REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2011 roku

Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie udzielenia Europejskiemu Kolegium Policyjnemu absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2009

Strony 260 - 260 Pobierz pdf

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 maja 2011 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Kolegium Policyjnego za rok budżetowy 2009

Strony 261 - 267 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie zamknięcia ksiąg Europejskiego Kolegium Policyjnego za rok budżetowy 2009

Strony 268 - 268 Pobierz pdf

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie absolutorium za rok 2009: wyniki, zarządzanie finansami i kontrola agencji UE

Strony 269 - 277 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 956/2011 z dnia 26 września 2011 r. w sprawie wykonania art. 12 ust. 1 i art. 13 rozporządzenia Rady (UE) nr 356/2010 wprowadzającego określone szczególne środki ograniczające wobec określonych osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów w związku z sytuacją w Somalii

Strony 1 - 5 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 957/2011 z dnia 26 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1272/2009 w zakresie zakupu i sprzedaży masła i odtłuszczonego mleka w proszku

Strony 6 - 7 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 958/2011 z dnia 26 września 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 8 - 9 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 959/2011 z dnia 26 września 2011 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (UE) nr 867/2010 na rok gospodarczy 2010/2011

Strony 10 - 11 Pobierz pdf

Decyzja Rady 2011/635/WPZiB z dnia 26 września 2011 r. dotycząca zmiany decyzji Rady 2010/231/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Somalii

Strony 12 - 17 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 21 września 2011 r. określająca datę uruchomienia Wizowego Systemu Informacyjnego (VIS) w regionie pierwszym

Strony 18 - 20 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 939/2011 z dnia 23 września 2011 r. w sprawie sprostowania rozporządzenia (WE) nr 617/2008 ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 w zakresie norm handlowych w odniesieniu do jaj wylęgowych i piskląt drobiu hodowlanego

Strony 1 - 2 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 949/2011 z dnia 22 września 2011 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 560/2005 nakładającego określone szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom w związku z sytuacją w Republice Wybrzeża Kości Słoniowej

Strony 1 - 2 Pobierz pdf

Rozporządzenie Rady (UE) nr 950/2011 z dnia 23 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 442/2011 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Syrii

Strony 3 - 7 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 951/2011 z dnia 23 września 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 8 - 9 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 952/2011 z dnia 23 września 2011 r. dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 327/98 dla podokresu wrzesień 2011 r.

Strony 10 - 12 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 953/2011 z dnia 23 września 2011 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (UE) nr 867/2010 na rok gospodarczy 2010/2011

Strony 13 - 14 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Rady 2011/627/WPZiB z dnia 22 września 2011 r. w sprawie wykonania decyzji 2010/656/WPZiB przedłużającej obowiązywanie środków ograniczających wobec Republiki Wybrzeża Kości Słoniowej

Strony 15 - 16 Pobierz pdf

Decyzja Rady 2011/628/WPZiB z dnia 23 września 2011 r. zmieniająca decyzję 2011/273/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Syrii

Strony 17 - 21 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 20 września 2011 r. zmieniająca załącznik D do dyrektywy Rady 88/407/EWG w odniesieniu do wewnątrzunijnego handlu nasieniem bydła domowego, wysyłanym z centrów pozyskiwania i przechowywania nasienia(notyfikowana jako dokument nr C(2011) 6425) 

Strony 22 - 31 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 20 września 2011 r. w sprawie przywozu do Unii nasienia bydła domowego(notyfikowana jako dokument nr C(2011) 6426) 

Strony 32 - 46 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 21 września 2011 r. ustanawiająca kwestionariusz do zastosowania w sprawozdaniu z wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/1/WE dotyczącej zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli(notyfikowana jako dokument nr C(2011) 6502) 

Strony 47 - 53 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 21 września 2011 r. ustanawiająca kwestionariusz do zastosowania w sprawozdaniu z wykonania dyrektywy 2000/76/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie spalania odpadów(notyfikowana jako dokument nr C(2011) 6504) 

Strony 54 - 58 Pobierz pdf

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/72/UE z dnia 14 września 2011 r. zmieniająca dyrektywę 2000/25/WE w odniesieniu do przepisów dotyczących ciągników wprowadzanych do obrotu w ramach programu elastyczności 

Strony 1 - 4 Pobierz pdf

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 940/2011/UE z dnia 14 września 2011 r. w sprawie Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej (2012) 

Strony 5 - 10 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 941/2011 z dnia 22 września 2011 r. dotyczące wykonania art. 16 ust. 2 i 5 rozporządzenia (UE) nr 204/2011 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Libii

Strony 11 - 12 Pobierz pdf

REKLAMA