) - Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej 

Strony 30 - 30 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.6100 - Gilde/Parcom/Gamma) - Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej 

Strony 31 - 31 Pobierz pdf

Komunikat Komisji w ramach wdrażania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 1999/5/WE z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie urządzeń radiowych i końcowych urządzeń telekomunikacyjnych oraz wzajemnego uznawania ich zgodności (Publikacja tytułów i odniesień do norm zharmonizowanych na mocy dyrektywy)

Strony 1 - 41 Pobierz pdf

Wskazówki techniczne zawierające orientacyjny wykaz kodów nomenklatury scalonej mogących obejmować zakazane produkty z fok - Publikacja zgodna z art. 3 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1007/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie handlu produktami z fok

Strony 42 - 51 Pobierz pdf

Opinia Europejskiego Inspektora Ochrony Danych na temat inicjatywy Królestwa Belgii, Republiki Bułgarii, Republiki Estońskiej, Królestwa Hiszpanii, Republiki Francuskiej, Republiki Włoskiej, Republiki Węgierskiej, Rzeczpospolitej Polskiej, Republiki Portugalskiej, Rumunii, Republiki Finlandii i Królestwa Szwecji w sprawie przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskiego nakazu ochrony, oraz na temat inicjatywy Królestwa Belgii, Republiki Bułgarii, Republiki Estońskiej, Królestwa Hiszpanii, Republiki Austrii, Republiki Słowenii i Królestwa Szwecji dotyczącej dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskiego nakazu dochodzeniowego w sprawach karnych

Strony 1 - 9 Pobierz pdf

Opinia Europejskiego Inspektora Ochrony Danych na temat wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską i Stanami Zjednoczonymi w sprawie przetwarzania i przekazywania danych z komunikatów finansowych przez Unię Europejską Stanom Zjednoczonym do celów Programu śledzenia środków finansowych należących do terrorystów

Strony 10 - 15 Pobierz pdf

Opinia Europejskiego Inspektora Ochrony Danych w sprawie Komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady - „Przegląd zarządzania informacjami w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości”

Strony 16 - 23 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5952 - CPPIB/Onex/Tomkins) 

Strony 24 - 24 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.6040 - Europcar/Daimler/car2go Hamburg JV) 

Strony 24 - 24 Pobierz pdf

REKLAMA