REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C z 2012 roku

Strategia antynarkotykowa UE na lata 2013-2020

Strony 1 - 10 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.6785 - General Motors France/SSPF/Auto Distribution Provence) 

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

REKLAMA

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.6793 - AEA/OTPP/Dematic) 

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Kursy walutowe euro

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

REKLAMA

Regulamin wewnętrzny Komitetu Zarządzającego Urzędu Publikacji Unii Europejskiej

Strony 13 - 15 Pobierz pdf

Zawiadomienie Komisji w sprawie bieżących stóp procentowych od zwracanej pomocy państwa oraz stóp referencyjnych/dyskontowych obowiązujących 27 państw członkowskich od dnia 1 stycznia 2013 r.(Opublikowano zgodnie z art. 10 rozporządzenia Komisji (WE) nr 794/2004 z dnia 21 kwietnia 2004 r. (  ))

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

Komunikat Komisji w ramach wykonania rozporządzenia Komisji (UE) nr 547/2012 w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla pomp do wody (Publikacja tytułów i odniesień do tymczasowych metod pomiaru w ramach wykonania rozporządzenia Komisji (UE) nr 547/2012, w szczególności załączników III i IV do tego rozporządzenia)

Strony 17 - 19 Pobierz pdf

Zestawienie informacji przekazanych przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 736/2008 w sprawie stosowania art. 87 i art. 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z produkcją, przetwórstwem i obrotem produktami rybołówstwa

Strony 20 - 21 Pobierz pdf

Zestawienie informacji przekazanych przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1857/2006 w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem produktów rolnych oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 70/2001

Strony 22 - 24 Pobierz pdf

Decyzja o zamknięciu formalnego postępowania wyjaśniającego wskutek wycofania zgłoszenia przez państwo członkowskie - Pomoc państwa - Grecja (Artykuły 107-109 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej) - Zawiadomienie Komisji zgodnie z art. 108 ust. 2 TFUE - wycofanie zgłoszenia - Pomoc państwa C 21/09 - (ex N 105/08, N 168/08 i N 169/08) - Grecja - Finansowanie infrastruktury i urządzeń portu Pireus ze środków publicznych - część programu zgłoszona pod numerem ex N 169/08 

Strony 25 - 25 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.6784 - SFR/Librairie Fernand Nathan/JV) - Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej 

Strony 26 - 26 Pobierz pdf

Nota do czytelnika(patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

Strony s003 - s003 Pobierz pdf

Zestawienie decyzji Unii Europejskiej w sprawie pozwoleń na dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych w okresie od dnia 1 października 2012 r. do dnia 31 października 2012 r.(Opublikowano zgodnie z art. 13 lub art. 38 rozporządzenia (WE) nr 726/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady)

Strony 1 - 2 Pobierz pdf

Zestawienie decyzji Unii Europejskiej w sprawie pozwoleń na dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych w okresie od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada 2012 r.(Opublikowano zgodnie z art. 13 lub art. 38 rozporządzenia (WE) nr 726/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady)

Strony 3 - 8 Pobierz pdf

Zestawienie decyzji Unii Europejskiej w sprawie pozwoleń na dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych w okresie od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada 2012 r.(Decyzje przyjęte na mocy art. 34 dyrektywy 2001/83/WE lub art. 38 dyrektywy 2001/82/WE)

Strony 9 - 49 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.6755 - Bain Capital Investors/Apex Tool Group) 

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.6642 - Eaton Corporation/Cooper Industries) 

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Wszczęcie postępowania (Sprawa COMP/M.6690 - Syniverse/Mach) 

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Wycofanie zgłoszenia koncentracji (Sprawa COMP/M.6782 - HIG Capital/Petrochem Carless Holdings) 

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Konkluzje Rady z dnia 20-21 grudnia 2012 r. w sprawie wniosku skierowanego do Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. c) i d) rozporządzenia Rady (WE) nr 168/2007 z dnia 15 lutego 2007 r. ustanawiającego Agencję Praw Podstawowych Unii Europejskiej

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Kursy walutowe euro

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Kursy walutowe euro

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Informacja dla podmiotów gospodarczych - Nota wyjaśniająca w sprawie stosowania rozporządzenia Komisji (WE) nr 616/2007 - kontyngenty taryfowe na mięso drobiowe

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Wiążąca informacja taryfowa

Strony 7 - 11 Pobierz pdf

Komunikat rządu Rzeczpospolitej Polskiej dotyczący dyrektywy 94/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie warunków udzielania i korzystania z zezwoleń na poszukiwanie, badanie i produkcję węglowodorów w regionie Ostrowa Lubelskiego

Strony 12 - 13 Pobierz pdf

REKLAMA