REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2011 roku

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 942/2011 z dnia 22 września 2011 r. w sprawie niezatwierdzenia substancji czynnej flufenoksuron, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany decyzji Komisji 2008/934/WE 

Strony 13 - 15 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 943/2011 z dnia 22 września 2011 r. w sprawie niezatwierdzenia substancji czynnej propargit, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany decyzji Komisji 2008/934/WE 

Strony 16 - 17 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 944/2011 z dnia 22 września 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 18 - 19 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 945/2011 z dnia 22 września 2011 r. ustalające refundacje wywozowe dla wołowiny i cielęciny

Strony 20 - 23 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 946/2011 z dnia 22 września 2011 r. ustalające refundacje wywozowe dla mięsa drobiowego

Strony 24 - 25 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 947/2011 z dnia 22 września 2011 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

Strony 26 - 27 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 948/2011 z dnia 22 września 2011 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (UE) nr 867/2010 na rok gospodarczy 2010/2011

Strony 28 - 29 Pobierz pdf

Decyzja Rady 2011/625/WPZiB z dnia 22 września 2011 r. zmieniająca decyzję 2011/137/WPZiB w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Libii

Strony 30 - 32 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 22 września 2011 r. przyznająca odstępstwo od wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 762/2008 w sprawie przekazywania przez państwa członkowskie statystyk w dziedzinie akwakultury, w odniesieniu do Republiki Czeskiej, Wielkiego Księstwa Luksemburga i Republiki Austrii(notyfikowana jako dokument nr C(2011) 6533)

Strony 33 - 33 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 937/2011 z dnia 21 września 2011 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 808/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego statystyk Wspólnoty w sprawie społeczeństwa informacyjnego 

Strony 1 - 18 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 938/2011 z dnia 21 września 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 19 - 20 Pobierz pdf

Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa EUPOL DR Konga/1/2011 z dnia 16 września 2011 r. w sprawie przedłużenia mandatu szefa misji EUPOL DR Konga

Strony 21 - 21 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia Rady (UE) nr 878/2011 z dnia 2 września 2011 r. zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 442/2011 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Syrii(  )

Strony 22 - 22 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 1906/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. ustanawiającego zasady uczestnictwa przedsiębiorstw, ośrodków badawczych i uczelni wyższych w działaniach prowadzonych w ramach siódmego programu ramowego oraz zasady upowszechniania wyników badań (2007-2013)(  )

Strony 22 - 22 Pobierz pdf

Decyzja Komisji z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany decyzji 2007/589/WE w zakresie włączenia wytycznych dotyczących monitorowania i sprawozdawczości w odniesieniu do emisji gazów cieplarnianych wynikających z nowych działań i nowych gazów(notyfikowana jako dokument nr C(2011) 5861) 

Strony 1 - 34 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie podpisania w imieniu Unii Umowy między Unią Europejską a Gruzją w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych produktów rolnych i środków spożywczych

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 934/2011 z dnia 20 września 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 2 - 3 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 935/2011 z dnia 20 września 2011 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni września 2011 r. w ramach kontyngentu taryfowego na przywóz wysokiej jakości wołowiny na mocy rozporządzenia (WE) nr 620/2009

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 936/2011 z dnia 20 września 2011 r. ustalające współczynnik przydziału dotyczący wydawania pozwoleń na przywóz, o które złożono wnioski od dnia 1 do dnia 7 września 2011 r. w odniesieniu do produktów cukrowniczych w ramach niektórych kontyngentów taryfowych, oraz zawieszające składanie wniosków o takie pozwolenia

Strony 5 - 6 Pobierz pdf

Dyrektywa Komisji 2011/78/UE z dnia 20 września 2011 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączeniaBacillus thuringiensissubsp.israelensisserotyp H14, szczep AM65-52 jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy 

Strony 7 - 9 Pobierz pdf

Dyrektywa Komisji 2011/79/UE z dnia 20 września 2011 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia fipronilu jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy 

Strony 10 - 12 Pobierz pdf

Dyrektywa Komisji 2011/80/UE z dnia 20 września 2011 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia lambda-cyhalotryny jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy 

Strony 13 - 15 Pobierz pdf

Dyrektywa Komisji 2011/81/UE z dnia 20 września 2011 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia deltametryny jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy 

Strony 16 - 18 Pobierz pdf

Decyzja Rady 2011/621/WPZiB z dnia 21 września 2011 r. przedłużająca mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej przy Unii Afrykańskiej

Strony 19 - 22 Pobierz pdf

Zalecenie Komisji z dnia 20 września 2011 r. w sprawie procedury służącej wykazaniu poziomu zgodności istniejących linii kolejowych z podstawowymi parametrami przyjętymi w technicznych specyfikacjach interoperacyjności 

Strony 23 - 31 Pobierz pdf

REKLAMA